Sam Ghandchiسام قندچي وحشت شدید مقامات جمهوری اسلامی و همکارانشان در بخش خصوصی از زندان افتادن در شرایط حاضر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2010-zendane-maghamaat.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2018/0418/041818.htm

پی نوشت چهاردهم مرداد ماه 1397: امروز اعلام شد که شماری از مسؤلین اقتصادی و سیاسی رژیم بازداشت شده اند. دو دسته از سران رژیم نظیر دوران انقلاب 1357 تا روز آخر می مانند و احتمالا جان خود را به این دلیل از دست می دهند. یکی آنهایی هستند که اعتقاد عمیق ایدئولوژیک به رژیم اسلامی دارند و دوم نیز آنهایی هستند که طمع دارند و می خواهند بیشتر دزدی کنند. سه هفته پیش درباره خروج شدید پول از ایران بحث شد: http://www.ghandchi.com/2165-shorooe-moje-chahaarom.htm

مطلب مرتبط: طرح جدید مجلس برای ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام
https://news.gooya.com/2018/08/post-17323.php

 

عباس پالیزدار

 

مفقود شدن سعید مرتضوی به موضوعی شوخی در محافل اپوزیسیون ایران تبدیل شده (1)، اما وحشت مقامات جمهوری اسلامی از زندان افتادن در شرایط حاضر در ایران، هراسی بسیار جدی است. هنگام انقلاب 1357 برخی مقامات رژیم سلطنتی توسط همان رژیم به زندان افتادند و در پی انقلاب نتوانستند فرار کنند و بعد هم توسط رژیم تازه اعدام شدند؛ این واقعیت برای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی تجربه ای زنده است و گفته می شود دلیل خروج زیاد ارز در سه ماهه آخر سال 1396 و افزایش شدید بهای دلار نیز به همین وحشت مقامات جمهوری اسلامی مرتبط است، و پولهای خارج شده در ارتباط با همکاران مقامات معینی در داخل رژیم در بخش خصوصی است یعنی کسانی نظیر بابک زنجانی، که البته هنوز به زندان نیافتاده اند، و مشخصاً از برخی مقامات در قوه قضاییه نام برده می شود. قوه قضاییه با پخش ویدیوهای مرتبط به تیم آقای محمود احمدی نژاد می خواهد این جریان خروج ارز را مرتبط با به اصطلاح بهاریون جلوه دهد. سخنان روز گذشته آقای عباس پالیزدار که مشخصاً در ارتباط با مفقود شدن سعید مرتضوی و به زندان افتادن حمید بقایی از تیم دولت بهار آقای محمود احمدی نژاد بود، دقیقاً در همین رابطه حائز اهمیت است (2). در مورد کشاکشی که با محمود احمدی نژاد در یکسال گذشته بالا گرفته پیشتر به تفصیل بحث شده است (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم فروردین ماه 1397
April 16, 2018

 

 

1. #سعید_مرتضوی

https://goo.gl/aQK2V6

 

2. آفتاب خیزان: افشاگری بسیار تند عباس پالیزدار از محمود احمدی نژاد که تا به حال شنیده نشده است
https://youtu.be/7ClEAOOz61A

 

3. محمود احمدی نژاد و گروه دولت بهار

https://goo.gl/7sGGr8 

 

مطلب مرتبط

تحلیلها و گزینه ها
http://www.ghandchi.com/2008-analysis-and-options.htm

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH