Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه با دوستانی که هنوز در تشکیلاتهای چپی و اصلاح طلب باقی مانده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2610-chap.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

futurism-vs-left

 

دوستان عزیزی که هنوز در تشکیلاتهای چپ هستید، دو روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "پاسخی به برخی چپگرایان ایرانی درباره آینده نگرها و تکنولوژی" به موضوع اختلافمان درباره تکنولوژی پرداختیم (1)، و حدود 37 سال است در همه ی عرصه های تئوریک بحث داشته ایم که مهمترین آن بحث ها را در صفحه ی "متون برگزیده" می توان ملاحظه کرد. همانطور که متفکران اسلامی پس از تجربه های مکرر طی 1400 سال نمی خواهند بپذیرند که راه اسلام نمی تواند به ایده آل های آزادی و عدالت اجتماعی که دارند برسد، اندیشمندان مارکسیست نیز بعد از تجربه هایی مکرر طی 170 سال نمی خواهند بپذیرند که راه کمونیسم نمی تواند به ایده آلهای آزادی و عدالت اجتماعی که آنها در نظر دارند، برسد؛ و در پایان آنچه را امروز نتایج اصلاح طلبی اسلامی و جریانات چپی در 40 سال گذشته است، پیش روی خود داریم که چند ساعت پیش در نوشتاری تحت عنوان "اصلاح طلبان و همکارانشان در نحله های دیگر فکری،" بحث شد.  واقعیت این است که صرفنظر از همه ی آنچه امروز با مخالفت ما روبرو است، حضرت محمد یا کارل مارکس انسانهای متفکری بوده اند و مثلاً اشتباه مارکس در طرح دیکتاتوری پرولتاریا، و تأکید لنین بر این طرح، بخاطر بی سوادی آنها نبوده بلکه در کل سیستمی که ساخته بودند، چنین انتخابی ناگزیر بود (4). آنچه در 170 سال گذشته سوسیالیسم علمی نشان داد این است که نتیجه اش فقدان تولید ثروت بوده، حتی در حکومتهای سوسیال دموکراسی در اروپای غربی، اما چون این کشورها قرنها، انباشت ثروت داشته اند، اساساً سوسیالیسم برای آنها، در توزیع ثروت نقش ایفا کرده، و نه در تولید ثروت، و مشخصاً این کشورها سمبل تولید ثروت در نیم قرن گذشته نبوده اند؛ امروز در آمریکا در برنامه ی اکثر کاندیداهای حزب دموکرات از جمله برنی سندرز برای انتخابات 2020 (5)، سوسیالیسم دموکراتیک مدنظر قرار دارد که برنامه ای برای توزیع ثروت است، و البته برای کشوری مثل آمریکا با انباشت ثروتی که دارد، چنین زاویه ای در حال حاضر، ضرری به تولید ثروت نخواهد بود، اما برای کشوری مثل ایران، اینگونه برنامه ها، در بهترین حالت نتیجه اش مثل روسیه و چین خواهد شد، و در بدترین حالت نتیجه ای نظیر کشورهای بلوک شرق سابق، ویتنام، کره شمالی و امثالهم می شود. دلیل این امر هم روشن است. حتی 243 سال پیش، توماس جفرسون هم از برنامه های سوسیالیستیِ امثال توماس مور مطلع بوده که دو سه قرن پیش از جفرسون مطرح شده بود و در نوشتار آینده نگری چیست، مفصل بحث شده است (6) اینکه ابداً آن نظرات سوسیالیستی مورد توجه رهبران انقلاب آمریکا قرار نمیگیرد، نه به این دلیل است که بورژوا بودند، مگر مارکس و انگلس و لنین بورژوا نبودند. دلیل مسأله، این بود که جفرسون می دانست که چنان برنامه ای نمی تواند به تولید ثروت در آمریکا بیانجامد و  همچنین حذف مالکیت خصوصی، مردم را از نیروی اقتصادیِ قابل ملاحظه برای به چالش کشیدن دولت، هنگام نیاز انجام چنین کاری، محروم می کند، و در واقع سلب مالکیت خصوصی بر وسائل تولید که مرکز نظرات مارکسیستی است، در همه ی رژیمهای کمونیستی عامل آغاز و دوام استبداد شد، چرا که همه ی قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز شد و رهبران حزب کمونیست نیز، در فقدان مالکیت خصوصی، به صاحبان کشور تبدیل شدند. حالا آیا قبول مالکیت خصوصی به معنی قبول بی عدالتی است؟ خیر سوسیالیستها نظیر اروپاییان، هم می توانند و هم باید برای درخواستهای سوسیالیستی نظیر حقوق بیکاری و بیمه درمانی و غیره، فعالیت کنند. آیا برای برنامه های کلان تر عدالت اجتماعی نیز نیرویی خواهیم گذاشت؟ بله در واقع "حزب آینده نگر برای هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد"، تلاش می کند یعنی ایجاد فراوانی در جامعه (7)، و اتفاقاً هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت دولتی و دیگر انواع مالکیت را برای این هدف به کار می گیرد. آیا  این هدف، انتظاراتی در سطح انقلابات کمونیستی و آنارشیستی است؟ خیر، اما واقعی و ممکن است. متأسفانه آنچه احزاب چپی قول می دهند نظیر احزاب اسلامی است که بر واقعیات قرنها تجربه متکی نیست، و امید واهی است چرا که در واقع نتیجه دو قرن تجربه های مشابه، عکس انتظارات کمونیستها را نشان داده و پایان کار، استبداد بوده و فقر، و نه بهشتی که در پی کن فیکون مارکسیستی انتظار داشته اند (8). حالا بعد از 40 سال، هنوز هم این تشکیلاتهای چپی و فرونتهای رنگارنگ آنان، این حقایق را با اعضا و هواداران خود مطرح نمی کنند، چون موقعیت رهبران آنها را که گویی خود می دانند به کجا میروند، در خطر می افتد. بعید به نظر می آید این تشکیلاتها داوطلبانه خود را منحل کنند و مگر آنکه کسانی با افکار تازه بتوانند رهبری این تشکیلاتهای چپی یا اصلاح طلبان اسلامی را در دست گرفته و تغییری به این عمیقی در آن سازمانها ایجاد کنند که آنهم احتمالش زیاد نیست، در نتیجه بنظر می رسد بهترین راه برای آنهایی که به اندیشه ی سکولار دموکراتیک و آینده نگر رسیده اند، این است که این تشکیلاتها را ترک کنند، بصورت فردی یا جمعی. درست است که ترک تشکیلاتهای سیاسی بویژه اگر چند دهه عضو و هوادار بوده اید بسیار سخت است و باعث تنهایی می شود که بسیاری اعضای کالتهای سابق کمونیستی و اسلامی تجربه کرده اند (9)، اما این کارِ درست است. همچنین امروز در خارج کشور حزب سکولار دموکرات ایرانیان بوجود آمده که یک ماه است نشریه ی خبری-سیاسی-نظری خود را تحت عنوان خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان، منتشر می کند که نشریه و فعالیتهای این حزب، بسیار وزین و چشمگیر است (10) و در نتیجه امکان همکاری با خبرگاه و ملحق شدن به حزب سکولار دموکرات ایرانیان، کار را برای دوستانی که بخواهند با جریانات چپ و اسلامی وداع گویند، آسان تر می کند. واقعاً تجربه ی چند روز اخیر را در خبرگاه دنبال کنید و حمایت تشکیلاتهای چپی و اصلاح طلبان اسلامی را از سپاه پاسداران، با نوشته های خبرگاه مقایسه کنید، فقط کافی است مقاله ی امروز آقای منوچهر یزدیان دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان را درباره حشد الشعبی در خبرگاه بخوانید و خود تفاوت دیدگاه ها را با آن احزاب چپی و اصلاح طلب، قضاوت کنید (11)، که به وضوح نشان می دهد ماندن در آن تشکیلاتهای چپی و اصلاح طلبان اسلامی غلط است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم اردیبهشت ماه 1398
April 23, 2019

 

پانویس:

 

1. پاسخی به برخی چپگرایان ایرانی درباره آینده نگرها و تکنولوژی
http://www.ghandchi.com/2606-futurists-technology.htm
A Response to Some Iranian Leftists about Futurists and Technology
http://www.ghandchi.com/2606-futurists-technology-english.htm

 

2. متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

3. اصلاح طلبان و همکارانشان در نحله های دیگر فکری
http://www.ghandchi.com/2608-motahedane-eslahtalaban.htm

 

4. دولت و دموکراسی، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2425-state-and-democracy.htm

 

5. چرا از برنی سندرز حمایت می کنم
http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders.htm
Why I Support Bernie Sanders
http://www.ghandchi.com/2569-bernie-sanders-english.htm

 

6. درباره طرح سوسیالیسم توماس مور در نوشتار "آینده نگری چیست؟" مفصل توضیح داده شده است

http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

7. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

8. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm  

http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

9. آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی- ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/2063-CommunistCults.htm
Futurism versus the Iranian Cults of Past Communist Movement
http://www.ghandchi.com/37-Cults.htm

 

10. خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://news.isdparty.com

 

11. اصلاح طلبان و همکارانشان در نحله های دیگر فکری
http://www.ghandchi.com/2608-motahedane-eslahtalaban.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH