Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی کوتاه درباره انتخابات 2020 آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2624-us-2020-election.htm

A Short Note about US 2020 Election

http://www.ghandchi.com/2624-us-2020-election-english.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/k8iHZi

 

us-2020-election

 

حدود 30 سال پیش با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، کل دنیا تصمیم گرفت با سرمایه داری سمتگیری کند. در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایالات متحده در سال 2020، حزب دموکرات آمریکا بسوی «سوسیالیسم دموکراتیک» می رود، و اگر آنها برنده شوند، ما شاهد چرخش کامل پاندول در جهان به سوی سوسیالیسم خواهیم بود. زنده یاد دانیل بل، به ما نشان داد که سرمایه داری و سوسیالیسم، راه حل هایی برای جامعه ی صنعتیِ سه قرن گذشته بوده اند و تأکید می کرد که جامعه اطلاعاتی فراصنعتی، نیاز به راه حل های خود دارد (1). با این وجود، مسائلی مانند مراقبت های بهداشتی که بری ساندرز از آن حمایت می کند، حقوق بشر جهانی است و نه مترادف با سوسیالیسم (2). طرح های جدید برای جامعه، الهام گرفته شده از آینده نگری (3)، شامل تلاش جهت ساختن «واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» است (4)، که ویزیونرهایی نظیر ری کرزوایل، مدت هاست بحث کرده اند، هنگامیکه وجود سینگولاریته ی تکنولوژیک را در افق فوری ما نشان دادند (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم اردیبهشت ماه 1398
May 2, 2019

 

پانویس:

 
1. درباره دانیل بل
https://goo.gl/Hb1Djg
About Daniel Bell
http://bit.ly/2Ld9dpw
 
2. چرا از برنی سندرز حمایت می کنم
http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders.htm
Why I Support Bernie Sanders
http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders-english.htm
 
3. درباره آینده نگری
https://goo.gl/k8iHZi
About Futurism
https://goo.gl/65xZnZ
 
4. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm  
 
5. آیا سینگولاریته ی کرزوایل دیسراپتیو است
http://www.ghandchi.com/2623-singularity-disruptive.htm
Is Kurzweil's Singularity Disruptive
http://www.ghandchi.com/2623-singularity-disruptive-english.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH