Sam Ghandchiسام قندچي درباره سوء ظن به رهبری جنبش سکولار و دموکراتیکی که وارد روز چهارم می شود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1837-rahbarie-jonbesh.htm

 

ساعتی پیش نوشته یکی از صاحب نظران ملیون را می خواندم که سوء ظن زیادی نسبت به جنبشی که چهار روز پیش با تظاهرات مشهد شروع شد، ابراز داشته است. مطمئناً این جنبش نمی تواند با جریان جنبش سبز مقایسه شود که دو حزب پرقدرت مشارکت و اعتماد ملی آن را رهبری می کردند یعنی دو حزبی که در جمهوری اسلامی برای مدتی طولانی اجازه فعالیت علنی داشتند. سکولارهای ایران غیر از دو سال اول انقلاب اجازه فعالیت علنی نداشته اند در نتیجه نیروی اصلی سکولاری که در جامعه ایران وجود دارد آنارشیستها هستند که طبق تعریف قرار نیست که تشکیلاتی داشته باشند و این بی تشکیلاتی خود "تشکیلاتی" است که در جامعه استبداد زده ایران به سکولارها تحمیل شده است، نه آنکه لزوماً مانند آنارشیستهای غرب خود برگزیده باشند. درست است که جنبش اخیر ابتدا توسط بسیجی ها در مشهد آغاز شد (1) اما خیلی سریع در همان روز اول از بسیجی ها عبور کرد. آیا موردی که آنارشیستها حتی قدرت را گرفته باشند می شناسیم؟ بله در کمون پاریس. اما لازم نیست آنقدر عقب برویم. در سالهای پایانی 1980 در مبارزات علیه قدرت های بلوک شرق و شوروی تشکیلات حزبی اپوزیسیون به آن معنی در اکثر آن کشورها وجود نداشت. آیا این امر خوبی است؟ خیر جنبش نیاز به تشکیلات و رهبری دارد اما تا موقعی که ما با دیکتاتوری در ایران برای سکولارها روبرو هستیم، یا باید تشکیلاتها مخفی باشند که سلیقه اکثریت فعالان سیاسی ایران در این سه دهه برای ایجاد سازمانهای نوین مخفی نبوده، و یا همین آنارشیسم است که خود به آلترناتیوی برای تشکیلات مبدل شده است. باید دید که این جنبش در تکامل خود چگونه خود را سازماندهی خواهد کرد. بیش از یک ماه پیش در مورد این واقعیت کنونی جنبش سیاسی ایران بحث شد (2). در سالهای 1320 تا 1332 تشکیلاتهای سیاسی در ایران آزاد بودند و حزب توده و جبهه ملی در آنزمان شکل گرفتند و پس از 28 مرداد اولی اساساً مخفی شد و دومی نیمه مخفی، اما همچنان آنها بعنوان تشکیلاتهای چپ و لیبرال باقی ماندند. تشکیلاتهای تازه ای نیز که بعد از 28 مرداد به وجود آمدند یعنی چریکهای فدایی خلق و مجاهدین از اول تشکیلاتهای مخفی بودند. البته همه آن تشکیلاتها بعلت ممنوع بودن چندان رشد نکردند و بعوض اسلامگرایان که مسجدشان در زمان رژیم شاه آزاد بود، مسجد را جایگزین تشکیلات حزبی کردند و رهبری جنبش مردم را به دست گرفتند. اما بعد از انقلاب، دو سالی نگذشته بود که تشکیلاتهای قدیمی چپ و مجاهدین در زندان قتل عام شدند و بعد هم سکولارها برعکس اصلاح طلبان، اجازه ایجاد تشکیلات نداشتند (3). امروز دوستانی در خارج کشور تشکیلاتی بنام حزب سکولار دموکرات ایرانیان تأسیس کرده اند که شاید بتواند تا حدی خلاء وجود تشکیلات را در جو استبداد زده ایران برای سکولار دموکراتها پر کند یا دستکم بتواند کمکی به مبارزان داخل کشور در این برهه زمانی باشد (4).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دهم دی ماه 1396
December 31, 2017

 

پانویس:

 

1. درباره تظاهرات امروز هفتم دی ماه نود و شش در مشهد
http://www.ghandchi.com/1827-mashhad.htm

2. ادامه بحث واقعیات جنبش سیاسی ایران پس از یازده سال
http://www.ghandchi.com/1704-realities.htm

3. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

4. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty/

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH