Sam Ghandchiسام قندچي  شانزده آذر: استبدادِ مذهبی نابود باید گردد، دموکراسیِ سکولار ایجاد باید گردد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2974-shaanzdahe-azar.htm

https://news.isdparty.com/?p=10293

پی نوشت چهاردهم آذر ماه 1399: یادداشت زیر یکسال پیش، هنگام خیزش98 نوشته شد. دو روزِ دیگر سالگرد 16 آذر 1332، یعنی روز دانشجو است، در دانشگاههای مجازی شده به دلیل کرونا! اگر 67 سال پیش، برای مردم ایران و از جمله دانشجویان، «سکولاریسم» علی السویه تصور شده و در شعارهای دانشجویان انعکاسی نداشت، امروز بعد از 42 سال حکومت مذهبی، آشکار شده که برای سعادت ملت ایران، سکولاریسم همانقدر اهمیت دارد که استقلال، دموکراسی، عدالت اجتماعی، آینده نگری و ایجاد تغییر! شاید در این رابطه تماشای پادکست لینک شده، برایتان جالب باشد! س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17

 

shaanzdahe-azar

 

دو روز دیگر سالروز 16 آذر 1332 است که در کنار سالروز 18 تیر 1378 در تقویم مردم ایران، «روز دانشجو» خوانده می شود. شانزدهم آذر روزی بود که سه دانشجو با نامهای مهدی (آذر) شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا، و احمد قندچی، جان خود را برای نابودی «استبدادِ سکولار» در ایران، و برقراری «دموکراسیِ سکولار»، از دست دادند. سه هفته پیش یعنی 66 سال بعد از آن روزها، در خیزش98، صدها نفر از جوانان ایران نظیر زنده یاد پویا بختیاری، در سراسر کشور در تلاش برای نابودی «استبدادِ مذهبی» و برقراری «دموکراسیِ سکولار»، جان باختند. خواست برقراری «حکومت سکولار دموکرات» در ایران، نه در سال 1332 و نه امروز در سال 1398، موضوعی شخصی در مورد هیچ رهبر کشور نبوده و نیست، بلکه مسأله درباره ی سیستمی است که کشور ایران اداره می شود، و با این امید که شانزده آذرِ دیگری، روز عزا نباشد و برقراری جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر را، پس از اینهمه سال مبارزه و خون دادن و با حفظ یکپارچگی کشور، هرچه زودتر در سراسر ایران جشن بگیریم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1398
December 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH