Sam Ghandchiسام قندچي  یک بیسواد تجزیه طلب دروغگو که هر روز چهره عوض می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3021-tajziehtalabe-dorooghgoo.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17

 

tajzieh-iran  

 

نگارش کتاب «کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران» را در سال 1360 یعنی 38 سال پیش تمام کردم اما اول بار حدود 30 سال پیش در اینترنت منتشر شد. همچنین هوادار فدرالیسم برای ایران بودم اما نه از نوع «فدرالیسم قومی» بلکه از نوع «فدرالیسم استانی» و دو سال پیش با تغییر موضع، اعلام کردم که با برقراری هرنوع فدرالیسم در ایران مخالفم. با اینحال همیشه با تجزیه ی ایران مخالف بوده ام و چنین کاری را به نفع هیچیک از ساکنان ایران ندانسته و نمی دانم. حدود 18 سال پیش مقالاتی را در سایتی بنام بروسکه منتشر می کردم؛ و یکباره در سال 1386 یعنی 12 سال پیش کسی پیدا شد و با درج مقاله ای در دفاع از «استقلال» کردستان، شروع به حمله به صاحب این قلم کرد. مقاله اش از نظر تئوریک و تاریخی بسیار مغشوش بود و بعدها نیز شاید خودش از اینترنت برداشت. در آن مقاله، کردستان ایران را به «بحرین» تشبیه می کرد و به اینجانب با این استدلال حمله ور شده بود که امروز وضع «بحرین» از کردستان ایران، بهتر است. قیاسی کاملاً غلط. حتی کردستان عراق نفت دارد و کردستان ایران چنین منابعی ندارد و در صورت استقلال می شود نظیر افغانستان و اگر هم بخواهد به کردستان عراق تکیه کند، مثل تکیه به بقیه ایران در حال حاضر است و کرد بودن هم چیزی را تغییر نمی دهد همانگونه که به تازگی دیدیم وقتی حمله ترکیه برای کردستان سوریه پیش آمد، از ائتلاف با حتی دولت سوریه استفاده کرد و نه حمایت کردستان عراق. اینهمه کشور عرب در خاورمیانه است و اشتراک در عرب بودن دلیل آن نیست که بتوانند به هم اتکاء کنند، اختلافات عربستان و قطر که در یک قدمی یکدیگر هستند، سالها ادامه ی اختلافات لیبی دوران قذافی و مصر دوران عبدالناصر با کشورهای دیگر عرب وقتی همه ی آنها عرب بودند. به هر حال بحث او نشان می داد که نه دانش تئوریک سیاسی درستی دارد و نه دانش تاریخی که ابداً تفاوت تاریخ کردستان اردلانها در ایران و کردستان عثمانی را نمی فهمید و شاید حتی شرفنامه شرف خان البدلیسی و تاریخ کرد و کردستان شیخ محمد مردوخ را هم نخوانده باشد. اما مشکلم با او عدم صداقت بود و نه بیسوادی که هرکسی ممکن است سواد چیزی را نداشته باشد و حتی پررو باشد ولی به هرحال می تواند برود مطالعه کند و بیاموزد. حملات او به این دلیل بود که می دانست با تجزیه طلبی مخالفم چون سالها در سایت بروسکه مقالات زیادی منتشر کرده بودم و او یکباره در آنجا سبز شد اما بعداً معلوم شد با برنامه است، یعنی صرفنظر از موضوع اختلاف نظری، این آقا در آن سایت مشغول دو به هم زنی بود. اول خود را هوادار کومله معرفی می کرد و بعد هم گفت که از هواداران حزب دموکرات کردستان است و بعدتر هم گفت که از رهبران حزب دموکرات کردستان در پاریس است. آدم با صداقتی نبود وگرنه شخصاً با خیلی از افرادی که مواضع گوناگون در این مورد داشته اند تبادل نظر کرده ام و همانطور که ذکر شد خودم هم سالها طرفدار فدرالیسم استانی بودم و حتی امروز نیز نظراتم در مورد رفع تبعیض اتنیکی و مسائل مربوط به آموزش و زبان مادری با بسیاری از دوستان در جنبش سیاسی ایران تفاوت دارد. به هر حال این نگارنده، همان 12 سال پیش مقاله ای را در پاسخ به این فرد نوشتم تحت عنوان «کلامی با فعالین کرد ایران» اما نامی از او نبردم، از آدمهای متقلب و دروغگو بدم می آید و دوری می کنم حتی اگر با من هم نظر باشند و با این فرد نیز در عمرم هیچ تماسی نداشته ام و علاقه ای هم ندارم که تماسی داشته باشم. کمی بعد هم به همکاری خود با سایت بروسکه پایان دادم و مدتی بعد ازآن، خود سایت بروسکه تا مدتی به روز نمیشد و بعد هم دیگر کاملاً تعطیل شد؛ گرچه سایتی بود بسیار غنی و همواره برای مدیر سایت بروسکه آقای حمید بهرامی احترام قائل بوده و هستم با اینکه سالهاست نه از او خبری دارم و نه تماسی داشته ام. امروز لینکی از اظهارات همین فرد را در مورد طرح "استقلال" کردستان در تلویزیون «من و تو» دیدم که دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی در فیسبوک خودش درج کرده بود و لینک توسط گروهی بنام «کمیته ضدجنگ و تحریم علیه مردم» از تلویزیون «من و تو» بازپخش شده و آن کمیته را نمیشناسم و نمی دانم که به سایت "ایران‌ِضدجنگ" مرتبط است یا نه که دو روز پیش توضیح دادم که آن سایت فقط نامش به اصطلاح «ایران ضد جنگ» است اما کارش ضدجنگ نیست بلکه لابی رژیم اسلامی است. به هر حال صحرای محشری است و از یکسو کسانی مانند این بیسواد دروغگوی تجزیه طلب می خواهند ایران را بپاشانند و از سوی دیگر این دارودسته های لابی رژیم اسلامی نظیر «نایاک» می خواهند از این موضوع برای بقای رژیم اسلامی استفاده کنند. اما مردم ایران این رژیم را تغییر خواهند داد و برای حفظ یکپارچگی ایران نیازی به یک رژیم استبدادی نخواهد بود. و امیدوارم دوستانی نظیر آقای عبدالله مهتدی نیز که حامی یکپارچگی ایران هستند به این جمعبندی برسند که فدرالیسم، نه به نفع کردستان است و نه به نفع بقیه ی ایران.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول دی ماه 1398
December 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH