Sam Ghandchiسام قندچي عوامل پژاک اصل بحث را تحریف می کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2896-pejak.htm

مطالب مرتبط:  1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

pejak-new

 

یک آقایی که نمی شناسم، مطلبی را در یکی از این تالارهای بحث منتشر کرده، درباره ی مقاله ی این نگارنده تحت عنوان «آنچه از تراژدی کردستان سوریه می توان آموخت»، و مرا متهم کرده که گفته ام گروه کردِ در قدرت در کردستان سوریه کارش تروریسم است. اگر آدم با صداقتی بود و آن مقاله ی کوتاه را دقیق خوانده بود می دید که نوشته ام آن گروه (که «وای پی جی» به انگلیسی خوانده می شود)، نظیر پژاک در ایران، شعبه ای از «پ ک ک» ترکیه است، و نوشته بودم که «پ ک ک» تشکیلاتی تروریستی است، و اتفاقاً تأکید کرده بودم که آن گروه، برعکسِ پژاک در ایران که کارش تروریسم است، عملکردش اینگونه نبوده، و به همین دلیل فوراً در همان مقاله گفته ام که اساساً گروه «وای پی جیِ» سوریه، در مناطقی که در قدرت بوده، سیستمی دموکراتیک برقرار کرده و *کارش تروریسم نبوده*، و همچنین تأکید کرده بودم که در رابطه با کردستان، موضع سیاسی آنها همان موضع «کردستان بزرگِ» حزب مادر یعنی «پ ک ک» است که باعث می شود علاوه بر تروریستی بودنِ حزب مادر، به این دلیل هم هدف حمله ی ترکیه قرار گیرند، چون در واقع این موضع به خودیِ خود، اعلام جنگ به ترکیه است؛ اما حمله ی ترکیه را به کردها محکوم کرده، و ادامه داده بودم که نیروهای سیاسی کرد در سوریه ضروری است که از «پ ک ک» خود را جدا کنند، و با نیروهای عرب سکولار دموکرات در کشور خود رابطه ی نزدیک برای فعالیت جهت برپایی حکومتی دموکراتیک در کل سوریه، تلاش ورزند تا از نیروهای دموکراتیک دیگر در کشور خود، منفرد نشوند، و ادامه داده بودم که تصمیمهایشان به خودشان مربوط است و جنبش سیاسی ایران نباید دوباره اشتباه کند و نظیر مورد کوبانی، درگیر کشمکشهای سوریه شود. در گذشته هم اشتباه بود که اپوزیسیون ایران در دوران شاه با درگیر شدن در فلسطین به گمراهی افتاد که نه کمکی به فلسطینی ها بود و نه به جنبش سیاسی ایران. به هر حال این نظری است که در مقاله بیان شده بود و هر کسی می تواند با آن موافق یا مخالف باشد و مثلاً در فیسبوک خود یا هرجای دیگر، منتشر کند، اما چرا بحثِ مقاله ی صاحب این قلم را تحریف، و وقت خود و دیگران را تلف می کنید و دو کیلومتر حرفهای بی ربط را بعنوان نقد دیدگاه های اینجانب می نویسید در حالیکه از اصل بحث که روشن مطرح شده یک مترسک درست می کنید و بعد به آن شلیک می کنید. بسیاری از این افرادِ متقلب در آن تالارهای بحث می خواهند آدم برای جریانات سیاسی ایران بربادده، نظیر پژاک، جلب کنند و در پی سوء استفاده از انقلابیون ایران بعنوان گوشت دم توپ برای اهداف «پژاک» و «پ ک ک» هستند، آنهم با ظاهری فریبکارانه که اهداف واقعی «پ. ک. ک.» و «پژاک» را مخفی می کنند. رهبری پژاک درباره خبر اعدام اعضای مخالف خود که آن حزب را ترک کرده بودند، پاسخگو نبود و آنقدر شرافت ندارند که در مورد فرزاد کمانگر بعد از اعدامش که او را به دروغ عضو حزب خود اعلام کردند تا طرفدار جلب کنند، پوزش خواهی کنند، هرچند برادر فرزاد عضو آنها بود. با تحریف و دروغ نمیشود آینده بهتری برای مردم ایران و خاورمیانه درست کرد وگرنه رژیم بعثی سوریه و رژیم اسلامی حاکم بر ایران، دنیای بهتری با خدعه ساخته بودند. پژاک باید درباره عضوی که خبر قتل او بخاطر خروج از آن حزب منتشر شده پاسخ دهد و همچنین به خاطر دروغی که درباره معلم آزاد کرد زنده یاد فرزاد کمانگر گفتند که آن قهرمان واقعی کردستان و همه ی ایران را عضو خود معرفی کردند. و اینکه عده ای از آنارشیستهای ایران شیفته ی قهرمانسازی های پژاک شده اند، مایه ی تأسف است. در گذشته هم مشی چریکی باعث شد که وقتی در ایران انقلاب شد، رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی پیروز شدند. دوباره همان اشتباهِ 50 سال پیش را نکنیم که 40 سال است به خاطر آن خود را سرزنش می کنیم که اپوزیسیون دموکراتیک ایران را از مردم دور کرد و ابتکار رهبری مردم را به خمینی داد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم مهر ماه 1398
Oct 18, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH