Sam Ghandchiسام قندچي آقای خامنه ای شما دارید نظامیان آمریکا را جانشین جمهوری اسلامی می کنید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1607-khamenei-janeshine-iri.htm

 

پی نوشت بیست و چهارم اسفندماه 1396: این نوشته شش ماه پیش نوشته شده است.

آیت الله خامنه ای

 

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،

 

ممکن است تعجب کنید که چگونه می توانم چنین ادعایی کنم وقتی شما از بامداد تا شامگاه شعار مرگ بر آمریکا می دهید و این قلم هم طرفدار تئوری توطئه نیستم و نه شما را مأمور روسیه می دانم و نه مأمور آمریکا، پس چرا چنین ادعایی می کنم. شاه هم واقعاً اسلامگرایان را استبداد سیاه قلمداد می کرد و از آنها همانقدر متنفر بود که از کمونیستها که استبداد سرخ می نامید، اما همان شاه سالها از سیاست ساواک که تقویت اسلامگرایان برای زدن کمونیستها بود، حمایت کرد (1)، وقتی اسلامگرایانی نظیر دکتر علی شریعتی می توانستند خود را در مهدیه ها و حسینیه ارشاد ها سازماندهی کنند، در حالیکه از هرگونه اقدام کمونیستها و لیبرالهای جبهه ملی برای سازماندهی، برگزاری اجتماعات و تشکیل انجمن ها، ممانعت به عمل می آمد؛ بالاخره هم دست آخر همان اسلامگرایان، رژیم شاه را سرنگون، و جمهوری اسلامی را برقرار کردند. امروز شما آنقدر از حمله آمریکا به ایران هراسناکید که سالهاست سید محمد خاتمی را شاه سلطان حسین (2) می خوانید. پس چگونه است که می گویم شما دارید با دست خودتان نظامیان آمریکا را جانشین جمهوری اسلامی می کنید؟ کافی است به پروژه فیلترینگ اینترنت در ایران نگاه کنید. شما مانند طالبان نیامدید که کل اینترنت را در سالهای پایانی قرن بیستم ممنوع کنید به رغم آنکه کسانی نظیر آیت الله جنتی می خواستند کل اینترنت را در ایران ممنوع کنند، و البته این اقدام شما باعث دوام ایران جمهوری اسلامی شد که نظیر افغانستان طالبان از نظر اقتصادی سقوط آزاد نکرد، که نشان داد تصمیم شما در اقتصاد گلوبال امروز، درست بود. اما در عین حال شما بیش از یک میلیارد دلار صرف فیلترینگ اینترنت، و مقادیری نجومی برای انداختن پارازیت روی امواج ماهواره ای هزینه کردید، که تأثیر سیاسی اینترنت و ماهواره را همزمان با بهره برداری اقتصادی از این تکنولوژی ها، خنثی کنید. اما این اقدام شما، عملاً همه سایتهای فارسی اینترنت را که آدم های عادی به کار می برند، از رمق انداخت و در عمل فقط مؤسسات بزرگ آمریکا و کشورهای دیگر که ماهواره های پرقدرت دارند و می توانند با فیلترینگ مقابله کرده و حرف خود را به گوش مردم ایران برسانند، رشد کردند، و تازه آن را هم سد کنید و به اصطلاح از حمله نرم جلوگیری کنید، عملاً با این کار حمله نظامی آمریکا را آلترناتیو رژیم خود می کنید. شما اجتماعات دموکرات ترین افرادی را که خودتان هم می دانید نه نوکر دولتی بیگانه هستند و نه حتی براندازند، و فقط به فعالیت مسالمت آمیز معتقدند، مانع می شوید و به اینگونه راه تحولی مسالمت آمیز را در ایران سد می کنید. آیا آشکار نیست که با اینکارها دارید جایگزین رژیم خود را می سازید که در چنین وضعی ممکن است نظامیان آمریکا باشند که به ایران حمله کنند. حتماً می گویید زهی خیال باطل. اما شاه هم همین را سالها می گفت و اگر کسی به او می گفت اسلامگرایان جای رژیم او را خواهند گرفت به آنها می خندید و می گفت زهی خیال باطل. حتی کسی مانند کریم سنجابی آزاد نبود با دوتا از همفکرانش تجمع داشته و تشکیلاتی قانونی بسازد و در آخر نیز حتی او که معتقد به "شاه سلطنت کند و نه حکومت" بود، و خواستار پایان سلطنت نبود، در پایان زیر طرح آیت الله خمینی را برای سرنگونی سلطنت و تأسیس حکومت اسلامی، امضا کرد، چون سالها بود برای دموکراتهایی نظیر او گزینه ای در رژیم شاه باقی نمانده بود، و بدینگونه حکومت اسلامگرایان جانشین رژیم شاه شد، یعنی وقتی هیچ گروه سکولار، دموکرات یا چپ یا هر تشکیلات سیاسی دیگری اجازه تجمع پیدا نکردند، تجمع های مذهبی، آلترناتیو قدرت شاه شدند و قدرت را از آن خود کردند. امروز هم که شما همه فعالان سیاسی و تشکیلاتهای دمکراتیک ایرانیان را حتی در اینترنت مسدود می کنید، حکومت نظامیان آمریکا را آلترناتیو قدرت خود می کنید و برخی ایرانیان حتی وضع ایران را به فاشیسم هیتلری تشبیه می کنند و می گویند حاضرند به ارتش آمریکا بپیوندند و به ایران حمله کنند، تا کشور را از نزدیک به 40 سال استبداد مذهبی، آزاد کنند. واقعاً شما کِی قرار است به این مسدود کردن اینترنت پایان دهید و اجازه تجمع به گروه های دموکراتیک اعطا کنید. آخر کجای دنیا مردمش صغیر فرض می شوند و گویی مادر و پدرشان برایشان تصمیم می گیرند که چه محتوایی را در قرن بیست و یکم اجازه دارند بخوانند یا تماشا کنند! اگر شما نمی خواهید مطلب این قلم را در فیسبوک بخوانید آزادید که آن را بلوک کنید. چرا این حق ابتدایی را برای مردم ایران قائل نیستید و مأموران امنیتی شما برای مردم تصمیم می گیرند چه بخوانند یا نخوانند، مگر مردم صغیرند (4).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سیزدهم شهریور ماه 1396
September 5, 2017

 


پانویس:

 

1. دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی حرکت تازه ای را آغاز کرده اند
http://www.ghandchi.com/647-StateClergy.htm

 

2. بیزاری آیت الله خامنه ای از شاه سلطان حسین-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1150-shah-soltan-hossein.htm

 

3. آقای روحانی کِی قرار است دولت بفهمد فیلترینگ حق سرویس دهنده نیست، حق کاربر است
http://www.ghandchi.com/1556-filtering-rouhani.htm
 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH