Sam Ghandchiسام قندچي چرا نیویورک تایمز و واشنگتن پست در مقاله جان بولتون هیچگاه از فعالین ایرانی داخل کشور که خواستار تغییر رژیم هستند حرفی نمیزنند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1986-inside-iran.htm

Why NYT and WP in John Bolton's Article Never Mention Iranian Activists inside Iran Who Call for Regime Change
http://www.ghandchi.com/1986-inside-iran-english.htm

 

بعد التحریر دوم ماه مه 2018: امروز آقای جیسون رضاییان مقاله ای طولانی در واشنگتن پست به فارسی منتشر کرده اما نمی گوید که ایشان خودشان با تغییر رژیم موافقند یا که می خواهند این رژیم باقی بماند. خواست تغییر رژیم ربطی به این ندارد که دولتهایی خارجی نیز وجود داشته باشند که تغییر رژیم بخواهند یا نه. خواست تغییر رژیم را خواست دولتهای خارجی یا معادل جنگ طلبی نشان دادن، خلط مبحث کردن است.

جان بولتون و فرقه ای که به وی پول پرداخت کرده هر دو خواستار تغییر نظام در ایران هستند.

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/05/01/john-bolton-wants-regime-change-in-iran-and-so-does-the-cult-that-paid-him-farsi

 

 

 

 

john-bolton

 

درباره خواست تغییر رژیم در اپوزیسیون ایران مدتها پیش از هفتم دی ماه 1396 بحث شد (1)، اما صرفنظر از ارزیابی این قلم از اپوزیسیون داخل و خارج کشور، در ماه های اخیر، بسیاری از فعالان ایرانی که علناٌ در جنبش مدنی در داخل ایران با نام حقیقی خود فعالیت می کنند، خواست برگزاری مجلس مؤسسان را در ایران مطرح کرده اند (2)، که اساساً یعنی تغییر رژیم. متعجبم که روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست هیچگاه اشاره ای به این مطالبات نمی کنند گرچه در مطبوعات اپوزیسیون به زبان فارسی فراوان است. اساساً تفاوت وضعیت جنبش مدنی ایران و جنبش حقوق مدنی آمریکا مرتبط با خود قانون اساسی ایران است که شامل سنگسار، کشتن مرتد، و قصاص است، یعنی قانون چشم در برابر چشم، که ضروری است از اساس تغییر کند پیش از آنکه بتوان به مطالبات حقوق مدنی پاسخ شایسته داد. امروز مقاله ای را در روزنامه واشنگتن پست می خواندم که کانون توجه آن بر عهده دار شدن مقام مشاور امنیت ملی آمریکا توسط آقای جان بولتون متمرکز بود (3). چرا مقاله واشنگتن پست درباره آقای جان بولتون، موضع تغییر رژیم را به گونه ای بحث می کند که گویی به واقعیت جنبش مدنی ایران ارتباطی ندارد و از سوی دیگرانی در خارج از کشور تحمیل شده نه آنکه خواستی در داخل ایران است. نیویورک تایمز و واشنگتن پست به مردم آمریکا با ارائه تصویر نادرست از واقعیت خیزش سه ماه گذشته در ایران، بدخدمتی می کنند وضرر میزنند، جنبشی که اساساً خواستار پایان دادن به دولت اسلامی در ایران است (4). خواست پایان دادن به اسلامگرایی و تغییر رژیم با صراحت ماهها است که در شعارهای خیابانی ایران مطرح شده است و درخواست برای تشکیل مجلس مؤسسان توسط فعالین زیادی در داخل کشور مطرح شده است. نیویورک تایمز و واشنگتن پست و ژورنالیستهایی نظیر این قلم، در برابر خوانندگان آمریکایی وظیفه دارند که حقایق را منتقل کنند صرفنظر از اینکه شخصاً چه موضعی را می پسندند، و در واقع بهترین کار این است که موضع شخصی خود را هم به اطلاع خوانندگان برسانند. شخصاً مسأله ای با نویسنده مقاله واشنگتن پست ندارم و به آقای جیسون رضاییان که حتی در ایران زندان کشیده است، احترام می گذارم. آنچه در اینجا مطرح می شود موضوعی اصولی برای ما بعنوان ژورنالیست است. به عبارت دیگر، چه ما از سکولار دموکراتهای ایران حمایت کنیم، چه از اصلاح طلبان اسلامی یا هر سایه روشن دیگر در طیفهای سیاسی ایران، ضروری است که همه جنبه های واقعیت را برای خوانندگان خود ارائه کنیم و نه آنکه خبر را یکجانبه گزارش کنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

پنجم فروردین ماه 1397
March 25, 2018

 

پانویس:

 

1. تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe
Regime Change
https://goo.gl/GYT66c

 

2. سید هاشم خواستار: رفراندوم نه، مجلس مؤسسان آری

https://goo.gl/Js4UF7

 

3. WP:Jason Rezaian: John Bolton wants regime change in Iran, and so does the cult that paid him
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/03/24/john-bolton-wants-regime-change-in-iran-and-so-does-the-cult-that-paid-him/?utm_term=.2568a4ffeea0

 

4. نیاز به حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm

Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm

خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH