Sam Ghandchiسام قندچي فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن، ویرایش دوم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2078-neocon-new-fronts.htm

 

Adolf_Hitler_Eiffel_Tower_Paris_23_June_1940

 

در یکی دو ساله اخیر جریانات نئوکان در آمریکا دیگر مثل ده سال پیش عمل نمیکنند که آقای مایکل لدین برای مردم ایران پادشاهی رضا پهلوی را در جلسات علنی سلطنت طلبان در لوس آنجلس تجویز می کرد یا دانیل پایپز راه حل آمریکا را استفاده از افراد مسلح مجاهدین اعلام می کرد (1). از جمله آن روزها در مقالات این قلم از آنها سؤال می شد که اگر سلطنت انقدر خوب است چرا برای آمریکا دنبال ایجاد سلطنت نیستند؟ همانطور که می دانیم پس از جنگ استقلال، کسانی در اوائل شکل گیری دولت مدرن در آمریکا به دنبال ایجاد سلطنت بودند، و جفرسون همیشه در مورد تلاشهای آنان نگران بود و دلیل کشمکشهایش با همیلتون نیز ریشه در این مسأله داشت. به هر حال چه ظن جفرسون در مورد همیلتون درست بود و چه نادرست، جرج واشنگتن با محدود کردن دوره ریاست جمهوری اش به دو دوره امکان سلطنت در آمریکا را در عمل سد کرد، و بعدها با رفع این سوء ظن ها همیلتون و مدیسون که پروتژه جفرسون بود، "دفاتر فدرالیسم" را با هم به رشته تحریر درآوردند که اساساً در ممنوعیت القابی نظیر شاهزاده برای مقامات فدرال و ایالتی و بیان تضمین شکل جمهوری هم در قوانین فدرال و هم در قوانین ایالتی است که همچنان در قوانین آمریکا وجود دارد (2)، جزواتی که مبانی اتحاد دموکراتیک ایالت ها را بدون وجود سلطنت در داخل یک جمهوری، مدون کرد و یک قرن بعد نیز در دوران جنگ داخلی، مبانی تدوین شده در این سندِ بنیانگذاران آمریکای نو بود که برای رد کنفدراسیونیسم ایالات جنوبی به کار می رفت (3).  حتی حمله انگلیس به آمریکا که در همان اوائل استقلال کشور در دوران ریاست جمهوری مدیسون صورت گرفت و آتش زدن کاخ سفید نه تنها باعث نشد کسی دیگر دنبال سودای سلطنت در آمریکا برود بلکه جمهوری آمریکا در این ناملایمات آزموده تر شد و تا به امروز مردم این کشور هر چهار سال یکبار رییس جمهور خود را انتخاب می کنند.

 

از موضوع بحث دور نشویم نئوکان های آمریکایی دیگر نوع فعالیتشان در رابطه با ایران با ده سال پیش فرق کرده است. مثلا همکاران ایرانی آنها مؤسسات فرهنگی جدیدی در ظاهر برای حمایت از جشن های ایرانی نظیر نوروز تشکیل می دهند و بسیاری از ایرانیان سرشناس را از افراد غیرسیاسی تا هواداران جبهه ملی و جریانات چپ و جمهورخواه دعوت می کنند. البته نمیشود به این کار آنها یا ایرانیانی که دست همکاری به آنها داده اند به این دلیل خرده ای گرفت چرا که هدف اعلام شده ارتقا و اشاعه فرهنگ ایران است. اما متأسفانه کار در همین جا تمام نمی شود. مثلا دو سه هفته پیش همین افراد جلسه ای در کنگره آمریکا تشکیل دادند که بازهم بخودی خود کار غلطی نیست. اما اگر نگاهی به سخنرانی یکی از فعالین چپ دموکرات و مستقل که به این نشست دعوت شده بود کنیم می بینیم این فرونت های تازه نئوکان ها در صدد جهت دادن جنبش سیاسی ایرانیان به چه سوئی هستند!

 

سخنران با این تحلیل شروع کرد که در زمان جنگ جهانی دوم وقتی مردم آلمان با رژیم نازی روبرو بودند جهان نیز با این رژیم روبرو بود و آلمانی های مهاجر با متفقین برای حمله به آلمان متحد شدند و به اینگونه آلمان نازی از صفحه روزگار برچیده  شد. بعد با استفاده از همین مثال موضوع اتمی ایران و جوامع بین المللی را مطرح کرد و اینکه ایرانیان مهاجر باید در چنین حمله ای به ایران شرکت کنند. این مشابه سازی تاریخی از اساس غلط است. در دوران جنگ جهانی دوم آلمان تنها کشوری بود که بمب اتم ساخته بود و حتی برنامه اتمی آمریکا را بعداً دانشمندان فراری آلمانی پایه ریزی کردند و از آن بمب هیروشیما در آمد ولی هنگام خیزش فاشیسم هیتلری، آلمان تنها قدرت اتمی بود و برتری نظامی نه تنها به همسایگان خود بلکه حتی به آمریکا داشت. در مورد فاشیسم در فرانسه و همکاری دوگل با بریتانیا در حمله نظامی به فرانسه نیز که مشابه سازی های تاریخی دیگری از سوی همین افراد انحام می شود که بکلی غلط است چون فرانسه تحت اشغال کشوری خارجی درآمده بود و نه نظیر ایران که نیرویی ارتجاعی از داخل کشور در قدرت است و رژیمی قرون وسطایی را بر مردم ایران تحمیل کرده است. حالا، امروز به دنیا نگاه کنیم. آمریکا و روسیه و چین و اروپا و هند و ژاپن قدرت های اتمی جهان هستند. امکانات اتمی ایران تکنولوژی هایی است که از روسیه گرفته و بسیار ناچیز است. اینکه غرب نگران برنامه اتمی ایران است به این دلیل است که نمی خواهد کشورهای عربی منطقه خاورمیانه نیز در رقابت به برنامه های مشابهی دست بزنند و امنیت صدور نفت خاورمیانه به خطر افتد (4). نگرانی مشابهی در مورد توسعه اتمی پاکستان و هند نیز، که رقابتی بود، چند سال پیش وجود داشت. در نتیجه ابدا ایران نقش آلمان را در جهان بازی نمی کند که قدرت برتر نظامی جهان باشد و اصلا نمی تواند چنین نقشی را ایفا کند. اگر مثلا چین روابط خصمانه ای با غرب داشت یا اگر شوروی در دوران جنگ سرد منظور بود، آنوقت می شد گفت که آنها نیرویی قابل توجه در مقایسه با نیروی اتمی آمریکا دارند و تازه بازهم نه مانند آلمان هیتلری که نسبت به همه کشورهای پیشرفته و حتی آمریکا، در ابتدای جنگ، از نظر نظامی برتری داشت. حالا در مورد ایران اصلا چه با قدرت اتمی و چه بدون آن، از نظر نظامی در مقایسه با قدرت های اتمی و نظامی جهان چندان اهمیتی حتی در منطقه خاورمیانه ندارد و چنین ارزیابی غلط است. در نتیجه تشویق چنین تحلیلهایی از سوی نئوکانها هدفش این است که از فعالین سیاسی ایرانی برای جنگ با ایران مزدور بسازند و بمثابه گوشت دم توپ استفاده کنند.

 

بسیاری از فعالین سیاسی و فرهنگی ایرانی که به این نوع جلسات دعوت می شوند خوب است از خود بپرسند چرا یکدفعه اینها علاقمند شده اند که هزینه سفر این مهربانان را از اروپا به آمریکا بدهند و برایشان سخنرانی بگذارند. آنهایی هم که به دلیل برنامه های نوروز و امثالهم دعوت می شوند خوب است نگاه کنند و این نوع برنامه های جانبی دعوت کنندگان را مورد توجه قرار دهند تا از آنها سوء استفاده نشود. به هر حال همه این مدعوین خود افرادی با تجربه و بادانش و عاقل هستند و خودشان می دانند که تصمیم درست چیست، به همین دلیل هم سالهاست در این مورد چیزی ننوشته ام. اما در دوسال اخیر تعداد این گونه فرونت ها بیشتر و بیشتر شده است و هدف برخی از آنها حتی برای افراد با تجربه سیاسی به راحتی قابل تمیز نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1397
June 4, 2018

* ویرایش نخست این مطلب در بیست و ششم خرداد ماه 1392 برابر با شانزدهم ماه ژوئن 2013 نوشته شده است.

 

1. About Mr. Daniel Pipes' Article-2003

http://www.ghandchi.com/210-Pipes.htm

 

2. مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm
Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

3. کنفدراسیونیسم نسخه جنگ داخلی برای ایران
http://www.ghandchi.com/590-Confederationism.htm

 

4. دلیل جنگ بخاطر برنامه اتمی
http://www.ghandchi.com/483-dalilejang.htm

   

مطلب مرتبط

نئوکانها، دانیل بل و ایران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm
Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH