Sam Ghandchiسام قندچيضرورت بحث بیشتر درباره تروریسم اسلامگرا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1141-islamist-terrorism.htm

 

می شود گفت که تروریسم اسلامگرا دستکم بیش از 70 سال در ایران بطور جدی مسأله بوده است (1). اما همین امروز نوشته ای را به زبان انگلیسی خواندم که یکی از متخصصان ایرانی این گفتمان در مطبوعات بین المللی منتشر کرده، و مسأله را دوباره به استعمار در خاورمیانه نسبت داده است.

 

چند روز پیش اشاره شد که "درک تفاوت مقاومت پیشین در برابر استعمار در قرن نوزدهم و اسلامگرایی کنونی بسیار مهم است. اولی شامل جنبش های استقلال طلبانه ای بود که مسلمانان و غیرمسلمانان را در بر می گرفت در حالی که دومی جنبشی ارتجاعی است که می خواهد عقربهء زمان را از دنیای مدرن به دوران قرون وسطی بچرخاند"(2).

 

این موضوع را روز گذشته آقای محمد امینی در برنامه یک کلمه بطور مفصل توضیح داده است که می تواند برای پژوهندگان، قابل توجه باشد (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هفتم فروردین ماه 1395
March 26, 2016

 

پانویس:

 

1. بررسی هایی درباره ترور احمد کسروی
http://www.ghandchi.com/1130-ahmad-kasravi.htm
 

آیا کسروی چون حاضربه بحث با مخالفان نبود ترور شد؟
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_88.html

 

2. از کو کلاکس کلان تا داعش
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk.htm 

From KKK to Daesh
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk-english.htm
 

3. محمد امینی، یک کلمه، بیست و پنجم مارس 2016

https://vimeo.com/160393078

 
  
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH