Sam Ghandchiسام قندچي از سینما رکس تا پرواز 752: رقابت جناحی اسلامگرایان به قیمت خون مردم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3077-flight752-more.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    +     ++

 

flight752

 

بیش از 40 سال از جنایت سینما رکس می گذرد و هر روز حقایق تازه ای از آن تراژدی روزهای انقلاب 57 آشکار می شود که حتی پای برخی ملی مذهبی های به اصطلاح لیبرال نظیر هاشم صباغیان را نیز به میان کشیده است. امروز نیز مرتب خبرهای تازه ای درباره ی تراژدی سقوط پرواز 752 توسط دو موشک "خودی" منتشر می شود که حکایت از اقدام جناح های مختلف رژیم اسلامی برای بی اعتبار کردن جناح دیگر دارد و مداحی که در نماز جمعه دو روز پیش می خواند تلاش داشت کاسه و کوزه را سر آقای حسن روحانی بشکند و به همین علت آقای روحانی محل نماز جمعه را ترک کرد. در واقع این سوء ظن ها به جاست چرا که سردار حاجی زاده 6 ماه پیش در ارتباط با سرنگونی پهباد آمریکایی گفت که دقت ابزارهایی که سپاه در اختیار دارد حتی یک هواپیمای مسافربری با 35 سرنشین را نیز در نزدیکی پهباد تشخیص داده اما پهباد آمریکایی را هدف گرفته؛ و اگر در خلیج فارس توانسته اند به این دقت هواپیمای مسافربری با 35 سرنشین را تشخیص دهند چطور هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین را در ارتفاع کم 8000 پا وقتی تا ارتفاع 14000 پا ارتفاع امن محسوب می شود و آنهم در بالای فرودگاه بین المللی تهران که فرودگاه اصلی کشور و با تجهیزات کامل و دربست در کنترل سپاه پاسداران، تشخیص ندادند؛ آنچه که در خبرهای تازه مطرح می شود را نمیشود نادیده گرفت، و هرچه بیشتر معلوم می شود که نظیر دوران سینما رکس، مردم طعمه ی دعواهای جناح های مختلف اسلامگرایان شده اند که به قیمت خون مردم خواسته اند حریف را از میدان به در کنند، و ماجرا خطا و اتفاقی نبوده است و در ابتدا خواستند مثل زمان سینما رکس که به گردن رژیم شاه انداختند، این بار سه روز تلاش کردند آمریکا را متهم کنند که نتوانستند چرا که امروز تکنولوژی آنقدر پیشرفته است که همه ی این رویدادها حتی پیش از خواندن جعبه ی سیاه، سریعاً توسط ماهواره ها ثبت و اعلام شدند، نه نظیر دوران سینما رکس که مردم بیگناه در آتش سوختند و نزدیک نیم قرن حقیقت پنهان ماند و تازه امروز بعد از اینهمه سال روشن می شود که حتی هاشم صباغیان های به اصطلاح لیبرال در آن جنایت هولناک دست داشتند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم دی ماه 1398
January 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH