Sam Ghandchiسام قندچيدو سوی قضیه احترام در ماه رمضان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1183-ramadan.htm


باز امروز ماه رمضانی دیگر آغاز شد و برخی سکولارها فوراً در مورد احترام به عقاید مسلمانان و در نظر گرفتن نیازهای روزه داران در این ماه سخن می گویند که نشان می دهد سکولارها نمی خواهند به مسلمانان اجحافی شود، که انگیزه ای بسیار شایسته است.

 

اما سؤال این است که سوی دیگری نیز این قضیه دارد و آن هم حق کسانی است که یا مسلمان نیستند، یا مذهبی نیستند و یا به هر دلیل دیگری دوست ندارند روزه بگیرند، و در کشورهای اسلامی، تحت حکومتهای مختلف، حق آنها نادیده گرفته می شود، و در عرصه عمومی به آنها تحمیل می شود، که از غذا خوردن در مکانهای عمومی، پرهیز کنند.

 

اگر افراد غیرمذهبی تصمیم بگیرند ماه دیگری را در سال روزه بگیرند، و انتظار داشته باشند همگان به احترام آنها، در خیابان و رستوران و محلهای عمومی دیگر، غذا و نوشیدنی نخورند، آیا برای مسلمانان قابل قبول است! تصمیم به روزه گرفتن به هر دلیلی که باشد، امری خصوصی است، و تحمیل به دیگران در عرصه عمومی، قابل قبول نیست.

 

این موضوع 10 سال پیش به تفصیل بحث شد (1)، اما حتی اصلاح طلبان اسلامی و سکولارهای هوادار آنها که مدعی دموکراسی هستند، و از اینگونه اجحافات به افراد غیرمذهبی حمایت می کنند، پاسخی ندادند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
شانزدهم خرداد ماه 1395
June 6, 2016

 

پانویس:

 

1. پیام بمناسبت ماه محنت بار رمضان
http://www.ghandchi.com/451-PayameRamadan.htm
Message on the Occasion of Dreadful Ramadan
http://www.ghandchi.com/451-PayameRamadanEng.htm
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH

 

 

روزه داری و روزه خواری