Sam Ghandchiسام قندچي نظریه انحرافی منطقه آزاد به تجزیه طلبی دامن میزند

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1699-mantaghehe-azad.htm

 
بتازگی نظریه ای میان برخی کنشگران ایران مطرح شده که معتقدند اگر منطقه ای از ایران نظیر کردستان، آزاد شود و تحت دولتی سکولار و دموکراتیک قرار گیرد، می تواند بعنوان سنگری برای آزادی بقیه ایران به کار رود، و با این منطق این دوستان با تجزیه طلبان همزبان شده اند، گرچه مدافع تمامیت ارضی ایران هستند. درست است که انقلاب چین اساساً اینگونه تکامل پیدا کرد اما حتی در ایران سال 1357 آنقدر سرمایه داری پیشرفت کرده بود که این نوع مدل انقلاب که به محاصره شهرها از طریق دهات معروف است، هیچگاه پا نگرفت هرچند سالها پیش از انقلاب 1357، در زمان ملاآواره و شریف زاده اینگونه طرح ها در روستاهای کردستان دنبال شد و حتی اوائل انقلاب 1357 نیز برای مدتی در سنندج دولت آزاد ایجاد شد (1) و یکی دو سال بعد هم ماجرای سربداران در آمل را در همان سالها همه می دانیم (2). امروز 40 سال پس از انقلاب 1357 اساساً جامعه ایران کشاورزی نیست و اقتصاد خودکفا به ندرت در کشور دیده می شود و چنین طرح های ماجراجویانه، تنها می تواند به تجزیه موقت بخشهایی از مناطق مرزی یاری رساند و توجه جنبش مردم را منحرف و در پایان هم اینگونه مناطق آزاد سرکوب، یا بین دشمنان خارجی و رژیم داخلی پاره پاره خواهند شد.  مطمئناً شکل غالب اقتصاد جامعه ایران اصلاً به مدلهایی از اینگونه تطور انقلابی اجازه موفقیت نمی دهد و چنین طرحها، بی معنی و دمیدن در شیپور تجزیه طلبی است (3). هر تحولی در ایران همانطور که در انقلاب 1357 دیدیم، فقط با طرحی سراسری انجام شدنی است و شهرهای بزرگ نقش اصلی را ایفا خواهند کرد. برخی دوستان نیز در برنامه های رادیویی خارج شروع کرده اند و با رهبران احزاب ساختگی قومی مصاحبه می گذارند که در واقع نوعی دامن زدن به اینگونه جریانات دروغین است و با این تبلیغات خدمتی به جنبش مردم نمی کنند. یک بار در زمان داستان امثال ریگی و جندالله در بلوچستان برخی دوستان در مطبوعات اپوزیسیون به این جریانات کاذب میدان دادند و امروز خجالت می کشند درباره آن حرفی بزنند. دوباره اشتباه را تکرار نکنیم. درست است در منطقه کردستان ما احزاب واقعی قومی داریم که ای کاش بر مبنای برنامه سیاسی متشکل شوند، اما در مناطق دیگر این جریانات قومی ساختگی هستند و فقط جنبش سیاسی ایران را بی اعتبار می کنند.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دوم آذر ماه 1396
November 23, 2017

 

 

پانویس:

 

1. درباره کردستان

https://goo.gl/9YMuC5

About Kurdistan

https://goo.gl/Gte4J7

 

2. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm


3. تجزیه طلبی
https://goo.gl/aLufYF
Separatism
https://goo.gl/fis1ai

 

 

 

نه به تجزیه طلبی

 

SEARCH