Sam Ghandchiسام قندچي آقای طبرزدی وثوق الدوله هم یک لغزش کرد

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1701-vosooghidoleh-tabarzadi.htm

 

دوست عزیز آقای حشمت اله طبرزدی،

 

این یادداشت را با تأثر فراوان می نویسم. چهار روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم" (1)، اقداماتی را که عده ای تجزیه طلب (2) بنام شما انجام داده اند، بر شمرده و محکوم کردم. جنبش سکولار دموکراسی ايران (3) نیز در اعلامیه ای در این مورد هشدار داد (4). اما تبلیغات تجزیه طلبان با بهره جویی از نام شما ادامه دارد (5). چهار سال پیش هنگامیکه تازه از زندان آزاد شده بودید در مورد تجربیات خود با برخی دوستان شما که به خارج کشور آمده اند وقتی شما زندان بودید، مطلبی نوشتم تحت عنوان "درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی" (6) چون نمی دانستم از آن موضوعات اطلاع دارید یا نه. امروز که سالهاست با شما تماسی نداشته ام نمی دانم که آیا در مورد همه بحثهای جاری مطلع هستید یا نه، اما پیشنهاد می کنم مطلبی را که دوسال پیش تحت عنوان "فساد در اپوزیسیون همانقدر بد است که فساد در رژیم" (7) نوشته شده، مطالعه کنید. می دانید قبول کمک خارجی موضوع بسیار حساسی است و اگر شفاف نباشد می تواند برای کارکشته ترین سیاستمداران، خانمان برانداز باشد همانگونه که اعتبار وثوق الدوله در عالم سیاست ایران با لکه ننگ قرارداد پنهانی 1919 برای همیشه از بین رفت (8). گویا وثوق الدوله بعدها پس از برملا شدن حقایق قرارداد پنهانی برای توجیه تصمیم خود به مشیرالدوله گفته بود که مانند او ارثیه پدری نداشته..


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
سوم آذر ماه 1396
November 24, 2017

 

1. جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

 

2. تجزیه طلبی
https://goo.gl/aLufYF
Separatism
https://goo.gl/fis1ai

 

3.  درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان - آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. اعلاميه جنبش سکولار دموکراسی ايران: دربارهء رفتار غيرحرفه ای و مشکوک صدای امريکا
http://isdmovement.com/2017/1117/112217/112217.ISDM-VOA.htm

 

5. کیهان لندن: شورای دمکراسی خواهان ایران اعلام موجودیت کرد..این نشست، که به ابتکار جبهه دمکراتیک ایران، به رهبری حشمت‌الله طبرزدی، برگزار شد..

https://goo.gl/CtuzBv

برنامه های رادیو فرهنگ

http://www.radiofarhang.nu/archive/11886.htm
http://www.radiofarhang.nu/archive/11868.htm

 

6. درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی
http://www.ghandchi.com/775-tabarzadi-idf.htm

 

7. فساد در اپوزیسیون همانقدر بد است که فساد در رژیم
http://www.ghandchi.com/965-fesad-opposition.htm

 

8. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

 

 

مطالب مرتبط

آقای اکبر گنجی از روسیه چه خبر
http://www.ghandchi.com/1696-akbar-ganji-russia.htm
http://isdmovement.com/2017/1117/112217/112217.Sam-Ghandchi-Mr.Ganji-What-about-Russia.htm

 

ستاره درخشش باید از سرویس فارسی صدای آمریکا کنار برود
http://www.ghandchi.com/1697-setareh-derakhshesh.htm
Setareh Derakhshesh Must Step Down from VOA Persian Service
http://www.ghandchi.com/1697-setareh-derakhshesh-english.htm 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH