Sam Ghandchiسام قندچي چرا درباره تجزیه طلبی سخت می گیریم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2362-sakht-gereftan.htm

پی نوشت اول فروردین ماه 1402: یادداشت زیر را 5 سال پیش منتشر کردم. دلیل بازنشر اینکه دوباره علاوه بر جریان «حزب پژاک» که شاخه ی «حزب پ. ک.ک ترکیه» در ایران، و همیشه مروج تجزیه طلبی و تئوری «کردستان بزرگ» بوده، مدتی است جمعی از جداشدگان از کومله ی مهتدی، تبلیغات تجزیه طلبی در اپوزیسیون ایران راه انداخته اند که نتیجه ای جز ضرر زدن به وحدتی که در اپوزیسیون سراسری ایران بعد از قتل ژینا #مهسا امینی شکل گرفت، نداشته و ندارد و اجازه دهید از رهبری این جریان که آقای رضا کعبی است نیز نام ببرم که واقعاً دارد با این کارها، به وحدت اپوزیسیون در انقلاب 21 ایران لطمات جدی وارد می کند! با اینکه این جریان ماههاست ادامه داشته حرفی نزدم و امیدوار بودم این دوستان اشتباه خود را تصحیح کنند و هنوز هم امیدوارم چنین شود چون «تجزیه طلبی» بهترین نسخه برای نابودی نه تنها جنبش جاری در ایران بلکه برای نابودی کردستان و کل ایران است! س.ق.

مطالب مرتبط: *

 

tajzieh-stalin

 
بعضی ناراحتند از اینکه در مورد موضوع تجزیه طلبی سخت می گیریم و هر توهین شخصی را روا می دارند بجای آنکه اصل بحث را در مورد حمایتشان از همه پرسی استقلال کردستان عراق، پاسخ دهند (1). اتفاقاً سختگیری آینده نگرها ست که از عواقب تجزیه طلبی که به دست هیتلرها و استالین ها صورت گرفت پیشگیری می کند (2)، وگرنه آینده نگرها که صاحبان قدرت نیستند و اگر کسی در قامت یک ژورنالیست از پیشگیری رویدادی حرف میزند قدرت اجرایی ندارد که به هیتلر و استالین تشبیه شود؛ جِزِجگر زدن یک ژورنالیست آینده نگر (3)
برای این است که نمی خواهد مردم آذربایجان، کردستان و خوزستان، ترکمن صحرا و بلوچستان نظیر دو سال اول انقلاب، بعد از آزادی از یوغ رژیم اسلامی، اسیر جنگ داخلی شوند، و نمی خواهد نظیر جریاناتی که در همان سالها با حمایت از خط امام کارشان به همدستی با سپاه پاسداران در سرکوب بخشهای دیگر جنبش مردم رسید (4)، و بعد هم همدست اصلاح طلبان شدند (5)، به آن بیراهه ها سقوط کنیم، و البته همان جریانات، امروز نیز، دنبال آیت الله شبیری زنجانی ها (6)، برای راه حل جامعه ایران می گردند، و آنهم بعد از خیزش 96 (7)، وقتی مردم به روشنی نشان داده اند که خواستار تغییر رژیم به حکومتی سکولار و دموکراتیک هستند (8). خیر، استالین ها و هیتلرها صاحبان قدرت هستند، و آنها وقتی بر سرزمینی غلبه پیدا می کنند که در آن روشنفکرانش، به جای بیان حقایق سیاسی جامعه و آینده نگری (9)، برای مردم درباره اصلاح طلبی دروغین (10)، قصه حسین کرد و امیرارسلان رومی بگویند، و از نظر فکری هنوز خودشان در همان محدوده فکری لنینیسم و مارکسیسم (11)، دست و پا بزنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1397
December 4, 2018

 

پانویس:

 

1. از باقروف تا بارزانی، فریبکاری با شعار حق تعیین سرنوشت
http://www.ghandchi.com/1627-baghirov-barzani.htm

 

2. درباره تجزیه طلبی

https://goo.gl/gDqrHZ

 

3. آینده نگری چیست؟

http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

4. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

5. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

6. آقای کروبی تشعشع قلب ملکوتی شبیری زنجانی را دیدیم، چرا از فرشید هکی حرف نمیزنید
http://www.ghandchi.com/2325-karroubi-shobeiri.htm

 

7. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

8. چرا جنبش مدنی نمی تواند اهداف اپوزیسیون را تعیین کند
http://www.ghandchi.com/2361-jonbeshe-madani.htm

 

9. آینده نگری چیست؟

http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

10. مقالاتی درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

11. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH