Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی اعلام «اندیشه شی جین پینگ» در مقررات روزنامه نگاری چین کمونیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3065-xi-jinping-thought.htm

پی نوشت 18 مرداد ماه 1401: foreigndesknews.com: Twitter Cofounder Jack Dorsey Praised for Posting ‘End the CCP

پی نوشت 20 آبان ماه 1400: NBC News: China's leader cements his rule with rare:historical resolution

پی نوشت 26 مهرماه 1400: New Chinese Disinformation in Iranian Opposition Circles

پی نوشت 12 فروردین 1400: نئو ترامپیسم چین نظیر نئومائویسم شکست خواهد خورد

پی نوشت 4 آوریل 2021: Chinese Neo-Trumpism will Fail like the Neo-Maoism

 

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11

xi-jinping-thought

 

کمتر از یک ماه پیش چین کمونیست مقررات اخلاقی برای روزنامه نگاران چین را به روز کرده و از آنها خواسته که «اندیشه شی جین پینگ» را چراغ راهنمای خود قرار دهند. این مقررات آخرین بار در سال 2009 به روز شده بود. نکته ی اصلی «اندیشه شی جین پینگ» نیز سوسیالیسم با خصوصیات چینی ذکر شده است که یادآور برداشت مائو تسه تونگ از مارکسیسم، در مقایسه با مارکسیسم روسی دوران استالین و کمینترن است که دومی بر جوهر مشترک راه سوسیالیسم تأکید داشت. اما واقعیت کمونیسم در خاور دور؟ اندیشه مائو در چین و اندیشه جوچه در کره شمالی نوعی شبه مذهبِ مارکسیستی هستند که به مذاهب خاور دور شباهت دارند در حالیکه مارکسیسم روسی در زمانهای مختلف از جمله در دوران استالین شبه مذهبی بود که بیشتر به کلیسای مسیحی شباهت داشت. دو ماه پیش مائوئیسم بویژه در ایران به تفصیل یحث شد و حرف تازه ای نیست. همچنین کمتر از دو سال پیش که آقای شی جین پینگ در چین تأکید تازه ی ایدئولوژیک را در حزب کمونیست آن کشور آغاز کرد، نوشته ای تئوریک در آن مورد تحت عنوان «بازهم درباره اشتباه بزرگ مارکس و آنارشیستها»، منتشر شد و در مورد جنایات دوران انقلاب فرهنگی مائو در چین نیز همه می دانند. چین کمونیست در سالهای اخیر با مشکلات تازه ای روبرو شده که ناشی از تضاد ساختار ایدئولوژیک اجتماعی سیاسی آن کشور و واقعیت توسعه ی اقتصادی چین است. مثلاً  قانون تک فرزندی برای برخی بازنشستگان چینی مشکل ساز شده است. همچنین یه اصطلاح «حزب پنجاه سنتی ها در چین»، نظیر سایبری ها در رژیم اسلامی حاکم بر ایران در خدمت فیلترینگ در اینترنت برای سانسور عمل می کنند. از سوی دیگر، مقایسه ای بین چینی های دانشجو و روسهای دانشجو در آمریکا خیلی جالب است: چینی ها خیلی می ترسند با کسی حرفی سیاسی بزنند و این احساس را دارند که گویی پلیس مخفی همیشه مواظب آنها ست در حالیکه روسها بعد از سقوط شوروی از این حالت بیرون آمده اند، به رغم آنکه با رژیم استبدادی پوتین روبرو هستند اما خیلی بیشتر در این رابطه مثل غربی ها شده اند و آن ترس مداوم را در رابطه با موضوعات سیاسی ندارند. موضوعی دیگر، برخورد چین و روسیه کنونی با کشورهای جهان سوم است که خیلی مشابه عمل می کنند، البته چینی ها بیشتر بر نفوذ اقتصادی تأکید دارند در حالیکه روسها نفوذ سیاسی و نظامی را مورد تأکید قرار می دهند، اما هردو آنها امروز مدلی را که شوروی سابق در کشورهایی نظیر افغانستان و اتیوپی دنبال می کرد، یعنی آنچه را در زمان شوروی «راه رشد غیرسرمایه داری» خوانده می شد، سرمشق قرار می دهند. لازم به یادآوری است که هم چین و هم روسیه، از حقوق بشر در کشورهای دیگر از جمله در ایران، حتی حمایت لفظی هم نمی کنند و شایسته است که سازمانهای حقوق بشر ایران، چین و روسیه را در این زمینه زیر فشار قرار دهند. در این مورد که چقدر آنچه در بالا بحث شد به مارکسیسم ربط دارد و تا چه اندازه به خود این کشورها، در گذشته بویژه در نوشته ای تحت عنوان «مارکسیسم و آینده نگری» به تفصیل بحث کرده ایم. نکته ای را برخی فعالان اپوزیسیون چپ سؤال می کنند که آیا مثلاً کار کردن بعنوان کارگر صنعتی باعث درک واقعی از مارکسیسم است یا نه. شخصاً وقتی در سال 1973 یعنی کمتر از 50 سال پیش در دانشگاهی دوره دکترای مکانیک تئوریک می خواندم و همزمان بعنوان دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته پژوهش و تدریس می کردم، ول کردم و رفتم در کارخانه ای در شیکاگو بعنوان کارگر استخدام شدم و همان زمان جلد اول کاپیتال را خواندم. مطمئناً بدون آن تجربه نمی توانستم آن کتاب را درست بفهمم و فهمیدن جلد دوم و سوم کاپیتال و به اصطلاح جلد چهارم یا تئوریهای ارزش اضافه چندان نیازی به آن تجربه نداشت، اما اگر کسی از این نوع بحث می خواهد درکی مذهب گونه از نظرات اقتصادی مارکس ارائه کند، شخصاً فکر می کنم بویژه در جامعه ی فراصنعتی امروز اتلاف وقت است و کلاً نیز بحثهای اقتصادی جامعه ی صنعتی امروز، زیرمجموعه ای از موضوعات اقتصادی جامعه فراصنعتی است که در رساله ی «یک تئوری ارزش ویژه» به تفصیل، بحث شده است. دلیل تأکید مارکس در دوران خود بر کارگران صنعتی به خاطر فقر و تهیدستی آن طبقه در جوامع صنعتی نبود و در واقع اقشار دیگری در جامعه فقیرتر بودند. به هر حال این بحثها را در یادداشتهای دیگری در جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار داده ایم و نیازی به تکرار در اینجا نیست.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم دی ماه 1398
January 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH