Sam Ghandchiسام قندچي از سقوط شوروی تا کش و قوس 40 ساله با کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3044-ussr-iri.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3   4   5    6

پی نوشت 12 دی ماه 1398: لازم به یادآوری است که علاوه بر موارد قبلی از گولاگ رژیم اسلامی که پیشتر مورد بحث قرار گرفته امروز مورد زندانی سیاسی دکتر هنگامه شهیدی نیز اضافه شده است که همچنان ادامه دارد. خانم هنگامه شهیدی یکسال و نیم است که در بازداشت به سر می برد.

 

ussr-iri

 

لحظه ای پبش داشتم مقاله ای را در مورد مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری و همه ی جانباختگان قتل عام آبان 98، به روز می کردم که به یاد روزهای حدود 50 سال پیش افتادم که تازه فعالیت سیاسی را آغاز می کردم یعنی زمان حکمرانی برژنف، و همانزمان نیز به رغم آنکه هوادار چپ بودم، با شوروی و حزب توده مخالف بودم چرا که می دیدم ایده آل هایی که تبلیغ می کنند با واقعیت زندان و شکنجه و گولاگ در شوروی متضاد است و آنزمان در حقیقت بیش از 50 سال از عمر رژیم کمونیستی در شوروی گذشته بود و نمیشد گفت آن کشور هنوز در وضعیت اضطراری نخستین روزهای به قدرت رسیدن حزب لنین و انقلاب اکتبر 1917 قرار دارد و البته حزب لنینی از همان اول به رغم توان تشکیلاتی خوب آن برای فعالیت تحت رژیم استبداد تزاری، از نظر دموکراسی خواهی هیچ شباهتی به حزب دموکرات آمریکای جفرسون نداشت که یک قرن پیش از آن، پایه گذاری شده بود. با تمام این احوال در سالهای 1970 همیشه متعجب بودم که چرا اپوزیسیون چشمگیری در شوروی وجود ندارد. درباره ساخاروف ها، سولژنیتسین ها، و چند سال بعد هم درباره ی پناهنده شدن باریشنیکف ها می شنیدم، اما از یکسو آنها را بعنوان چند دانشمند، نویسنده یا هنرمندِ منفرد، تصور می کردم و از سوی دیگر نیز طرفداران احزاب کمونیست هوادار شوروی در غرب، آنها را "مزدور امپریالیسم" معرفی می کردند. به یاد دارم در سال 1972 یک کتابفروشی روسها در شیکاگو بود که چند پیرمرد و پیرزن آنجا را می گرداندند و خودِ آنها نیز، هر چند وقت بمناسبتهای مختلف نظیر فعالیت ضد جنگ ویتنام، تحصن می گذاشتند، اما کلاً هنوز گویی در روزهای انقلاب 1917 زندگی می کردند با اینکه فقط هفت هشت نفر بیشتر از آنها اقلاً در آن حوالی شیکاگو محله ی یونانی ها که روز کارگر اول ماه مه تاریخش به آن محل می رسد، باقی نمانده بود. خلاصه در آن روزها پیش خود فکر می کردم که در برابر این رژیم قدرقدرت شوروی، چه اپوزیسیونی وجود دارد که بتواند تغییری ایجاد کند و هیچ حزب و تشکیلات و نیرویی را در افق نمی دیدم، در حالیکه همان زمان از حماسه های امثال هوشی مین و بنیانگذاری حزبی که بعداً «حزب کمونیست ویتنام» نام گرفت، بسیار می شنیدم و البته در مورد جنایات ژنرال جیاپ که سنگهای بزرگ به پای لیبرالها بست و به دریاچه انداخت و به همین دلیل اپوزیسیون لیبرالی در ویتنام شکل نگرفت، کسی حرفی نمیزد. به هرحال 15 سال بعد در 1989 همان رژیم شوروی، چه در بلوک شرق یعنی نیمی از اروپا که در کنترلش بود، و چه در کل سرزمینهای اتحاد شوروی در آسیا و اروپا، از هم فروپاشید. پس حتماً همه ی آن سالها که ما در بیرون شوروی سابق چیزی نمی دیدیم، اپوزیسیونی در همه ی آن نقاط بوده و فعالیت می کرده فقط به چشم ما نمی آمده! در 40 سال گذشته اپوزیسیون ایران نیز اینچنین بوده و فقط برای آنهایی که در درونش هستند قابل رؤیت است و شاید نمای بیرونی آن ابداً نظیر انقلاب ویتنام، انقلاب 57 ایران و دیگر انقلابهای معروف قرن بیستم نبوده و نیست که هر ناظر بیرونی به راحتی می توانست آن انقلابها را ببیند، وقتی همزمان آنچه در شوروی سابق و بلوک شرق می گذشت از دیده ها پنهان بود، و شاید بهار پراگ بیش از هرچیز در آن سالهای به ظاهر خاموش شوروی سابق و بلوک شرق، توجه ها را به خود جلب کرد و در واقع بزرگترین نظریه پردازانی که درباره ی اساس استبداد ناشی از مبنای مالکیت دولتی طبقه جدید در بلوک شرق بحث کرده اند، از آن رویداد بهار پراگ بیشتر یاد کرده اند تا حتی از رویدادهایی که در کشورهای خودشان بوده، منظورم کسانی نظیر رودلف بارو است. جالب است که در میان روشنفکران ایران نیز بسیاری از کسانیکه در انقلاب 57 فعال بودند از کش و قوس 40 ساله ای که مخالفان، در برابر کوکلاکس کلان های اسلامی داشته اند، چندان خبر ندارند و به شکلی همه ی این تلاشها نامرئی است نظیر تلاشهای مردم در داخل شوروی سابق بویژه در سالهای 1970 تا 1990.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم دی ماه 1398
January 2, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH