Sam Ghandchiسام قندچي تیراندازی ج.ا.ا را به پهباد آمریکایی در خلیج فارس محکوم می کنم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2713-shooting-of-us-drone.htm

I Condemn IRI Shooting Down of US Drone in Persian Gulf

http://www.ghandchi.com/2713-shooting-of-us-drone-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2G4iier    http://bit.ly/2L1xYU9

 

 

persian-gulf-us-drone

 

سپاه پاسداران اعلام کرده یک پهباد آمریکایی را که در حریم فضایی ایران در خلیج فارس در پرواز بوده، با تیراندازی ساقط کرده است. حتی اگر ادعای آنها در مورد وارد شدن پهباد به حریم فضایی ایران درست باشد، ج.ا.ا می بایست با مقامات آمریکایی تماس می گرفت و نه اینکه به پهباد آمریکایی تیراندازی کند. آیا تمام این بازیهای نظامی، ما را به یاد اقدامات مشابه ج.ا.ا. نمی اندازد که به حادثه ی سقوط هواپیمای ایران ایر پرواز 655، منجر شد. هنوز از روزهای آن تراژدی صورت کسی را که می شناختم و خواهر و سه فرزند خواهرش در آن پرواز کشته شدند، به یاد می آورم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم خرداد ماه 1398
June 20, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH