Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون، بهاییان، همجنسگرایان و کلاً ال جی بی تی کیو اِی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3100-bahais-gays.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7   8    9    10    11    12    13     14    15    16    17    18   19    20    21

پی نوشت 8 بهمن ماه 1398: سخنان قصار ظریف: خیلی بهایی‌ها اصرار می‌کنند مذهب‌شان را در تمامی فرم‌ها بنویسند

پی نوشت 24 بهمن ماه 1398: کمپین احقاق حقوق برابر شهروندی برای بهاییان ایران

پی نوشت 25 بهمن ماه 1398: حذف بهائیان «قانونی» می‌شود!

 

bahais-gays

 

در همه ی این سالها درباره ی موضوع توجه اپوزیسیون به نقض حقوق بشرِ بهاییان، همجنسگرایان و کلاً ال جی بی تی کیو اِ در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، بسیار بحث کرده ایم، اما موضوع این نوشته بحث دیگری است. اجازه دهید با این ماجرا شروع کنم که هفت سال پیش بلاگی بنام "آزاده باش" در «بلاگفا» که سیستمی در کنترل رژیم اسلامی است، مقاله ای جعلی را به نام این نگارنده در تخطئه ی بهاییان در ارتباط با همجنسگرایان منتشر کرد و نویسنده ی آن مطلب علاوه بر جعل نام این نگارنده سعی کرده بود سبک نگارش صاحب این قلم را شبیه سازی کند. همان وقت اطلاعیه ای در مورد آن مطلب جعلی منتشر کردم و هم به گوگل و هم به خوانندگان خود یادآوری کردم که اگر مطلبی از اینجانب در جایی دیدند که لینک به همان مطلب در آرشیو صفحه شخصی ام در اینترنت نداشت، در معتبر بودن مطلب تردید کنند. با اینحال هنوز خیلی اوقات در گوگل آن مطلب جعلی را می بینم. حالا اینجانب چندان خواننده ای ندارم و نه در تلویزیونی حضور دارم و نه نشریات پربیننده ی اینترنتی یا چاپی هیچوقت مطالبم را انتشار می دهند، با اینحال رژیم اسلامی تلاش خود را برای این خرابکاری انجام داده بود. البته جای تعجب ندارد که وبلاگنویسی نظیر اینجانب را نیز اطلاعاتی های این رژیم تحمل نکنند. ستار بهشتی ها و بسیاری دیگران نیز وبلاگنویس بودند البته خود را با آن بزرگان مقایسه نمی کنم و یادداشتهایم خبری است. به هر حال به موضوع بحث برگردیم. واقعیت این است که رژیم می خواهد درخواستهای گروه هایی که بیش از همه در این 41 سال حاکمیت رژیم اسلامی آسیب پذیر بوده اند به محاق فراموشی سپرده شود. یکی از بزرگترین این گروه ها زنان ایران هستند که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و کوکلاکس کلانهای اسلامی به رهبری آیت الله خمینی اصلاً استراتژی «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» را از روز اول یعنی همان 17 اسفند 1357 در ارتباط با زنان ایران به اجرا گذاشتند و تا به امروز دنبال کرده اند؛ اما، طرح چهارشنبه های سفید خانم مسیح علینژاد این بازی رژیم را برای تخصصی کردن خواستهای زنان، به هم زد و در واقع «گیم چنجر» بود چون موضوع حجاب اجباری را گرچه فقط یکی از موضوعات نقض حقوق زنان است، با طرح چهارشنبه های سفید، به بحثی عمومی در کل جامعه تبدیل کرد و استراتژی «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» رژیم را بدینگونه به چالش جدی کشید. حتی در سطح کلی جامعه، صد و اندی سال از انقلاب مشروطه می گذرد و همیشه چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون در سالروز انقلاب مشروطه یادی از این روز تاریخی کرده و می کنند اما از زمانی که سکولار دموکراسی در اپوزیسیون ایران بعنوان گفتمانی مستمر مطرح شد، دیگر موضوع دولت دموکراتیک و جدایی مذهب و حکومت برای ویترین نیست که فقط سالی یکبار درباره اش اعلامیه ای صادر شود، بلکه بطور روزانه و مستمر جامعه ی ایران درباره اش حرف میزند. واقعیت این است که موضوع نقض حقوق بشر بهاییان و ال جی بی تی از این مقوله است که گرچه برخی کسانی هستند که از جمله در توییتر بطور مستمر به موضوع نقض حقوق بشر ال جی بی تی کیو اِی می پردازند، اما کل اپوزیسیون ایران همچنان در این رابطه فعال نیستند و همانطور که به یاد داریم حتی در رابطه با موضوع مشابه یعنی تلاشهای خانم مسیح علینژاد تا سالها اپوزیسیون ایران ضد فعالیتهای ایشان کار می کرد. وقت آن رسیده که در مورد نقض حقوق بشر بهاییان، همجنسگرایان و کلاً ال جی بی تی کیو اِ نیز اپوزیسیون ایران به طور مستمر استراتژی «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه» رژیم را به چالش بکشد، و آگاه باشیم که این استراتژی رژیم هیچگاه در 41 سال گذشته بدون همدستی و همکاری تنگاتنگ اصلاح طلبان نمی توانست در استمرارِ به زنجیر کشیدن ایرانیان در داخل و خارج کشور عملی شود، وقتی همه ی این سالها شاهد «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی بودیم که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد». در حقیقت امروز فعالینی نظیر خانم مسیح علینژاد به ما یادآوری می کنند که اتحاد اپوزیسیون باید برای پایان دادن به رژیم اسلامی باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1398
January 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH