Sam Ghandchiسام قندچي داستان اصل 48 قانون اساسی مشروطه و جمهوری وایمار برای توجیه به اصطلاح مشروطه خواهان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2424-asle48-va-hitler.htm

 

asle48

 

یکی از این جمهوریخواهان قلابی که دنبال کلاه شرعی برای حامیان رضا پهلوی می گردد اصل 48 قانون اساسی مشروطه ایران را در جمهوری وایمار پیدا کرده و لغو آنرا در ایران قبل از کودتای 28 مرداد با لغو اصل مشابه توسط هیتلر مقایسه می کند و مسأله دموکراسی را این موضوع اعلام کرده است. فرض کنیم در یک رژیم مشروطه و رژیم جمهوری، این موضوع مسأله باشد و اگر رژیم جمهوری در کشور هست باید مواظب این مسأله در قانون اساسی بود و اگر مشروطه سلطنتی هم داشتی باید مواظب باشی. در ایران، ما اصلاً الان 40 سال است دیگر سلطنت سکولار نداریم. در نتیجه به اصطلاح "مشروطه خواه" در پی آن است که می خواهد رژیم سلطنتی تازه دوباره درست کند، یا نظیر امثال قالیباف مثل رضا خان از طریق کودتا، و یا مثل شاهزاده رضا پهلوی با احیا سلطنت پهلوی. حالا شما می خواهی توجیه آغاز مجدد سلطنت را با این بحثهای کشکی انجام دهی. بله اکثر بحثهایی که برای جلوگیری از بازتولید استبداد در جمهوری سکولار دموکرات آینده نگر مطرح شده در مورد سلطنت پارلمانی هم صادق است (1) و اگر ما این بار هم دوباره به خاطر نادانی شما جمهوریخواهان قلابی و یا کل ناتوانی جنبش و تصمیم قدرتهای جهانی مثل 1299 و 1320 بدبخت شدیم و دوباره سلطنت سکولار بر ما تحمیل شد، آن اصول را در مورد سلطنت هم به کار خواهیم برد همانطور که امروز عده ای نظیر آقای احمدی نژاد می خواهند این اصول را در مورد سلطنت ولایی رژیم اسلامی قانون کنند و این سلطنت اسلامی را مشروطه کنند. اما ما که اکنون می خواهیم از کل رژیم اسلامی عبور کنیم و به جای آن رژیم تازه سکولاری برقرار کنیم، دلیلی ندارد سلطنت آقای رضا پهلوی یا سلطنت هر کس دیگری را بپذیریم و بعد بخواهیم آنرا مشروطه کنیم، که این اصل 48 در قانون اساسی جدید یکی از موضوعات باشد. افرادی مثل آن شخص واقعاً همه این آسمان و ریسمان را می کنند چون خود را جمهوریخواه می نامند اما برای آدمهای دم و دستگاه پهلوی در خارج کار می کنند و می خواهند آنها را هم راضی کنند. به عبارت دیگر جمهوریخواهان قلابی هستند (2) که برای بازگشت سلطنت ارتجاعی همه این سالها یار بوده اند و حتی نقد درست هم از آندسته جریانات جمهوریخواهی که به آنها هم نزدیکند و آنها دنباله رو اصلاح طلبان ارتجاعی شدند، انجام ندادند و خواسته اند آنها را هم راضی کنند. اشکالی ندارد بخشی از کار شغلی شماست اما اسم این گیج کردن مردم را کار تئوریک نگذارید. همان ایرانی را که می گویید با لغو اصل 48 مشروطه ی پهلوی، دیکتاتوری شد، کل مشروطه ی پهلوی اش با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه توسط رضا خان، اصلاً سلطنت پهلوی شد وگرنه سلطنت مشروطه قاجار ادامه داشت، که شما از آن حرفی نمیزنید. واقعیت این است که همه حرفهای آقای رضا پهلوی در مورد جمهوریت بعد از تأسیس فرشگرد ثابت کرد که برای خام کردن جمهوریخواهان بوده است و این کار آخرین پرکاه روی پشت شتر بود (3). چون نمی خواهم دعوای شخصی راه اندازم سربسته بگویم که این تاریخ نگاری های گزینه ای واقعاً تاریخ نگاری نیست و برای بحثهای تاریخی نیز بیشتر وقت ندارم و دوستان دیگری هستند که کارشان تاریخ است اگر واقعاً در این کار صداقت دارید با آنها بحث کنید. اما تا آنجا که به این قلم مربوط می شود، اصل بحث در مورد داستان مشروطه خواهان و جمهوریخواهان، سیاسی است و مشخصاً مربوط به حمایت آمریکا از شاهزاده رضا پهلوی است وگرنه این بحثها اصلا مطرح نمی شد (4) و مثل آن می بود که کسی برای دین مانی در هندوستان تبلیغ کند یا نکند. ما را به خیر و شما را به سلامت.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1397
January 12, 2019

 

پانویس:

 

1. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
http://isdmovement.com/Gitimadari/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
http://ghandchi.com/Gitimadari-Nr-6.pdf#page=38
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm

 

2. جمهوریخواهان قلابی که کار اصلی شان تبلیغ بازگشت سلطنت است
http://www.ghandchi.com/2406-jomhourikhahane-gholabi.htm

 

3. درباره فرشگرد

https://goo.gl/k7mx5h

 

4. به ترامپ: رضا پهلوی نماینده احیا سلطنت ارتجاعی است و نه اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/2423-trump-rp-opposition.htm
To Trump: Reza Pahlavi Represents Restoration of Reactionary Monarchy, not Iranian Opposition
http://www.ghandchi.com/2423-trump-rp-opposition-english.htm
 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH