Sam Ghandchiسام قندچي نکته طبرزدی درباره عملکرد رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در مقایسه با رژیمهای توتالیتر

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2785-tabarzadi-totalitarianism.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/kkbkSv

http://bit.ly/2SG1q3F        http://bit.ly/2YgF7To

 

tabarzadi-totalitarianism  

 

روز گذشته آقای مهندس حشمت طبرزدی در گفتگویی با آقای حسن اعتمادی نکته جالبی را مطرح کردند که رژیمهای توتالیتر نظیر شورویِ پیشین، کارهای نابخردانه ی در زمینه ی سیاست خارجی نظیر آنچه امروز در ارتباط با رژیم اسلامی حاکم بر ایران شاهدیم، انجام نمی دادند. در ارتباط با رژیم کنونی ایران بعنوان رژیمی توتالیتر بحث زیاد است و شخصاً این سیستم را رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی می دانم، اما در اصل بحث تفاوتی نمی کند. رژیمهای توتالیتر نظیر شوروی پیشین یا چین مائو نیز در 40 سال اول خود اینگونه رفتار می کردند وقتیکه جنبش کمونیستی حرکتی زنده در دنیا بود و اساساً نظریه لنین در مورد «جنبشهای آزادیبخش» چنین عملکردی را تئوریزه می کرد، البته در پایان شوروی و پایان چین مائو، مشخصاً پس از کنگره 20 حزب کمونیست شوروی در زمان خروشچف با طرح همزیستی، رقابت و گذار مسالمت آمیز، این عملکردها از لحاظ نظری کنار گذاشته شد، گرچه چندین دهه این سیاستها به مرکز دعواهای مائوئیستها و طرفداران شوروی تبدیل شد تا زمان ملاقات مائو و نیکسون که چین کمونیست نیز همین راه را برگزید، تازه شش سال بعد از کنگره 20 شوروی، در سال 1962 وقتی هنوز خروشچف خود در مصدر کار بود و در آمریکا دولت کندی سرِ کار بود، شاهد بحران موشکی کوبا بودیم که جهان را تا مرز جنگ جهانی سوم کشاند. در آن تاریخ یازده سال داشتم و به یاد دارم همه ی خانواده در تهران تا صبح به رادیو های خارجی گوش می کردیم که نتیجه چه شود. متأسفانه حرکتهای اسلامی، امروز، تازه به نیمه دوم حیات خود وارد شده اند و حتی در سوریه همین حالا شاهد این واقعیت هستیم که روسیه در همکاری با رژیم بشار اسد در ادلیب با 20000 جنگنده ی القاعده، داعش و گروه های تازه اسلامی که از آنها منشعب شده اند، در جنگ هستند و آمریکا و ج.ا.ا. هم از این سرکوب توسط رژیم بشار اسد و روسیه ی پوتین در سوریه، حمایت می کنند، و در واقع جنبش دموکراسی خواهی سوریه در این چند سال پس از بهار عربی به دلیل همین کنش و واکنشهای جریانات اسلامی، نابود شد. در نتیجه نکته ای که آقای مهندس حشمت طبرزدی اشاره کرده اند حقیقت دارد و معضلی است که آلترناتیو سکولار دموکرات در جهان و مشخصاً در خاورمیانه و ایران با آن روبرو است. حتی همانطور که پیشتر بحث شد جنبشهای مدنی در ایران نظیر جنبش زنان نیز ضروری است که این واقعیت تلخ را در استراتژی خود در نظر گیرند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم مرداد ماه 1398
July 24, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH