Sam Ghandchiسام قندچي در مورد آزادی بیان حق با ترامپ است

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1539-trump-free-speech.htm

Trump is Right about Free Speech
http://www.ghandchi.com/1539-trump-free-speech-english.htm

 

دیدگاه های پرزیدنت دونالدترامپ بسیار مورد بحث قرار گرفته است (1). گرچه عضو هیچ حزب سیاسی نیستم، اما به برنی سندرز در انتخابات مقدماتی رأی دادم (2) و به هیلاری کلینتون در انتخابات نهایی ریاست جمهوری در آمریکا رأی دادم (3). مضافاً آنکه، شخصیتهایی از اپوزیسیون ایران نظیر دکتر اسماعیل نوری علا (4) که بسیار مورد احترام این قلم می باشند، موضوع درستی را مطرح می کردند وقتی به دونالد ترامپ رأی دادند (5)، چرا که می خواستند نارضایتی خود را در ارتباط با مماشات با جمهوری اسلامی ایران در دوران اوباما، بیان کنند (6). شخصاً در دوران اوباما، از توافق اتمی حمایت کردم، و هنوز هم حمایت می کنم، معهذا، مماشات با جمهوری اسلامی را رد کردم، و هنوز هم رد می کنم (7). همواره بسیاری از سیاستهای پرزیدنت باراک اوباما را در مورد ایران، رد می کردم (8) از جمله اخراج بسیاری از منتقدان جدی جمهوری اسلامی ایران از صدای آمریکا (9) و گزینش مدیرانی نالایق (10). برخی چپگرایان و اعضا جبهه ملی ایران همچنان به مسخره کردن دکتر اسماعیل نوری علا به دلیل تصمیم او مبنی بر دادن رأی به دونالد ترامپ ادامه می دهند؛ اما، از دیدگاه این قلم بهتر است خودشان را مسخره کنند چرا که آنها هستند که هنوز نکته بحث را نگرفته اند که موضوع ایران بیش از فقط مسأله توافق اتمی برای اجتناب از جنگ است، و همانگونه که مدتها پیش از باراک اوباما به جان کری گفته شده بود، جمهوری اسلام ایران باید برود (11).

 

مضافاً آنکه، تا آنجایی که به سیاستهای داخلی پرزیدنت اوباما مربوط می شود، عدم حمایت او از آزادی بیان در آمریکا، بزرگترین کمبود او بود. شخصاً هر دو دوره به پرزیدنت اوباما رأی دادم، چون دیدم بسیاری از برنامه هایی که در ارتباط با جامعه مدنی و بهداشت در آمریکا برای داخل کشور، و صلح در جهان در نظر داشت، مورد حمایت این قلم است، اما کاملاً با دیدگاه باراک اوباما در رابطه با آزادی بیان، مخالف بودم. نظرات آقای اوباما در مورد آزادی بیان، به نظرات بسیاری از سیاستمداران اروپایی در مورد آزادی بیان نزدیک است، مثلاً سیاستمداران آلمانی که فکر می کنند حق دارند آزادی بیان را بخاطر بیانات تنفر آمیز نازی ها، متوقف کنند. همواره این دیدگاه اروپایی را رد کرده ام. پرزیدنت ترامپ را بخاطر ثابت قدم بودن در دفاع از ایده آل آمریکایی آزادی بیان، تحسین می کنم. سی ان ان که خود امروز در اپوزیسیون ترامپ قرار دارد، از آزادی بیان بهره مند است، در حالیکه سی ان ان در دوران اوباما پرچم آزادی بیان را بر نمی افراشت (12). منابع دیگر خبری نیز در سالهای دولت اوباما ساکت بودند، و بیشتر اخبار داخلی اقتصادی یا خبرهای جهانی را پخش نمی کردند (13).

 

شخصاً کشتن هتر هیر را در هفته گذشته در شهر شارلوتزویل ویرجینیا توسط جنایتکاری که طرفدار وایت سوپریمسیستها بوده، محکوم می کنم، اما از حق طرفداران وایت سوپریمسیستها برای ابراز نظر و اجتماعات به شیوه مسالمت آمیز، دفاع می کنم، همانگونه که اگر برعکس اتفاق افتاده بود و یک وایت سوپریمسیست به دست یک چپی کشته شده بود، از حق آزادی بیان برای چپ دفاع می کردم. این تفاوت دموکراسی اروپایی و آمریکایی است و شخصاً با دموکراسی آمریکایی سمتگیری می کنم که تقدم را به آزادی بیان می دهد و نه به متوقف کردن بیان نفرت انگیز. همانگونه که بارها در گذشته مطرح شده مکارتیسم آنتی ترامپ را که چپ در این کشور برای درافتادن با دونالد ترامپ راه انداخته است، محکوم می کنم (14) و معتقدم که این نوع مکارتیسم وارونه، سابقه ای خواهد شد که در آینده به خود چپ لطمه خواهد زد.

 

برای آن دسته از چپی های ایران نیز که می گویند چون دکتر اسماعیل نوری علا و سازمان مجاهدین خلق هر دو به ترامپ رأی داده اند، پس یکی هستند، پیامی دارم. حرف آن چپ گرایان غلط است. سازمان مجاهدین خلق نوع شیعی داعش است (15) و اتفاقاً آن چپی های ایران را که خودشان حامی سازمان مجاهدین هستند، و ایدئولوژی کمونیستی را با آنها در اشتراک دارند، می توان با مجاهدین یکی خواند و نه دکتر اسماعیل نوری علا. ضمناً درباره آن چپی ها که دوست دارند بر مبنای اینکه چگونه کسی در انتخابات آمریکا رأی داده در مورد دیگران قضاوت کنند، می توانیم بگوییم که چپی های ایرانی که از هیلاری کلینتون حمایت کردند، شبیه نئوکان ها هستند. اکثر نئوکانها به خانم کلینتون رأی دادند. اینگونه پلمیکها و استدلال های مغلطه آمیز سطحی، حتی ارزش پاسخگوئی نداشت، اما برای ثبت در تاریخ اتلاف وقت با کمونیستهای خجالتی (16)، پاسخ داده شد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم مرداد ماه 1396
August 18, 2017

پانویس
:


1. دونالد ترامپ
http://goo.gl/mgtUZq

Donald Trump
http://goo.gl/hTsZWr
 

2. دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm

Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm

 

3. سخنان اسماعیل نوری علا درباره پیروزی ترامپ
http://www.ghandchi.com/1241-trump-esmail-nooriala.htm

 

4.  دکتر اسماعیل نوری علا
http://goo.gl/niE7mr

Dr. Esmail Nooriala
http://goo.gl/4iD2FX

 

5. سخنان اسماعیل نوری علا درباره پیروزی ترامپ
http://www.ghandchi.com/1241-trump-esmail-nooriala.htm

 

6. قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm

Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm

 

7. آقای تیلرسون، مسأله توافق اتمی با ایران نیست
http://www.ghandchi.com/1515-tillerson-trump.htm

Mr. Tillerson, Issue is not Iran-Deal
http://www.ghandchi.com/1515-tillerson-trump-english.htm

 

8. آقای اوباما، لطفاً تبعیض سیاسی را در صدای آمریکا متوقف کنید
http://www.ghandchi.com/901-obama-voa.htm

Mr. Obama, Please Stop Political Discrimination at VOA
http://www.ghandchi.com/901-obama-voa-english.htm

 

9. صدای آمریکا
http://goo.gl/efYWYg

VOA
http://goo.gl/KXP24n

 

10. ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q
استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm 
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

11. اصل بحث این است که جمهوری اسلامی باید برود
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go.htm

Bottom line, Islamic Republic Must Go
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go-english.htm

 

12. سؤالی از سی ان ان درباره ترامپ در مقایسه با اوباما
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama.htm

A Question from CNN about Trump vs Obama
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama-english.htm

 

13. خوشبختانه ژورنالیستهای آمریکایی به کار واقعی خود برمی گردند
http://www.ghandchi.com/1285-us-journalists.htm

Fortunately US Journalists are back doing real work
http://www.ghandchi.com/1285-us-journalists-english.htm

 

14. نقدی بر مکارتیسم ضد ترامپ
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism.htm

A Critique of Anti-Trump McCarthyism
http://www.ghandchi.com/1365-anti-trump-mccarthyism-english.htm 

 

15. سازمان مجاهدین خلق
http://goo.gl/5j6W2R

Mojahedin Khalgh Organization, MEK, PMOI
http://goo.gl/GQ77Wb

 

16. چرا برخی کمونیستهای خجالتی همچنان حامی سازمان مجاهدین خلق هستند
http://www.ghandchi.com/1527-communists-khejaalati.htm
 

 

مطالب مرتبط

Dr. Esmail Nooriala

سایت دکتر اسماعیل نوری علا

Dr. Esmail Nooriala's Website

http://www.puyeshgaraan.com/Esmail.htm

 

راه حل غلط سی اِن اِن برای مقابله با قتل عام کنیسه پیتزبورگ
http://www.ghandchi.com/2319-cnn-synagogue-massacre.htm

CNN's Wrong Solution to Confront Pittsburgh Synagogue Massacre
http://www.ghandchi.com/2319-cnn-synagogue-massacre-english.htm

 

وایت سوپریمسیستها با طبقه متوسط جدید مسأله دارند
http://www.ghandchi.com/1543-new-middle-class.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH