Sam Ghandchiسام قندچي درخواستی از پزشکان برای راهنمایی مجروحان آبان98 که دچار عفونت شده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3004-jerahat.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

    

jerahat-19aban

 

پزشکان عزیز، خبرهایی در اینترنت منتشر شده که برخی از کسانیکه در اعتراضات آبان 98 مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند از ترس بازداشت یا مشکلات مالی به پزشک مراجعه نکرده اند و به دلیل ورود مواد شیمیاییِ ساچمه ی گلوله در بدن، دچار عفونت شده اند و جانشان در خطر است. لطفاً اگر برای آنها راهنمایی به نظرتان می رسد، در اختیار سازمانهای حقوق بشری نظیر عدالت برای ایران به مدیریت خانم شادی صدر قرار دهید تا در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین می توانید برای برنامه های پربیننده ی تلویزیونی نظیر برنامه ی خانم مسیح علینژاد ارسال کنید که اگر در آنجا ارائه شود خیلی ها در ایران تماشا می کنند. همچنین می توانید برای انتشار به نشریاتی نظیر خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان، ارسال کنید. شخصاً درباره این درخواست هیچ تماسی با خانم شادی صدر، خانم مسیح علینژاد، یا حزب سکولار دموکرات ایرانیان نداشته ام و فقط با دیدن خبر مجروحان در اینترنت این پیشنهاد به نظرم رسید که در این یاددشت منتشر می کنم. به امید بازیافت سلامتی برای همه ی مجروحان گمنامی که با سلاح های گرم در آن روزهای آبان ماه 98 مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و به دلیل استبداد در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حتی از امکانات پزشکی، محروم هستند. ضمناً عکسی که در این یادداشت می بینید از ایران نیست و از کشور غنا است و چون در پابلیک دٌمین بود از آن استفاده کردم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم آذر ماه 1398
December 18, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH