Sam Ghandchiسام قندچي به اف بی آی: دوباره مأموران ساواک آقای رضا پهلوی مشغول آزار رسانی هستند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2929-reza-pahlavi-savak.htm

To FBI: Again Mr. Reza Pahlavi's Savak are Making Harassments

http://www.ghandchi.com/2929-reza-pahlavi-savak-english.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2lO2hDd

http://bit.ly/2XowerU   http://bit.ly/37j1Wvi

 

to-fbi-reza-pahlavi-savak

 

 به اف بی آی،

 

به شما در مورد آزاررسانی مأموران ساواک آقای رضا پهلوی سالهاست که گزارش داده ام. در عرض 48 ساعت گذشته در کنار تشدید آزاررسانی مأموران رژیم اسلامی که چند دقیقه پیش گزارش کردم، ساواک آقای رضا پهلوی که در برخی مؤسسات دولت آمریکا کار می کنند دوباره مشغول به آزار‌‌رسانی شده اند و کیبوردم آنقدر آهسته شده که نمیتوانم راحت تایپ کنم و خودتان بهتر می دانید از چه حرف میزنم و آنقدر سواد کامپیوتری دارم که بیخود کسی را متهم نمی کنم و تمام بایگانی اطلاعات شرکت اینترنتی که استفاده می کنم در دسترس شما هست و می توانید اطلاعات 48 ساعت گذشته را خودتان بررسی کنید. اینجانب از قصد تا 48 ساعت گزارش ندادم تا اطلاعات کافی در روترهای شرکت اینترنتی ام جمع آوری شده باشد که شما بتوانید این حمله کنندگان را شناسایی کنید. ما مجبوریم با آزاررسانی مأموران آقای پهلوی که از برخی مؤسسات دولتی آمریکایی سوء استفاده می کنند همزمان با جنگ با رژیم اسلامی آنهم در آمریکا، طرف باشیم. لطفاً تحقیق کنید. شخصاً آماده ام با آقای رضا پهلوی در دفتر اف بی آی در شهر واشنگتن دیدار کنم. با سپاس از توجه شما.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم آبان ماه 1398
November 18, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH