Sam Ghandchiسام قندچي آقای رضا پهلوی بس است وقت مردم ایران و زندگی ایمان را تلف نکنید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1618-reza-pahlavi-iman.htm

 

pahlavi-crown

 

جناب شاهزاده رضا پهلوی (1)،

 

به تازگی شما تلاش دارید که دختر دوم خود خانم ایمان پهلوی را بعنوان وارث تاج و تخت پهلوی معرفی کنید. در 38 سال گذشته خود شما به خاطر عدم استعفا از مقام سلطنت، به پیروزی اپوزیسیون ضرر زده اید و در این مورد به انداز کافی بحث شده و فعالین اپوزیسیون که بخواهند بدانند، می دانند و برایشان سالهاست در این زمینه سؤالی باقی نمانده. خودتان هم خوب می دانید که طبق قانون اساسی مشروطیت، شما وارثی ندارید و اگر هم قرار باشد آن قانون فرزند ذکور تغییر کند، پس از تجربه جمهوری اسلامی بندهای مربوط به وتو پنج مجتهد مهمتر است که تغییر کنند تا بند مربوط به ولایتعهدی و می دانید همه این بحثها هم بیهوده است چون مجلس مشروطه ای نیست که بتواند چنین کاری کند، و در واقعیت کلاً سلطنت برپا کردن را نیز کسی بصورت انتخابات دموکراتیک در جایی نکرده با اینحال امروز رقیبی بنام امیرعباس فخرآور (2) پیدا شده که می خواهد به قول خودش طبق آیین ایرانشهری در انتخابات آزاد بعنوان پادشاه ایرانزمین برگزیده شود. ادامه این بازی های سلطنت از سوی شما مسؤل همه این طرح های قلابی است. یک عده دیوانه چاقوکش هم در سایتهای اینترنتی از جمله در سایت بالاترین با فحش کاری و تهدید مخالفان بازگشت سلطنت و با زدن برچسب مأمور جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی با سابقه، می خواهند سلطنت شما را تضمین کنند، و شما هم همه این چیزها را خوب می دانید و سالهاست جلوی این شعبان بی مخ بازی ها را نگرفته اید، و ادامه داده اید همانطور که برای فوت شعبان بی مخ به لوس آنجلس دسته گل فرستادید. واقعاً هم این بازی ها اتلاف وقت و زندگی مردم ایران است. خواهش می کنم یا خودتان زودتر از سلطنت استعفا دهید و یا دیگر فکر نکنید با دو تا اعلام حمایت از حقوق بشر در ایران دارید به آزادی مردم ایران کمکی می کنید. شما در 38 سال گذشته اساساً به اتحاد مردم ایران برای پیروزی جمهوری سکولار و دموکراتیک در کشور، ضرر زده اید، و از یکسو با این کار به ادامه رژیم جمهوری اسلامی در داخل ایران کمک کرده اید و از سوی دیگر در خارج کشور اجازه داده اید سازمان مجاهدین خلق دوباره طرح جمهوری اسلامی دیگری را این بار بدون خمینی و به رهبری رجوی ها، بصورت آلترناتیوی با حمایت آمریکا، و با حمایت تلویحی خود شما راه اندازی کنند، و بسیاری از چاقوکشان سلطنت طلب که حی حاضر در سایت بالاترین از بامداد تا شامگاه در یک صف با چاقوکشان سازمان مجاهدین خلق(3)، علیه طرفداران جمهوری سکولار و دموکراتیک می جنگند، بهترین گواه این حقیقت تلخ است. واقعاً دیگر بس است. این بساط زامبی های سلطنت را جمع کنید و لطف کنید دیگر نگذارید زندگی خانم ایمان پهلوی نیز نظیر خود شما، با ضرر زدن به جنبش دموکراسی خواهی ایران، تلف شود. همانگونه که پیشتر هم به شما یادآور شدم اگر روزی هم در ایران سلطنت دوباره برقرار شود توسط دیکتاتورهای چکمه پوشی خواهد بود که شما هم علاقه ای به آنها ندارید (4) و اینکه شما در 38 سال گذشته به ادامه حیات تفکر سلطنت در ایران که سمبل استبداد در تاریخ ما است یاری کرده اید، و سعی کرده اید احیا سلطنت را برای مردم ایران قابل پذیرش کنید، فقط به ضرر پیروزی دموکراسی در ایران، تمام خواهد شد.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و یکم شهریور ماه 1396
September 13, 2017


پانویس:

 

1. رضا پهلوی

http://goo.gl/wFY89p

Reza Pahlavi

http://goo.gl/uf7fbN

 

2. داستان شاهپور امیر عباس فخرآور
http://www.ghandchi.com/1533-amir-abbas-fakhravar.htm

 

3. سازمان مجاهدین خلق

http://goo.gl/bdhRUD

Mojahedine Khalgh Organization, PMOI, MKO, MEK

http://goo.gl/KVUSfe  

 

4. درخواست از شاهزاده رضا پهلوی برای اعلام انحلال سلطنت
http://www.ghandchi.com/1555-reza-pahlavi.htm
 
 

مطلب مرتبط
تفاوت فعالیت ساواکی ها در دوران کنفدراسیون و مأموران امنیتی امروز در خارج
http://www.ghandchi.com/1619-savak--past-present.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH