Sam Ghandchiسام قندچي نتیجه پیروزی ایران در جنگ سوریه
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1815-iran-syria.htm

 

درست است که اگر ایران در سوریه شکست خورده بود، نتیجه اش نظیر سرنوشت روسیه در افغانستان می بود (1). اما کار درست این بود که از اول در سوریه درگیر نمی شد و دستکم وقتی به آنجا وارد شد، زودتر خارج می شد. نتیجه درگیر شدن ایران در سوریه و موصل این شد که بازارهای نفتی خیالشان از خلیج فارس راحت شد چرا که تمرکز تنشهای خاورمیانه به سوریه منتقل شد و به همین دلیل قیمت نفت در همه دوران ریاست جمهوری اوباما به نازلترین بهای خود رسید و حاصل کار برای ایران نیز آن بود که درآمد نفتی ایران به رغم برداشته شدن تحریمها بعد از توافق اتمی با آمریکا، شدیداً تنزل کرد و هنوز هم از قیمتهای پیش از جنگ با داعش در سوریه و موصل، بسیار پایین تر است. از سوی دیگر جنگ در سوریه و موصل مخارج هنگفتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد که هنوز هم ادامه دارد و در واقع همسایه شدن ایران با اسراییل در سوریه، این مخارج نظامی را همچنان افزایش می دهد. گرچه اصل نیروی نظامی در جنگهای سوریه و موصل، سربازان وظیفه نبوده و پاسداران بودند و به همین دلیل کل جامعه ایران فشار تلفات جانی این جنگها را چندان حس نکرد، اما تلفات این جنگها به نارضایتی در سپاه پاسداران افزوده است. کلاً نتیجه کار برای وضعیت ایران پس از پیروزی در جنگهای سوریه و موصل نظیر نتیجه پیروزی روسیه در جنگ جهانی اول است که به نارضایتی ها در روسیه افزود بویژه وقتی سربازانی که با پایان جنگ به روسیه ای با اقتصادی از هم پاشیده بازگشتند. چند ماهی از پیروزی در جنگ جهانی اول نگذشته بود که در روسیه دو انقلاب به فاصله کمتر از یکسال از یکدیگر در فوریه و اکتبر 1917 به وقوع پیوست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم آذر ماه 1396
December 18, 2017

 

1. تفاوت اثر دخالت ايران در سوريه و عراق
http://www.ghandchi.com/691-IranSyria.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH
 

بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی