Sam Ghandchiسام قندچي حبیب تیموری مترجم کتاب کردها و دولت مرکزی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1127-habib-teymoori.htm  

Habib Teymoori, Translator of Kurds and Central Government
http://www.ghandchi.com/1127-habib-teymoori-english.htm

 

habib-teymoori

 

ترجمه کتاب "کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران" (1) را که با همین عنوان به زبان انگلیسی منتشر شده، آقای حبیب تیموری در همان سال 1360، انجام داد. اما هم متن فارسی و هم ترجمه انگلیسی کتاب در آن زمان منتشر نشدند. همچنین شخصاً تماسم را با آقای تیموری از دست دادم و هنگامیکه بیش از 10 سال بعد از نوشتن کتاب، آن را بر روی اینترنت منتشر کردم، نمی دانستم که آیا او مایل است نامش بعنوان مترجم ذکر شود یا نه و از ذکر نام ایشان در ترجمه انگلیسی کتاب خودداری کردم مبادا برای او در ایران مشکلی ایجاد کند. اخیراً یادکردی را از ایشان در اینترنت دیدم که آقای حبیب تیموری ماسوله در سال 1389 در ایران درگذشته است (2). او مترجمی توانا بود که دانش عمیقی در عرصه اقتصاد و تاریخ داشت و در واقع باید بگویم که ترجمه انگلیسی کتاب همچون نوشته ای است که گویی ترجمه نبوده و در اصل به زبان انگلیسی نگاشته اند و حتی فصل ششم و بخش های دیگر کتاب چند پاراگراف اضافی دارد که در متن فارسی نیست؛ آنها را آقای حبیب تیموری خود افزوده بود تا متن برای انگلیسی زبانها بیشتر قابل درک شود و با دانش وسیعی که درباره تاریخ ایران بویژه دوره 1320 تا 1332 داشت این کار را بسیار عالی انجام داده بود. آن پاراگراف ها را به همان صورت هنگام انتشار متن انگلیسی حفظ کردم چرا که با روح کتاب در تطابق بود که هدف، ارائه حقایق آن دوران بود البته تا آنجا که در زمان نگارش کتاب می دانستیم. لازم است که هرچند دیرهنگام، قدردانی خود را از زنده یاد حبیب تیموری برای کارهای علمی مختلف ابراز کنم و همچنین برای آنکه این نوشته نگارنده این سطور را درباره کردستان با ارزش یافته و ترجمه کردند. او همیشه در دل جویندگان حقیقت زنده خواهد بود. و امیدوارم این ابراز تسلیت دیرهنگام برای خانواده و دوستان آقای حبیب تیموری ماسوله مورد قبول باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نوزدهم اسفند ماه 1394
March 9, 2016

 

پانویس:

 

1. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 

Kurds and Formation of Central Government in Iran
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

2. شرح مختصر زندگی حبیب تیموری
http://anthropology.ir/article/5127.html

حبیب تیموری ماسوله


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH