Sam Ghandchiسام قندچي توضیحات آقای منوچهر یزدیان درباره پان ایرانیسم در بخش سؤال و جواب جلسه امروز مهستان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2619-pan-iranist.htm

 

yazdian-vs-paniranism

 

در اینجا نه قصدم توهین به سخنران امروز جلسه ی مهستان است و نه توهین به پان ایرانیسم، و در حقیقت همیشه در زندگی برای پان ایرانیستهایی نظیر داریوش و پروانه فروهر احترام زیادی قائل بوده ام هرچند با پان ایرانیسم همواره مخالف بوده و هستم. اما واقعاً اگر کسی سخنرانیِ امروز را در مهستان گوش می کرد، شاید تا زمان سؤال و جواب، از اطاق مهستان بیرون میرفت و منتظر نمی شد که توضیحات بسیار دقیق و به روز و با ارزش آقای منوچهر یزدیان را که لینک آن در پانویس آمده، گوش کند، جدا از آنکه با پان ایرانیسم موافق یا مخالف باشد (1). متأسفانه نه در این عرصه، بلکه حتی جلسات سطح بالای مذاکرات سیاسی اپوزیسیون ما، با شرکت کسانی است که به روز نیستند و دانش آنها در زمینه ی مسائلی که وارد بحث می شوند، شاید 50 سال پیش قابل قبول بود، اما امروز نظراتشان مثل آن است که پزشکی را از دوران پیش از پاستور بیاوریم، و بخواهیم درباره ی معضلی در علم پزشکی، نظر دهد. حتی در مباحثی که در نشریات کنونیِ جنبش سکولار دموکراسی، سالهاست بحث شده، کسانی بعنوان صاحب نظر دعوت می شوند و در مورد مسائل اتنیک، جمهوریت، سکولاریسم، دموکراسی و امثالهم بحث می کنند که حتی این نوشته ها را نخوانده اند تا چه رسد به آنکه کارهای اساسی تئوریک حداقلی را که امروز در دانشگاه ها در مورد این مباحث در سطح سال اول و دوم دانشگاه و حتی در دبیرستان تدریس می شود، خوانده باشند، نظیر آثار جان رالز، و حتی بدتر، نام کتب کلاسیک مربوط به سکولاریسم و دموکراسی را نشنیده اند، و فعالان مطلع در جنبش سیاسی نیز بخاطر تواضع یا رودربایستی حرفی نمیزنند، و وقت جنبش را با بحثهای پرت یا کهنه شده و تکراری تلف می کنند. اگر برای تصمیم گیری در مورد بیماری مهلکی که خود و خانواه تان به آن مبتلا شده باشید، پزشکان متخصصی که ادبیات تازه را نخوانده و به روز نیستند، دعوت شوند، برایتان قابل قبول است؟ در آمریکا اصلاً این به روز بودن، یکی از شرایط برای تمدید جواز پزشکان در اکثر ایالات است. جدی گرفتن جنبش سیاسی کنونی ایران این است که نباید در این موارد رودربایستی کرد و ضروری است که این حقایق را بگوییم، و هرکسی هم می خواهد این گفتن حقیقت را حمل بر خودستایی و استکباری فکر کردن ما کند، بگذار هرطور دوست دارند دلیل رک گویی ما را تلقی کنند، و ما را ازخودراضی بخوانند، همانطور که آیت الله خمینی و رژیم اسلامی 40 سال است هر کسی حرف علمی میزند را مستکبر و خودشیفته خوانده اند، اما برای بی دانش ترین های کشور که ما را به این روز انداخته اند، بقعه و بارگاه ساخته اند، و برای اصلاح طلبان ایران نیز تأیید این برخورد واپسگرا و فقدان دیدگاه علمی، شده فروتنی و تواضع! نگاهی به اسراییل بیاندازیم که سفینه میفرستد به کره ماه و آنجا فرود می آید و عکس مخابره می کند و ما حاضر نیستیم موفقیت اسراییل را تبریک بگوییم که مدیون متدی است که برای ادعاهای خود به کار می برند، یعنی متد علمی و نه حرف مفت زدن (2). در حالیکه ما هنوز نفهمیده ایم میمونی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد به فضا فرستادند کجاست؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم اردیبهشت ماه 1398
April 28, 2019

پانویس:

 

1. توضیحات آقای منوچهر یزدیان درباره پان ایرانیسم در ایران

https://youtu.be/PeC2mQf84BM?t=4087

 

2. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH