آینده نگر

A Biographical Note

 biographical-note

 

 

Resume

http://www.ghandchi.com/GhandchiResume.htm

English Home Page

http://ghandchi.com/index2.html

 

یادداشتی بیوگرافیک

sam-ghandchi

 

 

رزومه

http://www.ghandchi.com/GhandchiResume.htm

هوم پیج

http://www.ghandchi.com

 

 

 


 

 

 

کتابهای سام قندچی

 

آینده نگر

 

 

Featured Articles of Sam Ghandchi

 

مصاحبه: آینده نگری

 

مصاحبه: آینده نگری و پایان مرگ

 

Interview: Futurism (in Persian)

 

 ghandchi-facebook

 

توییتر فارسی سام قندچی

 

Iranscope English Facebook Page

 

vIranscope Engish Twitter

 


 

Vision ویزیون

 

 

Faradid بلاگ فرادید

 

 

بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی

 

 

درباره بازچاپ و توزیع در شبکه های اجتماعی

 

 

سایت آینده نگر ایرانسکوپ

 

 

مقالات آینده نگر

 

 

 

social gathering of six bonobos at San Diego Zoo, 2006.

 

 

iran-futurist-party

 

 

iranscopescitech

 

 

حزب آینده نگر ایران

 

 

About Iranscope

 

 

آینده نگر سام قندچی