Sam Ghandchiسام قندچي پادکست 11، پرواز 752، به اصطلاح تشنج با آمریکا، بهلول و ابوحنیفه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3072-bohlool-iri.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    13    14    **

 

podcast11-secular-democrats

 

چند لحظه پیش به پادکست شنیدنی شماره 11 سکولار دموکراتها با مدیریت آقای فرشید نصرالهی گوش می کردم که به دروغپردازی های رژیم در ارتباط با تراژدی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین، اختصاص داشت. در مورد موضوع «دروغ» دو هفته پیش بحثی تئوریک داشتیم در مقاله ای درباره ی «مانی» پیامبر ایرانی، اما در این پادکست بحثهای جالبی را دکتر اسماعیل نوری علا در مورد تقیه در تشیع مطرح کردند و همچنین آنچه آقای میلاد آقایی در مورد فیش حقوقی عوامل رژیم اسلامی در مطبوعات گفتند خیلی مضحک بود که "سرویس" آن مأموران ج.ا.ا با عنوان "دلسوزان رسانه ای" لیست می شود. البته از عوامل رسانه ای رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در خارج کشور هیچ کاری بعید نیست، وقتی در عین حال همینها چند وقت پیش در اینترنت، به فیش حقوقی خبرنگاری نظیر خانم مسیح علینژاد، گیر می دادند در حالیکه فقط نگاهی به توییتر خانم مسیح علینژاد نشان می دهد که واقعاً زحمت می کشد. اما در رابطه با تراژدی پرواز 752، در چند روز اخیر آقایان حسن روحانی و محمد جواد ظریف مرتب همه ی قضیه سقوط هواپیما را گردن فضای تشنج آمیز سیاسی می اندازند و عامل آنرا هم آمریکا معرفی می کنند که گویا با شروع تحریمها، به قول این مقامات ج.ا.ا، باعث تشنج شده که به این فاجعه منتهی شده است. البته کاری نداریم که می شود با همین منطق به عقب تر رفت و به دوران گروگانگیری در سفارت آمریکا رسید، و مطمئناً همه ی مردم ایران همین را پیش خود فکر می کنند و فقط مقامات ج.ا.ا. خودشان را با این حرفها، مسخره ی خاص و عام می کنند وقتی تا این اندازه مردم ایران را دستکم گرفته اند. اما این داستانِ شکستنِ همه ی کاسه و کوزه ها سرِ آمریکا به خاطر ایجاد تشنج، مرا به یاد حکایتی از بهلول و ابوحنیفه می اندازد. گفته می شود که بهلول شیعه بود و به توصیه ی امام موسی کاظم خود را به دیوانگی زد تا از توطئه خلیفه هارون الرشید علیه شیعیان، در امان بماند. حکایتی هست که می گویند روزی ابوحنیفه رهبر اهل تسنن شاخه ی حنفی در درس خود نوعی فلسفه ی جبر اسلامی را مطرح کرده که شبیه نظرات اشعریه بوده که اساساً به این معنی است که خدا اختیار کامل دارد و در نتیجه مسؤل اعمال بندگان خود است. می گویند بهلول سنگی بر می دارد و به طرف ابوحنیفه پرتاب می کند که به پیشانی او می خورد و بهلول را پیش قاضی می برند. بهلول می گوید من مقصر نیستم چون به ادعای خود ابوحنیفه خدا اختیار کامل دارد و مسؤل اعمال بندگان خود است. حالا داشتم فکر می کردم دلیلی را که آقایان حسن روحانی و محمد جواد ظریف می آورند چقدر شبیه دیدگاه اشعریه است در حالیکه خود را شیعه می دانند و می دانیم که معتزله منتقد این جبراندیشی اشعریه بودند و بر اختیار انسان، تأکید می کردند. به هر حال این نگارنده آدمی غیرمذهبی هستم و در گذشته در مورد دیدگاه های اشعریه و معتزله یادداشتهایی فلسفی نوشته ام و در واقع یک مشکل دیدگاه اشعریه این بود که آنها نمیتوانستند سؤالات مربوط به اخلاق را پاسخ دهند، اما اینها که ادعای اسلام تشیع می کنند، یعنی نگرش معتزله، چطور حالا از منطق اشعریه استفاده کرده اند؛ زمین و زمان را به هم می بافند تا توجیهی بسازند که همه چیز را گردن آمریکا بیاندازند و فقط جای بهلول خالی است که پاره سنگی بسوی این آقایان رها کند. شاید باید این آقایان را «اسلامی» خطاب نکنیم بلکه نظیر گفتار آقای مهدی قاسمی در این پادکست، برای توصیف این مقامات از عبارت «کارقاچاق کن» استفاده کنیم که نه کاری با اسلام دارند و نه کاری با علم و منطق و به هر حال اصل مشکلشان همان دروغگویی است، موضوعی که دو هفته پیش در مقاله ای در ارتباط با مانی پیامبر ایرانی مورد بحث قرار گرفت، و امروز هم دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان با بحث تقیه در تشیع، بنیان دروغ را در سیستم فکری این رژیم اسلامی، بهتر توضیح دادند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم دی ماه 1398
January 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH