Sam Ghandchiسام قندچي اشرف دهقانی: ارتش در چند نقطه در سرکوب معترضان آبان 98 شرکت داشته
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3005-ashraf-dehghani-aban98.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8   9    10    11

    

ashraf-dehghani-aban98

 

چند دقیقه پیش مطلبی را از خانم اشرف دهقانی درباره ی سرکوب خیزش 98 در تعدادی از شهرهای ایران گوش می کردم که لینک آن در سایت گزارشگران، درج شده بود. در گذشته نیز در یادداشتهایی که درباره ی مطالب خانم اشرف دهقانی نوشته ام تذکر داده ام که در همه ی عمرم چه در دوران رژیم شاه و چه در دوران رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران، همواره با مشی چریکی مخالف بوده و هستم. و حتی به تازگی مخالفت خود را با برخی طرحهای ملقب به «هسته های مسلح آخوندکشی» که پس از قتل عام آبان ماه 98 در بخشی از اپوزیسیون مطرح شده و البته ربطی به خانم اشرف دهقانی ندارد، اعلام کردم. با اینهمه برای کارهای خانم اشرف دهقانی ارزش خاصی قائل هستم. اولاً خانم اشرف دهقانی همیشه مستقل بودند در حالیکه برعکس ایشان، بخش بزرگی از چریکهای فدایی خلق در آغاز انقلاب نه تنها دنبال رهبری حزب توده افتادند بلکه بعد هم به عوامل شوروی تبدیل شدند و به همین دلیل در سرکوب سربداران آمل به همراه سپاه پاسداران شرکت داشتند، چون فکر می کردند که سربداران آمل هم مثل خود آنها سرسپرده هستند البته سرسپرده ی چین و نه روسیه، در حالیکه درست است که سربداران آمل مائوئیست بودند، اما هیچگاه سرسپرده ی چین یا هیچ کشور دیگری نبودند و همیشه مستقل بودند. دیگر آنکه بسیاری از رهبران جریان چریکهای اکثریت بعد از سقوط شوروی نیز سرسپرده روسیه شدند و کلاً تمایل توده ای ها و بخش مهمی از چریکهای اکثریت به اصلاح طلبی اسلامی به خاطر دیدگاهی است که در زمان شوروی به راه رشد غیرسرمایه داری در کشورهای جهان سوم معروف بود و هنوز نیز روسیه و تا حدی چین چنین راهی را در این کشورها دنبال می کنند که مورد پسند این دسته از کمونیستها است، حال چه در اتیوپی و کره شمالی باشد و چه در ایران. در حقیقت شخصاً آرزو دارم که ایران نظیر کره جنوبی بشود اما برای توده ای ها و آندسته از چریکهای اکثریت، در شرایط فقدان امکان برقرار کردن رژیم کمونیستی، آرزویشان «راه رشد غیرسرمایه داری» است، حال چه مثل ایران رژیم اسلامی باشد، چه افغانستان دوران مجیب رحمان، چه کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ. و از دیدگاه این دسته از کمونیستهای هوادار «راه رشد غیرسرمایه داری»، کره جنوبی، کشوری وابسته به امپریالیسم محسوب می شود، که باید از راهی که رفته، اجتناب کرد. البته شوروی به خودِ رژیم اسلامی حاکم بر ایران حتی در زمان اعدامهای توده ای ها در دهه شصت خیلی نزدیک شد و به تازگی نیز رژیم اسلامی هر روز بیشتر به روسیه وابسته می شود. خوشبختانه برعکس جریاناتی نظیر چریکهای اکثریت، خانم اشرف دهقانی همیشه فردی مستقل بوده است. نوشته های چند سال اخیر خانم اشرف دهقانی نیز کمتر حالت مشی چریکی دارد و بیشتر نوعی سیاسی کاری است، البته شاید اشتباه کنم چون هیچوقت در زندگی ام با ایشان تماسی نداشته ام و فقط نوشته هایشان را خوانده ام آنهم نه همه ی نوشته ها ولی خاطرات زندان خانم اشرف دهقانی را کامل خوانده ام و یکی از با ارزش ترین کتابهایی است که در توصیف شرایط زندان و شکنجه ی زندانیان خوانده ام. به هر حال بحث سیاسی خانم اشرف دهقانی در این ویدیو در یوتیوب شنیدنی است. آنچه ایشان درباره ی کرمانشاه و نقش ارتش در سرکوب خیزش آبان 98 در آن شهر می گویند برایم کاملاً تازگی داشت و در جای دیگری ندیده بودم. همچنین توصیف ایشان از نقش ارتش در سرکوب بهبهان و حتی حضور تانکهای ارتش در شیراز را که توصیف کرده اند، نظیر میدان جنگ است. قبل از شنیدن بحث خانم اشرف دهقانی، در اخبار رسانه های خارج کشور، خبرهای سرکوب اعتراضات در آبان ماه، بنظرم سرکوب در ماهشهر در خوزستان و مریوان در کردستان وحشتناک ترین می آمد که شاید اشتباه کنم، اما همه ی گزارشات حکایت از حضور سپاه پاسداران و بسیج داشت، در حالیکه گزارش خانم اشرف دهقانی حکایت از حضور فعال ارتش دارد که تا حال نشنیده بودم و حتی هنوز هم ابعادش برایم ناشناخته است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم آذر ماه 1398
December 18, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH