Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب قرن 21 ایران: آینده نگر، ترقی خواه و در مخالفت با هرگونه تبعیض
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1909-iran21revolution.htm

 

khizeshe-navado-shesh

 

بیش از یکماه پیش با خیزش 96 (1) انقلاب قرن بیست و یکمی ایران آغاز شد. انقلاب 1357 ایران که 39 سال پیش به وقوع پیوست انقلابی ارتجاعی بود (2). انقلاب 21 که اکنون آغاز شده درسهای بیشماری از انقلاب 57 آموخته که مهمترین آن آینده نگری (3) و ترقی خواهی است (4). کمی بیش از یک ماه از آغاز انقلاب 21 گذشته و جنبش دختران خیابان انقلاب به روشنی حجاب اجباری را در خیابانهای ایران بر سر چوب کرده و بسان نماد ترقی خواهی و مخالفت انقلاب 21 با هرگونه تبعیض برافراشته اند (5). نیروهای سیاسی نیز دقیقاً با معیار ترقی خواهی مورد ارزیابی این انقلاب قرار می گیرند. مثلاً همین هفته ترانه ای زیبا با عنوان "براندازم" (6) در ارتباط با خیزش نود و شش از سوی چند تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق (7) منتشر شد. موضوع براندازی (8) برعکس جنبش سبز برای فعالان خیزش 96 تابو نیست و خواهان پایان دادن به حاکمیت اسلامگرایان در ایران هستند که در تظاهرات ماه گذشته در شعارهای روشن "مرگ بر جمهوری اسلامی" (9) انعکاس یافت، اما در عین حال انقلابیون قرن بیست و یکمی ایران نسبت به تبعیض اسلامی در سازمان مجاهدین خلق حساسند. جنبش دختران خیابان انقلاب در ایران نمی تواند نسبت به موضوع حجاب و روسری که برای مجاهدین در حرف اجباری نیست اما در عمل اینگونه است، بی تفاوت باشد. موضوع تبعیض در رابطه با پادشاهی خواهان و سلطنت طلبان ایران نیز مطرح است و انقلاب قرن بیست و یکمی ایران نمی تواند با بازگرداندن تبعیض بر مبنای اصل و نسب در سیستم حکومت موروثی پادشاهی یا سلطنت، کنار آید (10). برخورد به اصلاح طلبان اسلامی نیز در واکنش فعالان خیزش 96 به نامه مهدی کروبی آشکار بود که دوباره قبول تبعیض اسلامی در کل دیدگاه اصلاح طلبان ریشه بی اعتنایی فعالان انقلاب 21 به رهبران جنبش سبز است (11). در همین حال نیروهای تازه ای در این انقلاب 21 شرکت دارند که هنوز خواستهایشان بطور روشن مورد بحث قرار نگرفته است، مثلاً فعالان آنارشیست (12) که بخش مهمی از خیزش 96 هستند، خواستهای خود را با عبارات جنبش کمونیستی یک قرن و نیم پیش یعنی عباراتی نظیر "انقلاب پرولتری" بیان می کنند که در عمل بطلان آن برنامه ها در تجربه 150 سال گذشته جنبش مارکسیستی، به ثبوت رسیده است (13) و عقب رفتن به تجربه کمون پاریس در واقع تکرار طرح های شکست خورده ای خواهد بود که در تاریخ حتی پیش از قرن بیستم ناکارآمدی آنها، ثابت شده است. موضوعات شیوه های مسلحانه در این انقلاب 21 و بحث ایجاد مناطق آزاد برای رهایی ایران، بٌعد دیگری است که  بسیار بغرنج است و نمی شود از حالا با قاطعیت در مورد آن بحث کرد (14). آنچه مسلم است نیروهای سیاسی ایران با واقعیت تازه ای در ایران روبرو هستند و احزاب جدیدی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (15) که موضع روشنی در راستای آلترناتیو مترقی دارند (16)، بیشتر با این حرکت نوین *سازمندی* دارند، و چه باید کرد انقلاب 21 ایران را بهتر درک می کنند (17). در همین حال جنبش مدنی ایران پس از 39 سال تجربه تشکیلاتی گرچه در فعالیت مدنی می تواند به خیزشی که آغاز شده یاری رساند تا ضعف فقدان تشکیلات و آنارشیسم را در این جنبش جبران کند، با این وجود ضروری است آگاه بود که نباید تشکیلاتهای مدنی را جایگزین سازمان ها و احزاب سیاسی کرد که به هردو لطمه می خورد، اما آشکار است که جنبش مدنی ربطی به اصلاح طلبی نداشته و ندارد (18) و لازم است این جنبش به روشنی با سکولاریسم سمتگیری کند همانگونه که درخواستها دختران خیابان انقلاب نیاز به موضع روشن سکولار را آشکار ساخته است (19). جنبش مدنی مکمل جنبش سیاسی است، گرچه رهبران جنبش مدنی ایران سالها به غلط یا به اجبار با اصلاح طلبان (20) سمتگیری کرده اند، امروز انقلاب 21 از همین حالا با موضع روشن ضد حجاب اجباری از اصلاح طلبی اسلامی راه خود را جدا کرده است و دختران خیابان انقلاب می خواهند به این تبعیض آشکار 39 ساله علیه زنان بدون اما و اگر، سریع و بدون صبر و تحمل بیشتر، پایان دهند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1396
January 31, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

2. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

3. آینده نگری

https://goo.gl/CMs1Cm

 

4. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

5. دختر خيابان انقلاب، نماد عبور از دیکتاتوری
http://isdmovement.com/2018/0118/012418/012418-Sam-Ghandchi-The-Symbol-of-democracy.htm
ایران در 39 سالگی انقلاب 57 از دیکتاتوری عبور می کند
http://www.ghandchi.com/1890-az57oboormikonim.htm

 

6. موزیک ویدیوی براندازم روزبه
https://www.youtube.com/watch?v=kbMA2wuwjLk

 

7. سازمان مجاهدین خلق
http://goo.gl/5j6W2R
 
Mojahedin Khalgh Organization, MEK, PMOI
http://goo.gl/GQ77Wb

 

8. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

9. مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی، و گام بعدی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm 
 

 

5. کمدی مذاکرات در بالا و اینکه دور بعدی خیزش 96 در راه است
http://www.ghandchi.com/1904-comedy-mozaakeraat.htm

 

6. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm

  

7. اصلاح طلبی اسلامی

https://goo.gl/8zjNSi

 

8. غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی
http://www.ghandchi.com/370-disobedience.htm
De-Islamization is Civil Disobedience
http://www.ghandchi.com/370-disobedienceEng.htm

 

9. خیزش 96 و چپی های هوادار اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/1882-kheizeshe96-chap.htm

 

10. بازگرداندن حکومت موروثی همانقدر ضد دموکراتیک است که بازگرداندن حجاب در 57 بود
http://www.ghandchi.com/1907-no-return-to-hereditary-rule.htm
سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm

 

11. افشاگری بسیار مهم مهدی کروبی درباره مافیای جمهوری اسلامی
http://www.ghandchi.com/1908-mehdi-karroubi.htm

کمدی مذاکرات در بالا و اینکه دور بعدی خیزش 96 در راه است
http://www.ghandchi.com/1904-comedy-mozaakeraat.htm

 

12. آنارشیسم ایران

https://goo.gl/rkTRHh  
 

13. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

14. آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود
http://www.ghandchi.com/1863-civil-disobedience.htm

کمدی مذاکرات در بالا و اینکه دور بعدی خیزش 96 در راه است
http://www.ghandchi.com/1904-comedy-mozaakeraat.htm

خیزش 96 و چپی های هوادار اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/1882-kheizeshe96-chap.htm

 

15. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

16. نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است
http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

17. چه باید کرد
http://www.ghandchi.com/1900-cheh-baayad-kard.htm

 

18. جنبش مدنی ربطی به اصلاح طلبی اسلامی ندارد
http://www.ghandchi.com/1105-madani-eslahtalabi-nist.htm

 

19. جنبش مدنی لازم است سکولاریسم را در کانون فعالیت خود قرار دهد
http://www.ghandchi.com/896-jonbeshe-madani-secularism.htm 

 

20. ویروس اصلاح طلبی عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی
http://www.ghandchi.com/1238-virus-eslaahtalabi.htm 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH