Sam Ghandchiسام قندچي سیاست آمریکا برای ایران و ایرانیان به روز نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2455-us-iran.htm

US Policy on Iran and Iranians is not Up-to-date

http://www.ghandchi.com/2455-us-iran-english.htm

 

us-iran

 

سیاست ایالات متحده در رابطه با ایران و ایرانیان در چند دهه گذشته، نادرست بوده است و امیدوار بودم با دوران دونالد ترامپ (1)، یک اصلاح عمده را شاهد باشیم و اگرچه پرزیدنت ترامپ خود در مورد این مسأله نظیر موضوعات دیگر، بر روشی به قول آمریکایی ها، خارج_از_جعبه تاکید کرده، اما تغییر خیلی نامحسوس بوده است. علت این است که مقامات آمریکایی اساسا یا با مقامات سابق رژیم سلطنتی شاه آشنایی دارند، و یا که با مقامات فعلی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند. در واقع به لطف کوکلاکس کلان های اسلامی (2)، که در ایران در 40 سال گذشته در قدرت بوده اند، ایرانیان به جمهوریخواهان سکولاردموکرات و آینده نگر واقعی، تغییر کرده اند. این را نمی توان در مورد هیچ کشورِ دیگری در خاورمیانه گفت. برخی از گروه های اپوزیسیون دموکراتیک ایران در خارج از کشور، ضد آمریكایی، و یا آنگونه که خود می گویند "ضد امپریالیست" هستند. مردم داخل ایران با چنین دیدگاهی اشتراک نظر ندارند و بسیار طرفدار آمریکا هستند. این حرف 40 سال پیش درست نبود زمانی که خاطرات کودتای 28 مرداد 1332 در ایران که در حمایت از رژیم پهلوی انجام شد، هنوز قوی بود، و کلاً ضدیت با رژیم پهلوی مترادف شده بود با ضدیت با آمریکا. درست است که اگر دوباره ایالات متحده درباره مردم ایران اشتباه کند، مانند آنچه که در سال 1332 اتفاق افتاد، این هواداری از آمریکا ممکن است بعدا تغییر کند، اما امروز این واقعیتِ ایران است. به یاد آوریم کسانی که در 25 سال گذشته به اصلاح طلبان اسلامی در ایران پیوسته اند، وقتی به خارج از کشور آمدند، به سلطنت طلبان و هواداران شاهزاده رضا پهلوی پیوستند. آنها این کار را می کنند، زیرا این تنها راه ممکن است که در سایه یک گروه قدرت به حیات خود ادامه دهند. در غیر این صورت اگر آنها، در خلوت خانه های خود با شما صحبت کنند، و اگر به شما اعتماد کنند، به شما خواهند گفت که از اصلاح طلبان اسلامی یا سلطنت حمایت نمی کنند، و خواهان یک جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر نظیر همین آمریکا هستند. بعضی از مقامات ایالات متحده فکر می کنند که سلطنت طلبان یا گروه های مشابه حمایت بالقوه در میان مردم ایران دارند. هیچ چیز از حقیقت دورتر نیست. همچنین برخی از مقامات دیگر ایالات متحده به افرادی مانند آیت الله حسین کاظمینی بروجردی به عنوان جایگزینی برای ملاهایی که اکنون در ایران در قدرت هستند، نگاه می کنند. مردم در داخل ایران هیچ ملا یا اسلامگرایی را نمی خواهند و به این نظرات اهمیتی نمی دهند، حال چه منظور اصلاح طلبان در درون حکومت موجود باشد، یا مجاهدین خلق که خارج از ساختار قدرت موجود در ایران هستند و برنامه خود را برای جمهوری اسلامی دیگری دارند. واقعیتِ ایران کنونی ملتی است که کاملاً جمهوریخواه، سکولار دموکرات، و آینده نگر است که مایل به داشتن یک جمهوری مانند ایالات متحده است و این حرف یک کلیشه نیست، واقعیت، در کوی و برزن است. ایالات متحده ضروری است که از جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایرانی حمایت کند. آنها ممکن است به عنوان یک نیرو، کوچک به نظر برسند، و نه چندان روشن در مورد اهدافشان، اما نمایانگر ایران امروز هستند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1397
February 1, 2019

 

پانویس:

 

1. دونالد ترامپ
https://goo.gl/QUdgFq
Donald Trump
https://goo.gl/bCxxWE

 

2. کوکلاکس کلانهای اسلامی
IslamicKKK
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH