Sam Ghandchiسام قندچيدرباره تحلیل حزب سکولار دموکرات ایرانیان از عواقب مرگ رفسنجانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1286-hezbe-secular-democrat-e-iraniaan.htm

 

یکهفته پیش حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحلیلی از عواقب مرگ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، منتشر کرد (1). به جرئت می توان گفت نوشتار مورد اشاره در بالا یکی از بهترین و عمیق ترین پژوهشهایی است که تا کنون درباره فراز روحانیت به قدرت در ایران و تطور بعدی آن در دوران جمهوری اسلامی، به رشته تحریر در آمده است. البته موضوع قدرت در جمهوری اسلامی جدا از موضوع توان و نقش سپاه پاسداران در رژیم حاکم نیست که در نوشتار ضمیمه بحث شده است (2). موضوع درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان در فضای سیاسی ایران مورد بحث است و جا دارد که فعالان اپوزیسیون، چه موافق و چه مخالف، نظر خود را درباره بحثی که حزب سکولار دموکرات ایرانیان (3) مطرح کرده، ابراز کنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم دی ماه 1395
January 17, 2017
 

پانویس:

 

1. حزب سکولار دموکرات ايرانيان: نگاهی تحليلی به عواقب مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی

http://isdmovement.com/2017/0117/011117/011117-ISDP-Re-Hashemi.htm

 

2. بزرگنمایی سپاه پاسداران
http://www.ghandchi.com/1279-irgc.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH