Sam Ghandchiسام قندچي ویدیو امروز محمد نوری زاد در مورد تهمتها، و نکته ای درباره بیانیه 14 نفر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2823-nourizad-14nafar.htm

مطالب مرتبط:  1     2

 

nourizad-14nafar

 

یکماه پیش موضوعاتی را که در رابطه با بیانیه 14 نفر و فعالیتهای آقای محمد نوری زاد مطرح می شود، بحث کردیم. یکسال پیش نیز در نوشتاری تحت عنوان «درباره ویدیو امروز محمد نوری زاد تحت عنوان چرا من را نمی کشند»، موضوع تحمل شدن آقای محمد نوری زاد توسط رژیم اسلامی حاکم بر ایران، موشکافی شد. امروز ویدیویی از آقای محمد نوری زاد منتشر شده که بیان احساسات ایشان در رابطه با این حرفهاست. شخصاً توصیه ام به ایشان این است که اجازه ندهند این حرفها بر ایشان اثر گذارد و اگر انتقادهایی به جا است، توجه کنند وگرنه بقیه اینجور حرفها را از یک گوش بگیرند و از گوش دیگر از سرشان بیرون کنند. ایشان امروز بعنوان یک نقاش در ایران مطرح نیستند و در نتیجه باید پیه هر حرفی را به تنشان بمالند. لنین رهبر انقلاب اکتبر را، مخالفانش جاسوس آلمان می خواندند. امروز مخالفان پرزیدنت ترامپ، هرشب در تلویزیون های اصلی خبری آمریکا نظیر سی اِن اِن و ام اس اِن بی سی، او را با عناوینی نظیر عامل روسیه و پوتین و هزار توهین دیگر، مورد خطاب قرار می دهند، و عکس آنهم در تلویزیون فاکس نیوز فراوان است. این حرفها در عالم سیاست غیرعادی نیست و اتفاقاً در دموکراسی ها بیشتر است. تا آنجا که به بیانیه 14 نفر مربوط می شود، از دیدگاه این قلم چنین اقداماتی نمی تواند تغییر رژیم در ایران ایجاد کند. در سالهای اخیر نامه نوشتن آقای نوری زاد به آیت الله خامنه ای ادامه داشته است. نامه نوشتن به مقامات اگر واقعاً به این قصد است که آنها اجرا کنند که همان یکبار که نکردند، پاسخشان را داده اند. اگر دوباره ارسال کنیم می تواند با هدف افشاگری و فشار گذاشتن از طریق افکار عمومی باشد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری این کار را می کنند و حتی به رییس قوه قضاییه و رییس جمهور و رییس مجلس و مقامات دیگر نامه می نویسند و اشکالی ندارد و نوعی مبارزه حقوق بشری است. ولی اگر واقعاً کسی در ایران دنبال تغییر رژیم است، سه نیرو خواستار تغییر رژیم هستند و بهتر است به یکی از این سه نیرو بپیوندند. اولی جمهوریخواهان سکولار دموکرات هستند که درباره آنها آنقدر نوشته ام که بهتر است دوباره تکرار نکنم. دومین نیرو سلطنت طلبان هستند. سومین نیرو هم مجاهدین هستند. بقیه نیروهای سیاسی دنبال تغییر رژیم نیستند یعنی مثلاً اصلاح طلبان اگر همین رژیم به آنها اجازه فعالیت دهد در همین چارچوب فعالیت می کنند و اگر فردا جمهوریخواهان سکولار دموکرات، سلطنت طلبان یا مجاهدین پیروز شدند، بازهم در آن رژیمها همین اصلاح طلب خواهند بود. اما امروز حاضر نخواهند بود به هیچیک از آن سه نیرو برای تغییر رژیم کمک کنند. همین حرف را در مورد اپوزیسیون چپ و ملیون می شود گفت. از دیدگاه این قلم واقعیت کنونی چنین است. تغییر رژیم نیاز به تشکیلاتی دارد که نه بر مبنای خبر روز، بلکه با هدف تغییر رژیم ایجاد شده و این کار را صرفنظر از جو سیاسی روز دنبال کند. آیا بیانیه 14 نفر و امثالهم کار بدی است؟ خیر خیلی هم مفید است نظیر بسیاری از فعالیتهای حقوق بشری اما اگر از راه اندازی این فعالیتها انتظار داشته باشیم که تغییر رژیم را به انجام رسانیم، انتظار غلطی است و خود و دیگران را به دلسردی خواهیم کشاند. بازهم با عرض خسته نباشید به آقای محمد نوری زاد و همراهانشان که این حرکت بیانیه 14 نفر را آغاز کرده اند که حرکتی سمبلیک است وگرنه اگر قرار باشد در واقع آیت الله خامنه ای استعفا دهد و فرد بدتری ولی فقیه شود، فایده ای ندارد. بازهم تکرار می کنم که ابداً تلاشهای آقای محمد نوری زاد و بیانیه 14 نفر را کار بدی نمی دانم و تلاشی حقوق بشری است که مورد حمایت این قلم است و خواستهای این حرکت را نیز سمبلیک می بینم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم مرداد ماه 1398
August 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH