Sam Ghandchiسام قندچي آقای طبرزدی چند کلمه درباره ی توییتهای امروز شما
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3076-heshmat-tabarzadi.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

 

tabarzadi

 

دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی، چند لحظه پیش چند توییت شما را در رابطه با این روزهای آیت الله سید علی خامنه ای و آخرین روزهای محمد رضا شاه می خواندم. واقعیت این است که امروز همه ی این بحثها تکراری است یعنی 40 سال است که تکرار کرده ایم و البته اگر اوضاع ایران مثل 40 سال گذشته ادامه پیدا کند، شاید این بحثها نیز اهمیت خود را کماکان حفظ کنند؛ اما، تحلیلی را که روز گذشته نوشتم و تأکید کردم ممکن است آنرا بتوان از خطبه های نماز جمعه ی دو روز پیش آیت الله خامنه ای برداشت کرد، اگر که درست باشد، متأسفانه دیگر همه ی این حرفها اهمیتی نخواهند داشت و حتی شک دارم که دوستانی نظیر شما بتوانند تغییری در واقعیت پیش رو ایجاد کنند. نگاه کنید به تهدید آقای حسن روحانی در هفته ی اخیر به سربازان آمریکایی و اروپایی در خاورمیانه. البته بازهم بگویم که امیدوارم تحلیلم در آن مقاله غلط باشد. به هرحال جدا از همه ی این بحثها، اصل موضوع این است که بدون تغییر رژیم کار ایران درست نمی شود و تغییر رژیم نیز به این معنی نیست که هزاران نفر اعدام شوند یا خون در جویها جاری شود بلکه به این معنی است که رژیم اسلامی در ایران باید سریعاً پایان پیدا کند و «جمهوری سکولار، دموکراتیک و آینده نگر» جایگزین آن شود که درباره اش همین چند روز پیش نیز در بحثی در مورد سخنان اخیر آقای رضا پهلوی و نیاز به تغییر رژیم بحث شد، و همچنین به تازگی حتی نویسندگانی نظیر آقای اکبر گنجی این بحث را، به شکلی دیگر، مطرح کرده اند وقتی آقای اکبر گنجی امیدوارند آیت الله سید علی خامنه ای در رابطه با تغییر رژیم به جمهوری سکولار دموکرات کمک کننده باشند. واقعیت این است که چه این تصورات خوش خیالی باشد و چه نه، بحثی که سالها پیش با شخصیت اول اصلاح طلبان در ایران یعنی سید محمد خاتمی شد امروز دیگر باید یا عملی شود و یا اینکه ایران بر باد خواهد رفت و آنهم موضوع ایجاد جمهوری دموکراتیک، سکولار و آینده نگر در ایران است. تغییر رژیم به این معنی ابداً معنایش راه انداختن حمام خون نیست، اما مسأله ی فوری همه ی جامعه ی ایران است و فقط با قهر کردن آقای حسن روحانی از نماز جمعه نیز نمی توان به این مهم، جامه ی عمل پوشاند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم دی ماه 1398
January 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH