Sam Ghandchiسام قندچي درباره خیزش 96، سلطنت طلبی و رضا پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1843-khizeshe96-reza-pahlavi.htm

 

سه روز پیش در نهم دی ماه 1396 گفته شد: آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید (1). یک روز پس از تظاهرات مشهد نیز در هشتم دی ماه 1396 در مورد نیاز به مقابله با شعارهای ارتجاعی در خیزش 96، یعنی شعارهایی نظیر "ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره" (2)، بحث شد. سالهاست در مورد دیدگاه ارتجاعی بازگشت سلطنت بارها و نه تنها این قلم بلکه بسیار دیگران حتی در گفتگو با خود شخص شاهزاده رضا پهلوی از جمله در سی و یکم خردادماه سال 1391، درباره جزئیات موضوع بحث شده است (3). در نتیجه همه آنچه درباره اهداف شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان می توان آگاهی رسانی کرد در 38 سال گذشته انجام گرفته است و دیگر این خود مردم و فعالان سیاسی هستند که امروز در این خیزش 96 تصمیم می گیرند چگونه انتخاب کنند. پس از انقلاب 57، بارها روشنفکران سرزنش شدند که چرا پیش از انقلاب از اهداف آیت الله خمینی و ارتجاعی بودن جنبش اسلامگرایی مطلع نبودند و مردم را زمان انقلاب از اهداف آیت الله خمینی و اسلامگرایان آگاه نکردند و اجازه دادند مردم فریب آیت الله خمینی و جنبش ارتجاعی اسلامگرایی را بخورند. این بار دیگر پس از 38 سال آگاهی رسانی درباره نظرات شاهزاده رضا پهلوی (4) و جریان حرکت ارتجاعی احیا سلطنت (5)، روشنفکرانی که ترقی خواهی را در این برهه زمانی فدای محبوبیت روز نکرده اند، حرف خود را زده اند. دیگر تصمیم با خود مردم و فعالین سیاسی است که با شعارهای مترقی این جنبش را هدایت کنند و باری دیگر بعد از اینهمه فداکاری، با روی کار آمدن رژیمی ارتجاعی، نیاییم تازه درباره ترقی خواهی در عصر کنونی (6) بحث کنیم، که دیگر دیر خواهد بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

دوازدهم دی ماه 1396
 January 2, 2018

 

پانویس:

 

1. آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1835-reza-pahlavi.htm

 

2. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm

 

3. گفتگوی صدای آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی و دکتر حسن شريعتمداری در روز سی و یکم خردادماه سال 1391
https://www.youtube.com/watch?v=Cv91YNIaz0k

 

4. رضا پهلوی

https://goo.gl/7qvHko    
Reza Pahlavi
https://goo.gl/hjUSQo

 

5. سلطنت طلبان
https://goo.gl/RsgctQ

Iranian Monarchists

https://goo.gl/ykbcbT

 

6. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

 

 

مطلب مرتبط

ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm 
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm 
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH