Sam Ghandchiسام قندچي هفتم اسفند 1394 حماسه دوم خردادی دیگر بود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1118-entekhabat-7esfand94.htm

 

faraj-sarkohi
 

تبریک به مردم ایران برای حماسه ای که در انتخابات هفتم اسفندماه 1394 آفریدند که دوم خردادی دیگر بود وقتی همانند دوم خرداد 1376 در بیست سال پیش هنگام انتخاب سید محمد خاتمی برای دور اول ریاست جمهوری، مردم میز قدرت حاکم را با استفاده از اهرمهای خود رژیم بر علیه منتخبانی که حاکمان وقت به مردم دیکته می کردند، چرخاندند.

 

در مورد شرکت در انتخابات در همان سال 1388 و پیش از جنبش سبز مفصل بحث شد (1).  اما هفته گذشته اشتباه بسیار بزرگی را که در انتخاب برخی گزینه های اصلاح طلبان صورت گرفت در بحث با سید محمد خاتمی (2) و آقای مصطفی تاجزاده (3) توضیح داده شد. متأسفانه همانگونه که آقای فرج سرکوهی بدرستی نقد کرده اند رأی به کل لیست از سوی برخی فعالین آگاه تر اصلاح طلب در این انتخابات همچنان دنبال شد (4). با اینحال امروز مهم این واقعیت است که مردم قدرت خود را برای خود و قدرت حاکمه در این انتخابات دوباره به نمایش گذاشتند.

 

شخصاً در این انتخابات شرکت نکردم چرا که نیروهای سکولار کاندیدایی نداشتند (5) اما این پیروزی را به مردم ایران تبریک می گویم. همچنین پس از این پیروزی مردم در دوران دولت آقای حسن روحانی امیدوارم اصولگرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان ببینند که سکولارها نیز نیرویی مهم در جامعه ایران هستند که باید از حق آنان برای مشارکت در قدرت حمایت شود وگرنه انتظار نداشته باشند سکولارها رأی دهند وقتی نمی توانند کاندیدا شوند.

 

در پایان اگر نیروهای بازنده در این انتخابات با تکیه بر جریانات نظامی و امنیتی عرصه را بر مردم تنگ کنند نتیجه اش توقف اصلاحات و تشنج بیشتر در جامعه خواهد بود (6). این خطر را آقای مهدی کروبی در روز انتخابات مطرح کرد وقتی گفت "خدا را شکر کنید که مردم علیرغم همه ی رفتارهای غیرقانونی و سلیقه ای که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آنها را محدود کرده هنوز اصلاح نظام را از طریق صندوق رأی پیگیری می کنند" (7). متأسفانه مدت زمان کمی پس از  حماسه دوم خرداد 1374 شاهد وقایع تلخی بودیم هنگامیکه قتل های زنجیره ای جامعه ایران را لرزاند. باید همگان در پوزیسیون و اپوزیسیون از امکان وقوع چنان رویدادها در آینده نزدیک جلوگیری کنیم. با نهایت تأسف بالا بردن جایزه بنیاد 15 خرداد برای ترور سلمان رشدی درست چند روز پیش از انتخابات هفتم اسفندماه 1394 نمونه ای از اینگونه جریانات تروریستی در ایران است و می بایست همه نیروهای سیاسی صرفنظر از دیدگاههای مذهبی و سیاسی، اینگونه اقدامات را محکوم کنند. این جایزه از اول از سوی برخی افراد منتسب به اصلاح طلبان ایجاد شده و لکه ننگی بر تارک جامعه متمدن ایران است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نهم اسفند ماه 1394
February 28, 2016

پانویس:
 

1. آیا من در انتخابات شرکت میکنم؟
http://www.ghandchi.com/567-SherekatDarEntekhabat.htm


2. آقای تاجزاده شما مرا به یاد بوخارین می اندازید
http://www.ghandchi.com/1116-tajzadeh-entekhabat.htm
 

3. چرا با رهنمود سید محمد خاتمی در مورد انتخابات مخالفم
http://www.ghandchi.com/1114-khatami-entekhabat.htm

 

4. فرج سرکوهی: وقتی وقاحت با وقاحت مسابقه می گذارد
http://iranscope.blogspot.com/2016/02/blog-post_31.html

 

5. رد افراطی گری در برخورد به شرکت کنندگان در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1117-extremism-election.htm

 

6. آیا تغییر رژیم بحثی واقعی است؟
http://www.ghandchi.com/1093-tagheere-regime.htm

 

7. دامنه محرومیت حقوق شهروندی عزیز در حصرمان تا کجاست؟
http://sahamnews.org/2016/02/296759  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

SEARCH