Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ به برخی مخالفان حزب سکولار دموکرات ایرانیان
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1685-pasokhi-beh-mokhaalefaane-hezb.htm
 
درباره کنگره پنجم جنبش سکولار دموکراسی ایران و کنگره اول حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در ماه اکتبر 2017 در کلن آلمان برگزار شد، بحث های مفصلی انجام شده است (1). گزارش فعالیت سال گذشته حزب که در کنگره ماه گذشته ارائه شد نیز در دسترس عموم است (2). روز گذشته نظرات برخی مخالفان حزب در سایت جنبش، منتشر شده است (3). گرچه یکی از این نظرات از سوی جریانی کمونیستی و دومی از سوی جریانی سلطنت طلب و سومی از سوی جریانی هوادار همبستگی ملی ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، اما هر سه جریان در یک نکته مشترکند و آنهم اینکه مبارزه با جمهوری اسلامی را در آمریکا و اروپا، نظیر مبارزه با رژیم شاه در گذشته تصور می کنند، و در نتیجه هم خود این منتقدان دچار افسردگی هستند چرا که نتیجه ای از همه تلاشهای خودشان در 40 سال گذشته در خارج کشور نمی بینند، و هم حمله به دکتر اسماعیل نوری علا را جایگزین پاسخ به مسأله ای کرده اند که با آن روبرو بوده و هستند. درباره موضوع خارج و داخل کشور و تجربه کنفدراسیون که سالهاست بطور مفصل بحث می شود (4)؛ اما اصل موضوع در اینجا این واقعیت است که رژیم شاه اساساً بویژه پس از 28 مرداد بر حمایت غرب متکی بود و به همین دلیل نیز فعالیت اپوزیسیون در خارج در آن زمان بر قطع حمایت غرب از رژیم شاه متمرکز بود و این چنین استراتژی کارایی داشت، در حالیکه اساساً رژیم جمهوری اسلامی از همان دومین سال حیات خود پس از گروگانگیری در سفارت آمریکا بر حمایت غرب متکی نبوده، و گرچه کمونیستها را قتل عام کرد ولیکن حمایت خارجی رژیم اساساً از سوی روسیه و چین بوده است. در نتیجه استراتژی گذشته اپوزیسیون ایرانی در آمریکا و اروپا اساساً در رابطه با رژیم اسلامی در ایران کارایی ندارد. یعنی اگر همه ایرانیان و آمریکایی ها در آمریکا صبح تا شب در خیابانهای آمریکا تظاهرات کنند و از دولت آمریکا بخواهند که از جمهوری اسلامی حمایت نکند، دولت آمریکا فقط باید لبخند بزند. در واقع این دوستان نیتشان خیر است اما اصل پایه موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی تشکیلاتهای سیاسی را درک نکرده اند. حزب سکولار دموکرات ایرانیان اساساً هدفش در رابطه با داخل کشور است و به همین دلیل نیز وقتی دکتر اسماعیل نوری علا در ماه گذشته طرح مهستان در تبعید خود را در کنگره پنجم سکولار دموکراتها مطرح کرد، در همان بیانات بسیار روشن ضد چلبی سازی موضع محکم گرفت (5)، اما برخی دوستان جبهه ملی نیز همان وقت، در واکنش، آقای نوری علا را در ضدیت با چلبی سازی، ناصادق خواندند، در حالیکه بحث مهستان در واقع ربطی به چلبی سازی ندارد (6). با اینحال واقعیت این است که آن دوستان جبهه ملی و آقای نوری علا دقیقاً می دانند از چه حرف میزنند، اما منتقدانی که در سایت جنبش سکولار دموکراسی نظراتشان روز گذشته درج شده، مسأله شان همان عدم درک تفاوت رژیم جمهوری اسلامی و رژیم شاه در ارتباط با غرب است. اما در مورد منتقدان جبهه ملی؛ همانگونه که در گذشته هم خاطر نشان شد، آن دوستان درکشان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران درست نیست و ای کاش آنچه پیشتر نوشته شد را دقیق مطالعه کنند (7) و با دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا وارد دیالوگ واقعی شوند. اگر اینهمه را بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم باید گفت حرکتی که بیش از 5 سال پیش دکتر اسماعیل نوری علا آغاز کرد، از یکسو به ایجاد حزبی سکولار دموکرات و آینده نگر یعنی حزب سکولار دموکرات ایرانیان انجامیده (8)، و از سوی دیگر کنگره های سالانه جنبش سکولار دموکراسی ایران به محلی برای رشد و گسترش ائتلافی فراحزبی تکامل یافته است (9).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم آبان ماه 1396
November 16, 2017

پانویس:

 

1. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان - پلاتفرم آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

2.  نشریه جنبش سکولار دموکراسی ایران برای 15 و 16 نوامبر 2017
http://isdmovement.com/Index-All/2017/1117/111517.htm

 

3. گزارش مذاکرات و مصوبات نخستین کنگرهء سالانهء حزب در کلن آلمان در 27 ماه اکتبر 2017
http://isdmovement.com/2017/1117/110617/110617-ISDP-First-congress.htm

 

4. بحث در مورد خارج و داخل کشور

https://goo.gl/6FEqhB

کنفدراسیون

https://goo.gl/mzkSqH

 

5. سخنرانی 29 ماه اکتبر 2017 دکتر اسماعيل نوری علا برای تشکيل مهستان در تبعيد
https://www.youtube.com/watch?v=jN6hhwI9M7k

 

6. درباره طرح مهستان در تبعید کنگره سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/1679-mehestaan.htm

 

7. برداشت نادرست برخی دوستان جبهه ملی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1602-jebhe-misunderstanding.htm
http://isdmovement.com/2017/0917/092917/092917-Sam-Ghandhi-JMI-and-ISDParty.htm

 

8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

9. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm
 

 

 

مطلب مرتبط
زلزله در ايران - سکولار دموکراسی و مخالفان اش، کاظم علمداری - اسماعيل نوری علا، در برنامهء تلويزيونی پرويز کاردان
https://vimeo.com/channels/915062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH