Sam Ghandchiسام قندچيپیشنهادی درباره پرده بکارت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1025-pardehe-bekaarat.htm

 

بتازگی بحثهایی مرتبط با بکارت زنان در رسانه های مختلف مطرح شده که لزوماً به هم مرتبط نیستند. مطمئناً فعالان جنبش زنان در این مورد دانش و تجربه بیشتری دارند و احتمالاً آنچه در این چند خط پیشنهاد می کنم بی معنی است که در آنصورت از همه پوزش می خواهم و نظرات دوستان را بیشتر مطالعه خواهم کرد.

 

چرا تشویق نکنیم دختران ایران، البته بعد از بلوغ و با تصمیم خود بطور داوطلبانه، از پزشک درخواست برداشتن بکارت کنند. در آنصورت نداشتن بکارت در جامعه عادی می شود، و نه داشتن آن، و بدین شکل اهمیت این موضوع در جامعه کم کم از بین خواهد رفت.

 

مگر ختنه پسران در اکثر جوامع وجود ندارد؟ البته حتی ختنه پسران هم باید داوطلبانه باشد و در سن بلوغ با آگاهی و در صورت تمایل فرد، انجام شود. اما غرض از آوردن مثال، جدا از مخالف یا موافق بودن با ختنه پسران، این موضوع است که جا افتادن چنین رسمی در جوامع یهودی و مسلمان باعث شده ختنه شده بودن عادی است و نه ختنه نبودن، هرچند مرد بطور طبیعی ختنه نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مهر ماه 1394  
October 16, 2015

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH