Sam Ghandchiسام قندچي اسلام: وبسایت «دِ درفش کاویانی» که ربطی به گروه درفش کاویانی ندارد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3089-the-derafsh-kaviyani.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5

 

the-derafsh-kaviyani

 

وبسایتی وجود دارد بنام «دِ درفش کاویانی» که هیچ ارتباطی با گروه «درفش کاویانی» ندارد، هم بخش فارسی دارد و هم بخش انگلیسی. زمانی که این سایتِ درفش کاویانی درست شده اکثر کسانیکه در جنبش سیاسی ایران در مورد اسلام و تشیع تخصص دارند هنوز در اینترنت حضور نداشتند چرا که شاید این سایتِ درفش کاویانی از بسیاری از وبسایتهای سیاسی ایرانی در اینترنت قدیمی تر باشد، البته اسم دامنه اینترنتی (دُمین) آن یک بار تغییر کرد و به ابتدای نام آن عبارت «دِ» به انگلیسی، افزدوه شد. تحلیلهایی که در این سایت در مورد موضوعات مختلف مربوط به اسلام و تشیّع مندرج است با بیشتر آنچه مورخان و صاحب نظران سکولار و علم گرا پیش از انقلاب بویژه آنهایی که در جنبش چپ در این عرصه نوشته اند، تفاوتهای اساسی دارد از جمله آنچه در رابطه با ایران و حضرت علی یا امام حسین در این سایت منتشر شده است. حدود 30 سال پیش برخی از دست اندرکاران این سایت در شبکه های اجتماعیِ آنزمانِ ایرانیان در اینترنت، گاهی می آمدند و بحث می کردند؛ هم خیلی باسواد بودند و هم اینکه تجربه ی واقعی بعنوان فعال سیاسی داشتند و نه اینکه فقط در دانشگاه بسیاری از موضوعات راجع به عرصه های سیاسی و مذهبی را آموخته باشند؛ اما در سالهای اخیر آنها را در شبکه های اجتماعی کنونی نظیر فیسبوک و توییتر نمی بینم. به هر حال دوستانی که در این عرصه های مربوط به اسلام و تشیع که در این سایت درفش کاویانی بحث شده متخصص هستند اگر بتوانند در مورد بحثهای مطرح شده در این سایت مرور و بررسی منتشر کنند، می تواند برای روشن شدن حقایق در مورد این موضوعاتِ عرصه ی عمومی، کمک کننده باشد. شش سال پیش نیز در یادداشتی تحت عنوان «پژوهشهایی در مورد تاریخ اسلام در ایران» به کارهای تحقیقاتی وبسایت درفش کاویانی اشاره ای شده بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1398
January 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH