Sam Ghandchiسام قندچي گفتمان استراتژی تازه سکولار دموکراتهای آینده نگر آغاز شده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1428-secular-democrats-strategy.htm

 

حزب آینده نگر ایران

 

دوستان سکولار طرفدار اصلاح طلبان اسلامی، نظریه تازه ای را برای رد تحریم انتخابات از سوی سکولار دموکراتها، مطرح می کنند، و آنهم ادعای حرکت دولت رسمی جمهوری اسلامی، برای نابود کردن دستگاه ولایت فقیه است. صرفنظر از اینکه چنین تحلیلی، نشاندهنده فقدان درک درست این دوستان، از رابطه ولایت و ریاست جمهوری، در رژیم است (1)، برای مردم ایران، دیگر، جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، یا رژیم ولایت فقیه منهای نظارت استصوابی، قابل قبول نیست، و خواست مردم، تغییر رژیم اسلامی است (2). انتخاب بد و بدتر، یعنی ادامه سقوط پنجاه و هفت (3)، که در راستای استراتژی حمایت از اصلاح طلبان در سه دهه گذشته بود، نتیجه اش، تداوم سلب حق شرکت سکولارهای ایران، در هر سه قوه قدرت، در جمهوری اسلامی، بوده، و هست. این است که، در حال حاضر، گفتمان استراتژی جدید برای سکولار دموکراتهای ایران، در کانون توجه فعالان سیاسی، قرار گرفته است.

 

اگر در ایران، جمهوری سکولار و دموکراتیک وجود داشت، نود درصد اپوزیسیون ایران، دیگر مسأله شان، برانداختن رژیم نبود، و هدف خود را مدیریت رژیم و رفع تبعیض های قانونی و غیرقانونی قرار می دادند، آنگونه که جنبش حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ، هدفش، براندازی رژیم در آمریکا نبود، چرا که قانون اساسی آمریکا، حقوق فردی، دموکراسی و سکولاریسم را پذیرفته بود، و مسأله جنبش حقوق مدنی آمریکا، رفع تبعیضات فراقانونی، علیه جمعیت سیاه پوست جامعه،  و برطرف کردن کاستی های قوانین، در برخی از ایالات بود. در مقایسه، در ایران، خود قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، نه دموکراتیک است و نه سکولار، و این واقعیت، اهداف جنبش سیاسی و مدنی ایران را، از مبارزاتی نظیر جنبش مدنی در زمان مارتین لوتر کینگ در آمریکا، تفکیک می کند. اهداف جنبش سیاسی و مدنی ایران روشن است، و در بحث "حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر،" در جزئیات مشخص شده است (4). اما آیا استراتژی جنبش، میتواند این باشد که افرادی که این اهداف را دارند، با هم متحد شوند. تلاشی که اقلاً در خارج، زیر عنوان اتحاد جمهوریخواهان ایران، و همچنین جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران، انجام شد، و به جائی نرسید. حتی اگر در مورد اول، ناروشنی در رابطه با قبول جمهوریخواهانی که غیرسکولار بودند، و بخشاً در رژیم اسلامی در قدرت بودند، ممکن بود دلیل عدم کارایی ائتلاف تلقی شود؛ اما، با نمونه دوم، ثابت شد، فقط حضور اصلاح طلبان در اینگونه تشکیلاتها، عامل عدم موفقیت، نبوده است.

 

واقعیت این است که تنها، با آگاهی به هدف ها، نمیشود به نتیجه ای رسید.  آنچه مهم است، استراتژی جنبش برای رسیدن به این اهداف است.  مثلاً جنبش ضد تبعیض نژادی مارتین لوتر کینگ، استراتژی روشنی داشت. یعنی وقتی "روزا پارک" میرود و در سمت سفید پوستان در اتوبوس مینشیند، و مورد تنبیه قرار میگیرد، عمل وی در درون کل استراتژی جنبش، اهمیت مییابد، وقتی که آن جنبش، استراتژی تحریم اتوبوس ها، توسط سیاهان را، دنبال میکند، و از آن بعنوان اهرمی برای دستیابی به اهدافش، استفاده میکند، و نه آنکه فقط به محکوم کردن تبعیض، بسنده کند (5). روشن است که هدف نیروهای سیاسی ایران، تغییر رژیم به دولتی سکولار و دموکراتیک است، و نیروهای جنبش مدنی ایران نیز، هدفشان رفع تبعیض های قانونی و فراقانونی در ایران است، و مقابله با رژیم جمهوری اسلامی، که در قوانین و پراتیک، هم ضد سکولار و هم ضد دموکرتیک است، نیاز به هر دو این جنبش ها را طلب میکند. اما سؤال این است که، آیا این جنبش ها، استراتژی خود را، تدوین کرده اند، یا فقط به محکوم کردن رژیم در ایران و در مجامع بین المللی، اکتفا میکنند.

 

حدود ده ماه پیش، جمعی از سکولار دموکراتهای ایران، با انتشار "بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران" (6)، هدف خود را، به روشنی اعلام کردند؛ اکنون با آغاز گفتمان استراتژی، می توانیم بزودی استراتژی تازه سکولار دموکراتها را، در معرض قضاوت عموم، قرار دهیم. استراتژیِ دنباله روی از اصلاح طلبان اسلامی، نه تنها دیگر کارایی ندارد، بلکه بعد از انتخابات اسفندماه 1394، ما را هر روز بیشتر در منجلاب بیراهه قهقرایی اصلاح طلبان اسلامی، غرق می کند (7). اپوزیسیون ایران، ضروری است که فعالانه در گفتمان استراتژی جدید، برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، شرکت کند. در نوشتاری درباره غیراسلامی کردن، پیشنهاداتی مطرح شده، که علاقمندان میتوانند، با استفاده از لینک پانویس، مورد مطالعه قرار دهند (8).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
نوزدهم اردیبهشت ماه 1396
May 15, 2017
 

 

پانویس:

 

1. بیزاری آیت الله خامنه ای از شاه سلطان حسین-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1150-shah-soltan-hossein.htm

 

2. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm

 

3. انتخاب بد و بدتر، ادامه سقوط پنجاه و هفت است
http://www.ghandchi.com/1427-soghoote-panjaaho-haft.htm

 

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

5. بحث استراتژي آينده نگر
http://www.ghandchi.com/503-strategy.htm

 

6. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

7. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 

 

8. غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی
http://www.ghandchi.com/370-disobedience.htm
De-Islamization is Civil Disobedience
http://www.ghandchi.com/370-disobedienceEng.htm


مطالب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://goo.gl/ncSFhR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles