Sam Ghandchiسام قندچي بحث دکتر ایکس در مورد تبعیض برخی همکاران نایاک علیه ایرانیان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2708-niac-vs-iranians.htm

Dr.X Discusses Discrimination of Some NIAC Affliates against Iranians

http://www.ghandchi.com/2708-niac-vs-iranians-english.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2WUpXHx   http://bit.ly/2XlCOSC   http://bit.ly/2Ia5RPq

 

niac-tabeiz-dr-x

 

کمتر از یکماه پیش مسأله ی «تبعیض پنهان توسط برخی نایاکی های مدیر در آمریکا در کار استخدامی بعضی ایرانی ها به دلیل اختلاف سیاسی»، مورد بحث قرار گرفت. امروز آقای دکتر ایکس آن بحث را به زبان انگلیسی در سایت آی پی سی منتشر کرده اند. در واقع سه سال پیش در مورد نیاز به ایجاد لابی سکولار دموکرات توسط اپوزیسیون بحث شد، نه فقط برای خنثی کردن تصویر نادرستی که نایاک از خواستهای ایرانیان ترسیم می کند بلکه برای نشان دادن منافع واقعی مردم ایران. خوشبختانه در سه سال گذشته حزب سکولار دموکرات ایرانیان شکل گرفته است و اکنون سایت خبرگاه آن 24 ساعته به روز می شود و امیدوارم روزی برسد که صفحه انگلیسی نیز داشته باشند تا به موضوعاتی نظیر این معضل بپردازند وقتی می بینیم برخی کسانیکه در آمریکا خود را ایرانی می نامند علیه هموطنان خود به دلیل اختلاف سیاسی، در محل کار، تبعیض قائل می شوند. با سپاس مجدد از آقای دکتر ایکس که این مسأله را در نوشته ای بسیار بهتر از آنچه اینجانب می توانستم بگویم، بیان کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام خرداد ماه 1398
June 19, 2019

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH