Sam Ghandchiسام قندچيآنچه نباید از چین آموخت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1176-china-lessons.htm

 

این موضوع که بخشی از سکولارهای ایران که عمدتاً از نیروهای چپ هستند، در 37 سال گذشته اساساً سکولار عمل نکرده و بویژه در 20 سال اخیر بعنوان دنبالچه اصلاح طلبان اسلامی فعالیت کرده اند، موضوع تازه ای نیست و به کرّات بحث شده است (1). اما مدلی که این نیروهای چپ از آینده ایران ترسیم می کنند دامنه اش فراتر از هواداران این نیروها است. مثلاً به مقاله ای که لینک آن در زیر آمده است، نگاهی اندازید (2).

 

نویسنده مقاله ذکر شده در بالا معتقد است که دولت ایران لازم است از چین بیاموزد و با جهان تنش زدایی کند که حرف غلطی نیست. واقعیت این است که شکی نیست دولت چین در 25 سال گذشته پس از رویداد میدان "تیان آن مِن" بسیار بهتر از همه دولتهای بعد از انقلاب در ایران عمل کرده و توانسته تا حد زیادی آزادیهای اجتماعی و اقتصادی را در جامعه تأمین کند به رغم آنکه در زمینه آزادی های سیاسی، استبدادی عمل کرده و هنوز چین کشوری تک حزبی است. با اینحال معلوم نیست که آیا آنچه در چین می بینیم آرامش قبل از توفان است یا که تحولی تدریجی بسوی دموکراسی غربی!

 

برای فعالین سیاسی ایران به دو دلیل اشتباه است که توهمات اصلاح طلبی اسلامی را تبلیغ کنند. اولاً همانگونه که خود مقاله مورد بحث می گوید ابداً دولتهای ایران چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، آزادیهای اجتماعی و اقتصادی رفرمیستهای چین را در ایران فراهم نکرده و در اکثر موارد در سطح جهانی و منطقه ای نیز تنش آفرین بوده اند. ثانیاً حتی اگر مدل چینی هم انجام شده بود در شرایط فقدان آزادی احزاب نه تنها به هیچوجه نباید امیدی به دموکراسی مدرن در ایران داشت بلکه نتیجه می تواند آرامش قبل از توفان باشد.

 

تا زمانی که در ایران رژیمی سکولار باتضمین آزادی احزاب شکل نگرفته است امیدی به بهروزی در جامعه ایران نیست و همه توهمات اصلاح طلبی اسلامی نتیجه اش می تواند شکست دیگری را نظیر سرنوشت جنبش سبز 1388، رقم بزند (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
ششم خرداد ماه 1395
May 27, 2016

 

پانویس:

 

 

1. آیا سکولارهای ایران واقعاً سکولار عمل کرده اند
http://www.ghandchi.com/1161-seculars-practice.htm

 

2. کالای چینی، نگاه در آینه شکسته
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/62105

 

3. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 
 

مطلب مرتبط

نیم قرن دروغ اصلاح طلبی اسلامی
http://www.ghandchi.com/1175-nim-gharn-eslahtalabi.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH