Sam Ghandchiسام قندچي وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید منحل شوند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2083-sattar-beheshti-hatam-sarmadi.htm

 

sattar-beheshti-hatam-sarmadi

 

چند ساعت پیش خبر تحویل جسد جوانی بنام حاتم مرمضی که یکسال پیش توسط اطلاعات اهواز بازداشت شده بود، انتشار یافت (1). این جنایت در جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد. همه ما قتل ستار بهشتی را زیر شکنجه بازجویان امنیتی رژیم به یاد داریم (2). در زمان انقلاب 1357 یک خواست مهم جنبش مردم انحلال ساواک بود. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در رژیم ضدجمهوریت اسلامی در سی و چند سال گذشته، جنایاتی مرتکب شده اند که ساواک شاه را روسفید کرده اند. اکنون وقت آن است که اپوزیسیون ایران به روشنی خواست انحلال این نهادهای جنایتکارانه را به مطالبات خود اضافه کند. به اندازه کافی شنیده ایم که وزارت اطلاعات جوانان ما را به اصطلاح بازداشت می کند تا از اطلاعات سپاه نجات دهد. سگ زرد برادر شغال است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم خرداد ماه 1397
June 5, 2018

 

پانویس:

 

1. #حاتم_مرمضی
https://goo.gl/wJ9mWY

 

2. ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa 

 

 

مطلب مرتبط

#امیر_چمنی: گفتند اگر میخواهی راحت زندگی کنی؛ ننویس و فعالیت نکن
http://www.ghandchi.com/2081-amir-chamani.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH