بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچي آقای محمد ارسی همراهی با خمینی در پنجاه و هفت بس نبود حالا با بارزانی برای استقلال کردستان عراق همراه شده اید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1603-mohammad-arasi.htm

دو ماه و نیم پیش محمد ارسی در وبسایت ایران امروز مقاله ای در حمایت از همه پرسی استقلال کردستان عراق، منتشر کرد (1). دو هفته پیش در پاسخی از این قلم بدون ذکر نام کسی گفته شد: "بخش بزرگی از کمونیستهای ایران از لغزش بزرگ خود در 1357 درس نگرفته اند و از جریان ارتجاعی مشابه اسلامگرایی، یعنی قومگرایی و تجزیه طلبی قومی در خاورمیانه، حمایت می کنند. تجزیه طلبی ابداً حرکتی مترقی در خاورمیانه نبوده و نوعی استقلال طلبی عشیرتی است که به تکامل مدرن ترکیه، سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای منطقه لطمه می زند، به جنگهای داخلی و کشمکشهای مرزی دامن میزند، و به شکل گیری افغانستان های تازه ای در منطقه منجر می شود" (2).

امروز سایت ایران امروز دوباره مقاله تازه ای را از آقای محمد ارسی در حمایت از همه پرسی استقلال کردستان عراق که تا سه هفته دیگر برگزار می شود، منتشر کرده، که در آن استقلال کردستان عراق "محرکه دموکراسی سازی در ایران" خوانده شده (3)، و آقای ارسی اعلام می کنند چه اقدامات عظیمی برای دموکراسی سازی می توان در کردستان ایران پس از این رویداد به انجام رساند، گویی ایشان در ایران در قدرت است و می تواند چنین و چنان برنامه ها را در ایران به اجرا گذارد. جوهر حرفهای ایشان، کمونیستی هم نیست، بلکه ترّهات پان ایرانیستی است که گویی چون کردها ایرانی تبارند، ایشان خوشحال و امیدوارند که به این شکل کردستان عراق بتواند به ایران بزرگ ملحق شود، یا دستکم در اتحاد با ایران قرار گیرد.

حالا همه این توهمات به کنار، فرض کنیم آمریکا در سال 2003 بجای عراق به ایران حمله کرده بود و امروز در ایران، عده ای از شیوخ عرب ساکن خوزستان، همه پرسی برای استقلال از ایران و ایجاد بحرینی دیگر، برپا می کردند و دوقلوی آقای محمد ارسی در عراق با خوشحالی از شانسی برای استقلال خوزستان ایران، با امید الحاق آن خطه نفت خیز کشور ما، به عراق، قلم فرسایی می کرد. فکر کنید. بقیه اش دیگر نیازی به گفتن ندارد. مرگ خوب است اما برای همسایه.

تا وقتیکه شعارهای پان ایرانیستی صرفاً واکنش معصومانه جوانان ایران به اسلامگرایی افراطی رژیم است، بعنوان احساساتی ملی قابل درک است، اما وقتی در حمایت از تحرکات ارتجاعی قوم گرایانه انجام می شود، همانگونه که 38 سال پیش اسلام خمینی آغازگر اسلامگرایی ارتجاعی در خاورمیانه بود، باید این جریانات ارتجاعی را محکوم کرد، یا دستکم گفت که موضوعات داخلی کشور عراق است و در آن دخالت نکرد، نه آنکه برای این حرکات هورا کشید که فردا هم در سرزمین خودمان ایران ممکن است با همین وضعیت روبرو شویم.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
یازدهم شهریور ماه 1396
September 3, 2017

پانویس:

1. محمد ارسی در سایت ایران امروز: استقلال اقلیم کردستان و صلح و توسعه در منطقه!
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/69881

2. گندکاری تازه برخی کمونیستهای ایران در حمایت از رفراندوم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1538-referendum-kurdistan.htm

3. محمد ارسی در سایت ایران امروز: استقلال اقلیم کردستان محرکه‌ دمکراسی‌سازی در ایران
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/70893

  

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH