Sam Ghandchiسام قندچي برای اطلاع آقای حسن شریعتمداری در مورد آقای «دیوید» مأمور ساواک رضا پهلوی که به صدای آمریکا آمد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2853-hassan-shariatmadari.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3     4    5    6

 

hassan-shariatmadari-david

 

آقای حسن شریعتمداری، لحظاتی پیش پیام شما را در ایرانسکوپ نیوز درج کردم که گفته اید "امروز روز رقابت جمهوری و مشروطه نیست؛ این رقابت را باید به دوران پس از سقوط نظام محول نمود؛ امروز روز اتحاد و کمک به یک جایگزین دموکراتیک برای این نظام است؛ بیایید دست بدست هم دهیم؛ آینده از آن ماست،" و دیشب نیز پیام دکتر اسماعیل نوری علا را که از حرکت شما برای «شورای گذار» حمایت کرده اند، بازنشر دادم. در نتیجه فکر نکنید امثال این قلم چوب لای چرخ این اقدامات برای حرکتی مشترک می گذاریم.

 

اما همین دیشب در اینترنت همانکسی که با نام مستعار «دیوید» مرتبط با بلاگ «سرباز کوچک» برای این قلم در صدای آمریکا پاپوش درست کرد و در مقاله ای مفصل توضیح دادم که برای دم و دستگاه آقای رضا پهلوی کار می کند، مشغول ادامه ی فتنه گری خود در ارتباط با مؤسسات دولتی آمریکا علیه اینجانب بود، سواد اینترنتی ام خیلی بالاتر از امثال این مأموران است که خود را پشت نام مستعار مخفی می کنند و می توانم تریس کنم. اینها دست به هر جنایتی علیه جمهوریخواهانی میزنند که حاضر نیستند تسلیم این ساواکی ها شوند؛ زمانی همین افراد در ایران ساواک راه انداختند و در 40 سال گذشته همین کارها را علیه آزادیخواهان ایران در آمریکا کرده اند. مقالاتم را قبل از هرکسی همینها می خوانند، گویی هنوز در این آمریکا رژیم شاه برقرار است و اینها هم ساواکی هایی هستند که 24 ساعته شغلشان ممیزی مطبوعات است.

 

شما خودتان تحقیق کنید و این فرد را که با نام مستعار «دیوید» کار می کند و مرتبط با بلاگ «سرباز کوچک» بود و همه ی مشخصات را قبلاً توضیح داده ام و در دم و دستگاه آقای رضا پهلوی است، مشخص کنید. این فرد و دارو دسته اش که با نامهای مستعار قلابی مختلف بودند، می آمدند و 20 سال پیش در گروه های خبری اس سی آی و بولتن بورد جبهه ی ملی، به جمهوریخواهانی نظیر این قلم که حاضر نبودیم از مخالفت با سلطنت کوتاه بیائیم، فحش های خواهر و مادر میدادند که فحشهایشان از هر شعبان بی مخ و الله‌کرم بدتر بود، و اگر یکبار هم ما جواب می دادیم و می گفتیم اگر همان فحش را کسی به آقای رضا پهلوی بدهد، چه احساسی می کنید، حرف ما را پیراهن عثمان می کردند و می گفتند سام قندچی فلان فحش را به رضا پهلوی داده است. ممکن است بنظر شما همه ی این داستانها نظیر کودکستان جلوه کند اما این کارهای ساواک آقای رضا پهلوی در عصر اینترنت در 30 سال گذشته بود که بطور مداوم ادامه داشته تا همه ی جمهوریخواهان را «مجبور» کنند تا مثل کبریت بی خطر برای بازگشت سلطنت عمل کنند و آنها عاشق جمهوریخواهان قلابی هستند که در ظاهر جمهوریخواه اما مبلغ سلطنت هستند و آنها را به تلویزیونهای خود دعوت می کنند یا حتی برنامه تلویزیونی در آن کانال ها در اختیارشان می گذارند تا بعنوان مثلاً جمهوریخواه از بازگشت سلطنت بطور غیرمستقیم حمایت کنند. به هر حال سالها ساواک آقای رضا پهلوی از این ترفند ها برای پاپوش درست کردن علیه ما وخانواده مان در مؤسسات دولتی آمریکایی، استفاده کرده اند و آن مأموان پشت اسم مستعار مخفی بودند اما بروشنی برای آقای رضا پهلوی کار می کردند و کارشان فجاشی  تهدید به ما بود، و یکبار در اینترنت آنها را تریس کردم و به دبیرخانه آقای رضا پهلوی رسید، و موضوع را به اف بی آی گرارش کردم، آنها مثل شعبان بی مخ اما با نام مستعار، و با حمایت کامل دم و دستگاه ساواک آقای رضا پهلوی این کارها را می کنند، خودتان جزئیات را در مقاله ی لینک شده درباره آن فرد با نام «دیوید» بخوانید و با اسامی ذکر شده از مدیریت صدای آمریکا، تماس بگیرید و تحقیق کنید و ببنید کی دروغ می گوید.

 

مثل این است که کسی در جنگ بوده و دشمن بطرف او با مسلسل شلیک کند و او هم در واکنش تیری بزند و بعد، از او عکس بگیرند و او را محکوم کنند که در دفاع از خود، تیری انداخته، و همه ی به مسلسل بستن او را توسط طرف مقابل، حاشا کنند. روشهای اینها در برخورد با مخالفان سلطنت دقیقاً همان روشهای شعبان بی مخ، ساواک رژیم گذشته، یا وزارت اطلاعات رژیم اسلامی کنونی است، و دیگران را مزدور می نامند آنهم از پشت نام مستعار، در حالیکه فقط تظاهر به اپوزیسیون می کنند و در همه ی 40 سال گذشته همان راه ساواک و پوزیسیون رژیم شاه را ادامه داده اند و ذره ای با اپوزیسیون دموکراتیک ایران که بیش از صد سال قدمت دارد، اشتراک نظر و عمل ندارند و یادآور پزشک احمدی ها هستند. کارشان  آزار و اذیت هرکسی بوده که با سلطنت، مخالف واقعی باشد و نه جمهوریخواهان قلابی که با ظاهر جمهوریخواهی، برای بازگرداندن سلطنت پهلوی به ایران در همه ی این سالها تلاش کرده اند. حتی همین آقای دیوید آنزمانی که از صبح تا شب در بولتن بورد جبهه پرسه می زد و به گروه اس سی آی هم مرتب سر می زد، وقتی مطالب این قلم را می دید، می خواست با من تماس بگیرد و پاسخ ندادم و بیشتر بنای حمله گذاشت چون آرزویش این بود که جمهوریخواهِ قلابیِ دیگری، پیدا کرده باشد. همه ی اینها نیز تا شخصاً از تالار بحثی می رفتم و در فوروم های دیگر شرکت می کردم، حتی او و دارو دسته اش یک مقاله هم در آن تالارهای قبلی نمی نوشتند، یعنی مأمور ممیزی اینجانب از طرف ساواک آقای رضا پهلوی در آمریکا بودند، و مرا دنبال می کردند.

 

بیست سال پیش این آقای دیوید و همدستانش صبح تا شب به خواهر و مادر و جد و آباد من، در اس سی آی و بولتن بورد جبهه ملی فحشهای چارواداری دادند، و دلخورند که چرا در بیوگرافی ام کار مشابه آنها، توسط ساواک را، وقتی تحت بازجویی در زمان شاه بودم، ذکر کرده ام، یعنی این ساواکی ها بخاطر جنایاتی که در دوران شاه در ایران مرتکب شده اند در آمریکا محاکمه که نشدند، عذرخواهی هم که نکردند، حالا طلبکار هم هستند، و تازه این را که کسی در دفاع از خود، فحش خودِ آنها را، به آقای رضا پهلوی برگرداند، پیراهن عثمان می کنند. وقتی آقای رضا پهلوی این سربازان گمنام را میفرستد که از پشت نام مستعار به مخالفانش که با نام واقعی فعال هستند، فحش خواهر و مادر بدهند، یکبار جواب هم خیلی بیش از منصفانه است.  به قول آمریکایی ها «فیر اند اسکور».  بگذریم که اینها همیشه از ملت ایران طلبکار بوده اند وقتی امثال پزشک احمدی ها را به جان مخالفان انداختند. امروز که عوامل رژیم اسلامی در اینترنت همین کار را می کنند، کاربرانی هم جواب را به همان شکل تقدیم سران رژیم اسلامی می کنند، چون ما با این سربازهای گمنام با هرنامی که هستند، دعوا نداریم که هر روز با نام مستعار تازه برای بازگشت رژیم پهلوی یا ابقای رژیم اسلامی کار می کنند، بلکه دعوا با شخص رضا پهلوی و سران ساواک آقای پهلوی در آمریکا است که این سربازان گمنام با مأموریتِ پاپوش دوزی برای مخالفان بازگشت سلطنت در مؤسسات دولتی آمریکایی، برایشان کار می کنند. دیگر آن زمان نیست که صبح تا شب عوامل امنیتی چه در رژیم شاه و چه در رژیم اسلامی، مخالفان را مورد هرگونه اهانت و ضرب و شتم قرار دهند و برای شغل و زندگی خود و خانواده مان پاپوش بدوزند و ما سکوت کنیم.

 

شخصاً بارها همه ی این کارهای این افراد را چشم پوشی کردم اما دوباره می بینم که اینها در مؤسسات دولتی آمریکایی به کار فتنه گری علیه امثال این قلم مشغولند و مثل کبک کله شان را در برف می کنند و طلبکارند. فکر می کنند آمریکا، ایران زمان شاه است که امثال این قلم را بتوانند در تپه های اوین سر به نیست کنند و تمام. این افراد نظیر همه ی مأموران شکنجه ی ساواک، آدمهای مریض هستند و شاید آقای رضا پهلوی از همه ی کارهای آنها مطلع نباشد ولی متأسفانه این جرثومه ی فساد، تبهکاری و جنایت، یعنی ساواک را، نه تنها آقای پهلوی در عرض 40 سال گذشته نخشکانده، بلکه در آمریکا تقویت کرده و پرورش داده است و کلی وقت و زندگی کسانی نظیر اینجانب را به هدر داده است، و پولی که آقای رضا پهلوی برای نگهداشتن این دستگاه فاسد صرف می کند، محصولش امثال فردوست ها بوده و هست.

 

اینجا در دموکراسی آمریکا اگر عوامل رییس جمهور به کسی اینگونه فحشها را بدهند، صد برابر، مردم، به خود رییس جمهور، تحویل می دهند، اما ما ایرانیان امروز گویی هنوز در آمریکا هم، در رژیم پادشاهی هستیم که این ساواکی ها هر فحش رکیک چارواداری به مخالفان می دهند واگر کسی یکبار جواب داده را پیراهن عثمان و پاپوش درست می کنند و طلبکار هستند. خیلی ها در گروه اس سی آی و در بولتن بوردِ جبهه ملیِ آن روزها، هنوز در همین آمریکا هستند که دوست دارم آقای رضا پهلوی و اینجانب به دادگاه برویم و شاهدان را دعوت کنیم که جملگی، درباره ی ابیوز عوامل ساواک ایشان در آمریکا شهادت خواهند داد.

 

خودتان تحقیق کنید و ببینید که عامل همه ی این دو به هم زنی ها چه کسانی هستند. دقیقاً همه ی نامهای مدیران وقت صدای آمریکا که هنوز در قید حیات هستند، و برای تحقیقات لازم در مورد این «آقای دیوید» و دم و دستگاهی که پشت او بود می توانند شهادت دهند، در مقاله ی لینک شده، در اختیار شما است. افرادی نظیر این «آقای دیوید» و دم و دستگاه ساواک آقای رضا پهلوی در آمریکا، به برداشت مردم ایران از دموکراسی در آمریکا هم لطمه می زنند. متأسفانه این وضعیت فقط در مورد رژیم پیشین ایران نبوده، کامبوجی های مهاجر هم نیم قرن پیش با تشکیلات مافیایی کامبوجی در آمریکا روبرو بودند که به آزار کامبوجی ها دست میزد. به هر حال ساواک یکبار باعث سقوط محمد رضا شاه در پوزیسیون شد و این بار هم عامل سقوط آقای رضا پهلوی در اپوزیسیون. می دانیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه که سلطنت بوربون را از قدرت ساقط کرد، مردم یکبار دیگر به بازگشت بوربون ها به قدرت شانس دادند، اما نتیجه همان آش بود و همان کاسه، و برای باردوم به اورلئان ها که شاخه ی جداگانه ای از خاندان بوربون بودند، دوباره برای برقراری پادشاهی پارلمانی دموکراتیک در فرانسه، شانس دادند و بازهم، همان آش بود و همان کاسه و بالاخره به نتیجه رسیدند که پادشاهی پارلمانی نیز، با سابقه ی سلطنت در آن کشور، برای دموکراسی در فرانسه کار نمی کند؛ ایرانیان نیز به نوعی دیگر، به اندازه ی کافی این راه ها را با سلطنت در 150 سال اخیر آزمایش کرده اند و در واقع اگر پادشاهی پارلمانی در ایران کار می کرد که علیه احمد شاه کودتا نمی شد چون هیچ پادشاهی در تاریخ ایران به اندازه ی او از دخالت در کار دولت اجتناب نکرد. همه ی آنچه می بینیم تلاشهای کسانی است که آرزوی بازگرداندن مفتخوری و زورگویی دم و دستگاه سلطنت در سر دارند و به کار بردن عبارات دموکراسی و آزادی توسط آنان، برای تحمیق مردم است وگرنه عملکردشان در آمریکا در 40 سال گذشته به خوبی نشان می دهد که دغدغه ی اینان نه دموکراسی است و نه آزادی، و در قلب دموکراسی پرقدرت آمریکا، اینان در پی راه انداختن استبداد علیه مخالفان سیاسی خود بوده و هستند و برای این هدفِ ضددموکراتیک، از نفوذ خود در مؤسسات دولتی آمریکا نیز سوء استفاده ی غیرقانونی می کنند و حالا فکر کنید اگر در ایرانی که ارگانهای پرقدرت دولتی و خصوصی برای تضمین حقوق دموکراتیک مردم وجود ندارد، این ساواکی هایی که برای آقای رضا پهلوی کار می کنند، اگر امکانش را پیدا کنند، چه بر سر مخالفان سیاسی خود خواهند آورد.

 

ای کاش آقای رضا پهلوی حاضر می شد رودررو بحث کنیم و آنقدر صداقت داشت و حقایق را با مردم در میان می گذاشت چون مطمئن هستم از همه ی این جریانات مطلع است و امیدوارم نظیر محمد رضا شاه تا آخر هم به دروغ گویی ادامه ندهد که در مصاحبه ای با خبرنگاری خارجی هنوز شاه در همان روزهایِ آخرِ زندگی نیز، می گفت که از کارهای ساواک اطلاعی نداشته است! قبل از روزهای انقلاب 57 هر خبری که اپوزیسیون درباره شکنجه ها و رفتار ساواک منتشر می کرد، گویی فیلم «گس لایت» است و کاری می کردند، آدمی که این حرفها را می گوید تصور کند خیالات برش داشته، همانطور که سران رژیم اسلامی امروز این کار را در موارد نقض حقوق بشر می کنند که گویی همه ی حرفها درباره جنایات مأموران امنیتی رژیم اسلامی، توهم است، و با مردم صداقت ندارند. این ساواکی های مأمور آقای رضا پهلوی همه ی این سالها با زندگی من و خانواده ام در آمریکا بازی کرده اند. در عمرم دروغ نگفته ام خودتان آنچه نوشته ام را مورد تحقیق قرار دهید، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم شهریور ماه 1398
Sept 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH